Vairosim savā sirdī apņēmību sludināt (Mateja 27:32—28:15; Lūkas 24:8—53)

LEJUPIELĀDES IESPĒJAS