Iet uz pamatdaļu

INFORMATĪVI BUKLETI

Kā Jehovas liecinieki darbojas sabiedrības labā?

Kā Jehovas liecinieki darbojas sabiedrības labā?

Jehovas liecinieki cenšas sekmēt sabiedrības labklājību, mācot interesentiem Bībeli un sniedzot praktisku palīdzību tiem, kas nokļuvuši nelaimē, piemēram, organizējot humāno palīdzību.