Iet uz pamatdaļu

INFORMATĪVI BUKLETI

Jehovas liecinieki un alternatīvais dienests

Jehovas liecinieki un alternatīvais dienests

Starptautiskā likumdošana jau sen paredz ikviena cilvēka tiesības atteikties no militārā dienesta sirdsapziņas apsvērumu dēļ. Jehovas liecinieki augstu vērtē to, ka varas iestādes cenšas rīkoties saskaņā ar starptautiski pieņemtiem standartiem un piedāvā iespēju veikt alternatīvo dienestu, kas nāk par labu sabiedrībai un nav saistīts ar soda izciešanu.