Iet uz pamatdaļu

INFORMATĪVI BUKLETI

Jehovas liecinieku reliģiskās sapulces

Jehovas liecinieku reliģiskās sapulces

Jehovas liecinieku neatņemama darbības sastāvdaļa ir pulcēšanās kopā ar ticības biedriem. Viņu reliģiskās sapulces parasti notiek valstības zālēs — tā tiek saukti Jehovas liecinieku sapulču nami. Tajos ir iespēja apgūt Bībeles zināšanas, un sapulces var brīvi apmeklēt ikviens interesents.