Iet uz pamatdaļu

INFORMATĪVI BUKLETI

Jehovas liecinieku attieksme pret laulību un bērnu audzināšanu

Jehovas liecinieku attieksme pret laulību un bērnu audzināšanu

Jehovas liecinieki cenšas likt lietā Bībeles principus ģimenes dzīvē. Tas nāk par labu gan vīriem, gan sievām, gan bērniem. Bībeles principu izmantošana sekmē drošu un patīkamu gaisotni ģimenē. Vecāki uzskata par savu pienākumu mācīt Bībeles normas saviem bērniem.