Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

7. NODAĻA

Kā notiek mūsu sapulces?

Kā notiek mūsu sapulces?

Jaunzēlande

Japāna

Uganda

Lietuva

Agrīnie kristieši savās sapulcēs dziedāja, lūdza Dievu, kā arī lasīja un apsprieda Svētos Rakstus. Tajās nebija iekļauti rituāli. (1. Korintiešiem 14:26.) Kaut ko līdzīgu jūs redzēsiet arī mūsu sapulcēs.

Viss, ko mācāmies sapulcēs, ir balstīts uz Bībeli, un tam ir praktiska ievirze. Sestdien vai svētdien draudze sanāk kopā, lai noklausītos 30 minūšu garu runu par Bībeles tēmu. Tajā tiek paskaidrots, kā Dieva Raksti attiecas uz mūsu dzīvi un laiku, kurā mēs dzīvojam. Visi tiek aicināti sekot līdzi Bībeles pantu lasījumam savā Bībelē. Pēc runas ir stundu ilga ”Sargtorņa” sapulce, kurā tiek apspriests kāds raksts no studēšanai domātā Sargtorņa izdevuma un kurā ikviens klātesošais var izteikties. Šajā sapulcē mēs mācāmies izmantot Bībeles padomus savā dzīvē. Viens un tas pats materiāls tiek studēts visā pasaulē vairāk nekā 110 tūkstošos Jehovas liecinieku draudžu.

Sapulcēs mēs pilnveidojam savu mācītprasmi. Kādā no darbdienas vakariem mēs sanākam kopā uz kristīgās dzīves un kalpošanas sapulci, kas sastāv no trīs daļām. Sapulču materiāls ir atrodams darba burtnīcā Kristīgā Dzīve un Kalpošana, kas iznāk reizi mēnesī. Pirmā sapulces daļa, ”Dārgumi no Dieva Rakstiem”, mums palīdz labāk izprast Bībeles fragmentu, ko draudzes locekļi ir jau iepriekš izlasījuši. Nākamajā daļā, ”Kļūsim prasmīgāki sludinātāji”, iekļauti demonstrējumi, kuros parādīts, kā apspriest Bībeli ar ­citiem. Pieredzējis padomdevējs iesaka, kā mēs varam uzlabot prasmi lasīt un runāt. (1. Timotejam 4:13.) Pēdējā sapulces daļā, ”Kristīga dzīve”, tiek apskatīts, kā Bībeles principus izmantot ikdienas dzīvē. Tajā ietverta kāda materiāla apspriešana jautājumu un atbilžu formā, kas mums ļauj padziļināt savas Bībeles zināšanas.

Kad jūs apmeklēsiet mūsu sapulces, jūs pārliecināsieties, ka tajās var iegūt daudz vērtīgu zināšanu no Bībeles. (Jesajas 54:13.)

  • Kā notiek Jehovas liecinieku sapulces?

  • Kuru no mūsu sapulcēm jūs vēlētos apmeklēt tuvākajā laikā?