Iet uz pamatdaļu

Informatīvi bukleti

 

Kas ir Jehovas liecinieki?

Ieskats Jehovas liecinieku darbībā. Kādi ir viņu darbības mērķi, un kā viņi ir organizēti?

Jehovas liecinieku izdotās publikācijas

Jehovas liecinieku izdotās publikācijas ir pieejamas gan iespiestā, gan elektroniskā formātā. Tās palīdz tuvoties Dievam un labāk saprast Bībeli. Šīs publikācijas labvēlīgi ietekmē to lasītājus un uzlabo viņu dzīves kvalitāti.

Kā Jehovas liecinieki darbojas sabiedrības labā?

Jehovas liecinieki cenšas sekmēt sabiedrības labklājību, mācot interesentiem Bībeli un sniedzot praktisku palīdzību tiem, kas nokļuvuši nelaimē, piemēram, organizējot humāno palīdzību.

Kāpēc Jehovas liecinieki stāsta par saviem uzskatiem citiem?

Sarunas ar citiem par Bībelē ietverto labo vēsti ir viens no galvenajiem Jehovas liecinieku darbības aspektiem. Kādas metodes izmanto viņi, un kāpēc var apgalvot, ka viņu darbība pozitīvi ietekmē sabiedrību?

Jehovas liecinieku attieksme pret laulību un bērnu audzināšanu

Jehovas liecinieki cenšas likt lietā Bībeles principus ģimenes dzīvē. Tas nāk par labu gan vīriem, gan sievām, gan bērniem. Bībeles principu izmantošana sekmē drošu un patīkamu gaisotni ģimenē. Vecāki uzskata par savu pienākumu mācīt Bībeles normas saviem bērniem.

Biežāk uzdotie jautājumi par Jehovas lieciniekiem

Atbildes uz 10 biežāk uzdotajiem jautājumiem par Jehovas lieciniekiem.

Jehovas liecinieki un veselības aprūpe

Jehovas liecinieki uzskata, ka dzīvība ir dārga dāvana no Dieva. Gan dzīvību, gan asinis viņi uzskata par svētām. Tāpēc Jehovas liecinieki vēlas saņemt kvalitatīvu medicīnisku palīdzību un sadarbojas ar ārstiem, lai atrastu drošas un efektīvas ārstēšanas metodes bez asins izmantošanas.

Jehovas liecinieki un alternatīvais dienests

Starptautiskā likumdošana jau sen paredz ikviena cilvēka tiesības atteikties no militārā dienesta sirdsapziņas apsvērumu dēļ. Jehovas liecinieki augstu vērtē to, ka varas iestādes cenšas rīkoties saskaņā ar starptautiski pieņemtiem standartiem un piedāvā iespēju veikt alternatīvo dienestu, kas nāk par labu sabiedrībai un nav saistīts ar soda izciešanu.

Jehovas liecinieki un politiskā neitralitāte

Jehovas liecinieki vadās pēc Bībeles principiem, tāpēc viņi ir politiski neitrāli. Daudzas valdības atzīst, ka Jehovas liecinieku neitrālā nostāja politiskajos jautājumos veicina mieru. Fakti liecina, ka Jehovas liecinieki ir likumam paklausīgi cilvēki, kas ciena varas pārstāvjus un sadarbojas ar tiem.

Jehovas liecinieku reliģiskās sapulces

Jehovas liecinieku neatņemama darbības sastāvdaļa ir pulcēšanās kopā ar ticības biedriem. Viņu reliģiskās sapulces parasti notiek valstības zālēs — tā tiek saukti Jehovas liecinieku sapulču nami. Tajos ir iespēja apgūt Bībeles zināšanas, un sapulces var brīvi apmeklēt ikviens interesents.

Kā Jehovas liecinieki palīdz katastrofās cietušajiem

Kad notiek kāda katastrofa, Jehovas liecinieki cietušajiem sniedz fizisku, emocionālu un garīgu atbalstu. Varas iestādes un dažādas organizācijas ir atzinīgi novērtējušas to, cik labi Jehovas liecinieki organizē palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās.

Jehovas liecinieku uz Bībeli balstītā nostāja par bērnu aizsardzību

Bērnu aizsardzība Jehovas lieciniekiem ir ārkārtīgi nozīmīga. Šajā dokumentā ir sniegta informācija par to, kā Jehovas liecinieki rīkojas, kad pret kādu draudzes sludinātāju ir izvirzīta apsūdzība saistībā ar vardarbību pret bērnu.