Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kāpēc Dievs radīja zemi?

Kāpēc Dievs radīja zemi?

Kāds ir Dieva nodoms attiecībā uz zemi? Vai tā kādreiz kļūs par paradīzi?