Iet uz pamatdaļu

INFORMATĪVI BUKLETI

Jehovas liecinieku uz Bībeli balstītā nostāja par bērnu aizsardzību

Jehovas liecinieku uz Bībeli balstītā nostāja par bērnu aizsardzību

Bērnu aizsardzība visiem Jehovas lieciniekiem ir ārkārtīgi nozīmīga. Šajā dokumentā ir sniegta informācija par to, kā Jehovas liecinieki rīkojas, kad pret kādu draudzes sludinātāju ir izvirzīta apsūdzība saistībā ar vardarbību pret bērnu.