Psalmi 68:1—35

 • Lai Dievs izdzenā savus ienaidniekus!

  • ”Bāreņu tēvs” (5)

  • ”Vientuļajiem Dievs dod mājvietu” (6)

  • ”Pulks sieviešu pasludina labo vēsti” (11)

  • ”Ņēmi cilvēkus, kas kļuva par dāvanām” (18)

  • Jehova diendienā nes mūsu nastu (19)

Dziedātāju vadītājam. Dāvida psalms. Dziesma. 68  Lai ceļas Dievs un izdzenā savus ienaidniekus,lai bēg no viņa tie, kas viņu nīst!+   Kā izgaiņā dūmus, Dievs, aiztriec tos! Kā uguns karstumā izkūst vasks,lai ļaundari zūd tavā priekšā!+   Bet taisnie lai priecājas,+lai Dieva priekšā tie līksmoun priekā gavilē!   Dziediet Dievam, dziediet slavu viņa vārdam,+dziediet tam, kurš jāj pa tuksnešiem*! Jah* ir viņa vārds!+ Līksmojiet viņa priekšā!   Dievs savā svētajā mājoklī+ir bāreņu tēvs un atraitņu aizstāvis*.+   Vientuļajiem Dievs dod mājvietu,+viņš atbrīvo ieslodzītos un dāvā tiem labklājību,+bet stūrgalvjiem ir jāmīt izdegušā zemē.+   Dievs, kad tu gāji savas tautas priekšgalā,+kad tu soļoji cauri tuksnesim, (selā)   drebēja zeme,+debesis izlija lietū tavā priekšā, Dievs,Sīnājs drebēja Dieva, Izraēla Dieva, priekšā.+   Dāsnas lietavas tu sūtīji, Dievs,savu pagurušo tautu* tu atveldzēji. 10  Viņi dzīvoja teltīs, tavā nometnē;+savā labestībā, Dievs, tu gādāji par nabagiem. 11  Jehova dod pavēli,un liels pulks sieviešu pasludina labo vēsti.+ 12  Bēg, bēg ķēniņi un viņu karapulki!+ Mājās palikušās sievietes saņem daļu laupījuma.+ 13  Kaut jūs gulējāt starp ugunskuriem*,dūjas spārni mirdzēs sudraboti,laistīsies to spalvas tīrā* zeltā. 14  Kad Visvarenais izklīdināja tās zemes ķēniņus,+sniegs sniga Calmonā*. 15  Basanas+ kalns ir Dieva kalns*,Basanas kalns ir kalns ar daudzām virsotnēm. 16  Kāpēc jūs, kalni ar daudzām virsotnēm, skaudīgi raugātiesuz kalnu, ko Dievs ir izvēlējies sev par mītni?+ Patiesi, Jehova tur mājos mūžīgi.+ 17  Dievam kaujas ratu — desmitiem tūkstošu, jā, tūkstošiem un tūkstošiem!+ No Sīnāja Jehova ir ieradies svētajā vietā.+ 18  Tu uzkāpi augstumā,+tu saņēmi gūstekņus —tu ņēmi cilvēkus, kas kļuva par dāvanām,+pat stūrgalvīgos,+ lai mājotu starp tiem, ak, Dievs Jah! 19  Lai slavēts Jehova, kas diendienā nes mūsu nastu,+Dievs, mūsu Glābējs! (Selā.) 20  Dievs ir tas, kurš mūs izglābj,+Jehova, Visaugstais Kungs, spēj atbrīvot no nāves.+ 21  Patiesi, Dievs satrieks galvas saviem ienaidniekiem,matainos pakaušus tiem, kas paliek savos grēkos.+ 22  Jehova ir teicis: ”Es tos atvedīšu atpakaļ no Basanas,+atvedīšu no jūras dziļumiem, 23  lai tavas kājas mirkst ienaidnieku asinīs+un tavu suņu mēles tās lok.” 24  Visi redz tavus uzvaras gājienus, Dievs,redz, kā tava tauta soļo uz svēto vietu, mans Dievs, mans Ķēniņ!+ 25  Pa priekšu iet dziedātāji, aiz tiem — stīgu muzikanti,+pa vidu — meitenes ar tamburīniem.+ 26  Lielā draudzē* slavējiet Dievu,slavējiet Jehovu, Izraēla dzīvības Avotu!+ 27  Lūk, kur Benjamīns,+ jaunākais, kas pakļauj ļaudis*,arī Jūdas vadoņi ar savu skaļo pūli,Zebulona vadoņi un Naftaļa vadoņi. 28  Tavs Dievs ir noteicis, ka tu būsi stiprs. Parādi savu spēku, Dievs, tu, kas esi rīkojies mūsu labā!+ 29  Ķēniņi nesīs tev dāvanas,+veltes tavam templim Jeruzālemē.+ 30  Apsauc zvērus niedrājos,arī vēršu baru+ un teļus —lai tautas zemodamās pienes tev sudrabu! Tautas, kam patīk karot, tu izklīdini. 31  No Ēģiptes nesīs bronzas darinājumus*,+Kušs steigsies pasniegt dāvanas Dievam. 32  Visas valstis, dziediet Dievam,+dziediet slavu Jehovam, (selā) 33  tam, kurš jāj mūžsenajās debesu debesīs!+ Lūk, viņš dārdina savu balsi, savu stipro balsi! 34  Atzīstiet Dieva spēku!+ Viņa varenums — pār Izraēlu,viņa spēks ir redzams debesīs. 35  Dievs iedveš bijību no savas diženās svētnīcas,+viņš ir Izraēla Dievs,kas spēku un varu piešķir savai tautai.+ Lai slavēts Dievs!

Zemsvītras piezīmes

Vai, iesp., ”uz mākoņiem”.
Jah ir vārda Jehova saīsināta forma.
Burt. ”tiesnesis”.
Burt. ”mantojumu”.
Vai, iesp., ”aplokiem”.
Vai ”dzeltenzaļā”.
Vai ”it kā sniegs sniga Calmonā”.
Vai ”varens kalns”.
Burt. ”Sapulcēs”.
Vai ”valda pār citiem”.
Vai, iesp., ”nāks sūtņi”.