Iet uz pamatdaļu

Kas vajadzīgs, lai ģimene būtu laimīga?

Kas vajadzīgs, lai ģimene būtu laimīga?

Vai, jūsuprāt, laimi ģimenē nosaka...

  • ...mīlestība?

  • ...nauda?

  • ...kaut kas cits?

KAS TEIKTS BĪBELĒ

”Laimīgi ir tie, kas dzird un pilda Dieva vārdus.” (Lūkas 11:28, Jaunās pasaules tulkojums.)

KO TAS VAR DOT JUMS

Bībeles padomu ievērošana ģimenē veicina:

patiesu mīlestību (Efesiešiem 5:28, 29);

neviltotu cieņu (Efesiešiem 5:33);

drošības sajūtu (Marka 10:6—9).

VAI VAR TICĒT TAM, KAS TEIKTS BĪBELĒ?

Jā, tam var ticēt. Lūk, daži iemesli.

  • Dievs ir ģimenes iedibinātājs. Bībelē ir teikts, ka Dievs Jehova savienoja laulības saitēm pirmos divus cilvēkus. (1. Mozus 2:18—24.) Citiem vārdiem sakot, ģimenes institūts pastāv tāpēc, ka Dievs to ir iedibinājis. Kāpēc ir svarīgi to zināt?

    Minēsim piemēru. Ja jūs baudītu kādu garšīgu ēdienu un vēlētos uzzināt, kā tas ir pagatavots, kam jūs to jautātu? Droši vien tam cilvēkam, kas šo ēdienu ir gatavojis.

    Tāpat ir ar ģimeni. Lai uzzinātu laimīgas ģimenes dzīves ”recepti”, būtu prātīgi vērsties pie Jehovas, kas ir ģimenes iedibinātājs.

  • Dievam rūp, kas ar jums notiek. Ģimenes rīkojas gudri, ja meklē Jehovas padomus, ko viņš sniedz savos Rakstos. Kāpēc ir labi tā rīkoties? ”Jo viņam rūp, kas ar jums notiek.” (1. Pētera 5:6, 7.) Dievs Jehova mums vēl pašu labāko, un viņa padomi vienmēr ir noderīgi. (Sālamana pamācības 3:5, 6; Jesajas 48:17, 18.)

PĀRDOMĀM

Ko nozīmē būt labam vīram, labai sievai un labiem vecākiem?

Atbildi uz šo jautājumu Bībelē var lasīt EFESIEŠIEM 5:1, 2 un KOLOSIEŠIEM 3:18—21.