Iet uz pamatdaļu

INFORMATĪVI BUKLETI

Kā Jehovas liecinieki palīdz katastrofās cietušajiem

Kā Jehovas liecinieki palīdz katastrofās cietušajiem

Kad notiek kāda katastrofa, Jehovas liecinieki cietušajiem sniedz fizisku, emocionālu un garīgu atbalstu. Varas iestādes un dažādas organizācijas ir atzinīgi novērtējušas to, cik labi Jehovas liecinieki organizē palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās.