Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kas ir Bībeles autors?

Kas ir Bībeles autors?

Kāpēc Bībeli sauc par ”Dieva vārdiem”, kaut gan to ir sarakstījuši cilvēki? (1. Tesalonikiešiem 2:13.) Kā Dievs cilvēkiem varēja nodot informāciju?