Iet uz pamatdaļu

Mana Bībeles stāstu grāmata uzsāk skolas gaitas

Mana Bībeles stāstu grāmata uzsāk skolas gaitas

Manas Bībeles stāstu grāmatas tulkojums pangasinanu valodā, kas nāca klajā 2012. gadā, ir palīdzējis filipīniešu skolēniem, kas runā šajā valodā. Filipīnu Izglītības ministrija ir atzinusi šo publikāciju par piemērotu, lai izmantotu dzimtās valodas apgūšanai pamatskolās.

Filipīnās runā vairāk nekā 100 valodās, tāpēc jau sen tiek spriests par to, kura valoda būtu jāizmanto klasē. 2012. gadā Izglītības ministrija nonāca pie slēdziena — ”izmantojot valodu, kurā runā mājās, mācīšanās noris labāk un ātrāk”. Tāpēc tika izveidota programma ”Multilingvālā izglītība, kas balstīta uz dzimto valodu”.

Šajā programmā tika ietverta arī pangasinanu valoda, bet bija kāda problēma. Kā norādīja kāds skolas direktors, pangasinanu valodā bija pavisam maz lasāmvielas, ko varētu izmantot stundās. Tāpēc Mana Bībeles stāstu grāmata pangasinanu valodā, par kuras iznākšanu tika paziņots Jehovas liecinieku apgabala kongresā 2012. gada novembrī, bija tieši laikā.

Tika iespiests apmēram 10000 eksemplāru, lai izdalītu kongresā. Bērni un viņu vecāki bija sajūsmā par grāmatu savā dzimtajā valodā. Kāds laulāts pāris sacīja: ”Mūsu bērniem tā ļoti patīk, jo viņi to var pilnībā saprast.”

Uzreiz pēc kongresa daži liecinieki Dagupanas pilsētā paņēma Bībeles stāstu grāmatu līdzi uz skolu. Skolotājiem, kas ar milzīgām grūtībām varēja atrast materiālus pangasinanu valodā, par grāmatu bija patiess prieks. Tika izplatītas vairāk nekā 340 grāmatas. Skolotāji nekavējoties sāka tās izmantot, lai mācītu bērniem lasīt dzimtajā valodā.

Jehovas liecinieki ir priecīgi, ka šī publikācija ir noderējusi bērnu izglītošanā. Viens no tulkiem, kas piedalījās Manas Bībeles stāstu grāmatas tulkošanā, teica: ”Mēs jau sen esam sapratuši, ka, lai ietekmētu cilvēku sirdi, ir svarīgi nodrošināt publikācijas viņu dzimtajā valodā. Tieši tāpēc Jehovas liecinieki iegulda lielas pūles, lai iztulkotu Bībeli un citu bībelisku literatūru simtiem valodās.”