Iet uz pamatdaļu

INFORMATĪVI BUKLETI

Jehovas liecinieki un politiskā neitralitāte

Jehovas liecinieki un politiskā neitralitāte

Jehovas liecinieki vadās pēc Bībeles principiem, tāpēc viņi ir politiski neitrāli. Daudzas valdības atzīst, ka Jehovas liecinieku neitrālā nostāja politiskajos jautājumos veicina mieru. Fakti liecina, ka Jehovas liecinieki ir likumam paklausīgi cilvēki, kas ciena varas pārstāvjus un sadarbojas ar tiem.