Psalmi 72:1—20

 • Dieva ieceltā ķēniņa mierpilnā valdīšana

  • ”Viņa laikā zels taisnie” (7)

  • ”Valdīs no jūras līdz jūrai” (8)

  • Atbrīvos no varmācības (14)

  • ”Uz zemes labība būs pārpilnībā” (16)

  • Lai mūžam slavēts Dieva vārds! (19)

Par Sālamanu. 72  Dievs, māci ķēniņam spriest tiesu pēc taviem likumiem,māci ķēniņa dēlam savu taisnīgumu,+   lai viņš taisnīgi tiesā tavu tautuun trūcīgajiem spriež taisnu tiesu.+   Lai kalni tautai nes mieruun pakalni — taisnību!   Lai viņš aizstāv* vienkāršos ļaudis,lai izglābj trūcīgo dēlusun satriec apspiedējus!+   Tevi bīsies, kamēr vien saule spīdēs,kamēr vien pastāvēs mēness —paaudžu paaudzēs.+   Viņš būs kā lietus, kas nolīst pār nopļautām pļavām,kā lietusgāzes, kas dzirdina zemi.+   Viņa laikā zels taisnie+un miers būs liels,+ kamēr vien spīdēs mēness.   Viņš valdīs no jūras līdz jūrai,no lielās upes* līdz pat zemes malām.+   Tuksneša iemītnieki lieksies viņa priekšā,un viņa ienaidnieki laizīs putekļus.+ 10  Taršišas un salu ķēniņi nesīs dāvanas,+Sābas* un Sebas ķēniņi pasniegs veltes,+ 11  viņam klanīsies visi ķēniņi,un visas tautas viņam kalpos. 12  Viņš glābs nabagus, kas sauc pēc palīdzības,nelaimīgos un visus, kam nav palīga. 13  Par apspiestajiem un trūcīgajiem viņš iežēlosiesun izglābs nabaga ļaužu dzīvību. 14  No spaidiem un varmācības viņš tos atbrīvos,to dzīvība* būs dārga viņa acīs. 15  Lai viņš dzīvo, lai viņam dod Sābas zeltu!+ Lai par viņu lūdz bez mitas,lai viņu svētī augu dienu! 16  Uz zemes labība būs pārpilnībā,+pat kalnu virsotnēs tās būs atliku likām,viņa raža būs bagāta kā varenais Libāna mežs,+un ļaudis pilsētās zels kā zāle uz zemes.+ 17  Viņa vārds lai paliek mūžīgi,+lai tas pastāv, kamēr vien spīd saule,lai caur viņu ļaudis gūst svētības,+visas tautas lai viņu sauc par laimīgu! 18  Lai slavēts Dievs Jehova, Izraēla Dievs,+kas vienīgais dara brīnumainus darbus!+ 19  Lai mūžam slavēts viņa dižais vārds,+viņa diženums lai piepilda visu zemi!+ Āmen! Āmen! 20  Te beidzas Dāvida, Isaja dēla,+ lūgšanas.

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”tiesā”.
T.i., Eifratas.
Vai ”Šebas”.
Burt. ”asinis”.