Psalmi 119:1—176

 • Cik dārgi ir Dieva vārdi!

  • Kā jaunieši var dzīvot tīri? (9)

  • ”Man ir dārgi tavi atgādinājumi” (24)

  • ”Es paļaujos uz taviem vārdiem” (74, 81, 114)

  • ”Kā es mīlu tavus likumus!” (97)

  • Izpratnē es pārspēju savus skolotājus (99)

  • ”Tavi vārdi ir gaismeklis” (105)

  • ”Tavu vārdu būtība ir patiesība” (160)

  • ”Miers ir tiem, kas mīl tavus likumus” (165)

א [ālef]* 119  Laimīgi tie, kas dzīvo krietni,*kas pilda Jehovas likumus.+   Laimīgi tie, kas klausa viņa atgādinājumiem*,+kas viņu meklē no visas sirds.+   Tie nerīkojas netaisniun staigā viņa ceļus.+   Savas pavēlestu liki cītīgi pildīt.+   Kaut es vienmēr nelokāmi+ ievērotutavus norādījumus!   Tad man nebūs jākaunas,+kad pārdomāšu visus tavus baušļus.   Ar skaidru sirdi es tevi slavēšu,iepazīdams tavus taisnīgos spriedumus.   Es ievērošu tavus norādījumus,nepamet mani nekad! ב [bēt]   Kā jauneklis var dzīvot tīru dzīvi? Paklausīdams taviem vārdiem.+ 10  No visas sirds es tevi meklēju —neļauj man nomaldīties no taviem baušļiem!+ 11  Es glabāju sirdī tavus vārdus,+lai negrēkotu pret tevi.+ 12  Esi slavēts, Jehova,māci man savus norādījumus! 13  Manas lūpas vēstī visus tavus spriedumus. 14  Par taviem atgādinājumiem es priecājos+vairāk nekā par visām bagātībām.+ 15  Es pārdomāšu* tavas pavēles+un neizlaidīšu no acīm tavu ceļu.+ 16  Tavi rīkojumi man ir dārgi,es neaizmirsīšu tavus vārdus.+ ג [gīmel] 17  Dari labu savam kalpam,lai varu dzīvot, klausīdams taviem vārdiem.+ 18  Atver man acis, lai es skaidri saskatītuvisu to brīnišķīgo, kas rakstīts tavos likumos! 19  Es esmu kā svešinieks šajā zemē,+neslēp no manis savus baušļus! 20  Mani allaž māc ilgaspēc taviem spriedumiem. 21  Tu nosodi lepnos;viņi ir nolādēti, viņi novēršas no taviem baušļiem.+ 22  Atbrīvo mani no nievām un nicinājuma,jo es klausu taviem atgādinājumiem! 23  Kaut augstmaņi, kopā sanākuši, kaļ plānus pret mani,tavs kalps pārdomā tavus norādījumus. 24  Man ir dārgi tavi atgādinājumi,+tie ir mani padomdevēji.+ ד [dālet] 25  Es esmu sagumis putekļos+ —pasargā manu dzīvību, kā esi solījis!+ 26  Savas gaitas es tev izstāstīju, un tu man atbildēji. Māci man savus norādījumus!+ 27  Palīdzi man saprast tavas pavēles*,lai varu pārdomāt tavus brīnumainos darbus!+ 28  Bēdas laupa man miegu. Stiprini mani, kā esi solījis! 29  Pasargā mani, lai nedzīvoju melos,+esi man labvēlīgs — māci man savus likumus! 30  Es esmu izvēlējies uzticības ceļu,+es atzīstu, ka tavi spriedumi ir taisnīgi. 31  Es esmu pieķēries taviem atgādinājumiem;+Jehova, neļauj man pieredzēt vilšanos*!+ 32  Es dedzīgi pildīšu tavus baušļus,*jo tu vairo manu sapratni par tiem*. ה [] 33  Māci man, Jehova,+ dzīvot pēc taviem norādījumiem,un es tiem klausīšu līdz galam!+ 34  Piešķir man sapratni,lai es ievērotu tavus likumusun paklausītu tiem no visas sirds! 35  Ved mani pa tavu baušļu ceļu,+jo es eju pa to labprāt. 36  Pievērs manu sirdi taviem atgādinājumiem,lai tajā neiezagtos mantkārība!+ 37  Novērs manas acis no tā, kas nevērtīgs!+ Pasargā manu dzīvību — palīdzi staigāt tavu ceļu! 38  Pildi, ko esi solījis savam kalpam,lai ļaudis tevi bītos*. 39  Novērs apkaunojumu, kas mani biedē,jo tavi spriedumi ir pareizi!+ 40  Redzi, kā es ilgojos pēc tavām pavēlēm! Pasargā manu dzīvību, jo tu esi taisnīgs! ו [vāv] 41  Dāvā man savu uzticīgo mīlestību, Jehova,+glāb mani, kā esi solījis,+ 42  tad es atbildēšu tam, kurš mani izsmej,jo es paļaujos uz taviem vārdiem. 43  Nepieļauj, ka no manas mutes vairs neskanētu patiesības vārdi,jo es ceru uz taviem spriedumiem. 44  Es vienmēr paklausīšu taviem likumiem —mūžīgi mūžam!+ 45  Es staigāšu drošībā,+jo cenšos pildīt tavas pavēles. 46  Es nekaunēšos+ stāstīt ķēniņiempar taviem atgādinājumiem. 47  Tavi baušļi man ir dārgi,es tos mīlu!+ 48  Es pacelšu rokas lūgšanā, jo mīlu tavus baušļus,+un pārdomāšu tavus norādījumus.+ ז [zajin] 49  Atceries solījumu, ko tu man devi,iedvesdams man cerību. 50  Tas mani mierina bēdās,+jo tavi vārdi sargā manu dzīvību. 51  Lepnie par mani ņirgājas,bet es nenovēršos no taviem likumiem,+ 52  es pieminu tavus sensenos spriedumus,+ ak, Jehova,un tajos rodu mierinājumu.+ 53  Mani pārņem dusmas pret ļaundariem,kas atmet tavus likumus.+ 54  Lai kur es dzīvotu,es dziedu par taviem norādījumiem. 55  Arī naktī es pieminu tavu vārdu, Jehova,+lai paklausītu taviem likumiem. 56  Tā es daru vienmēr,jo es pildu tavas pavēles. ח [hēt] 57  Jehova, tu esi mana daļa,+es esmu apsolījis klausīt taviem vārdiem.+ 58  No visas sirds es tevi lūdzos+ —esi man labvēlīgs,+ kā esi solījis! 59  Es esmu izvērtējis savas gaitas,lai atgrieztos pie taviem atgādinājumiem,+ 60  un steidzos bez kavēšanāspildīt tavus baušļus.+ 61  Kaut ļaundaru cilpas savelkas ap mani,es neaizmirstu tavus likumus.+ 62  Pusnaktī es ceļos, lai tev pateiktos+par taviem taisnīgajiem spriedumiem. 63  Es esmu draugs visiem, kas tevi bīstasun pilda tavas pavēles.+ 64  Zeme ir tavas uzticīgās mīlestības pilna, ak, Jehova,+māci man savus norādījumus! ט [tēt] 65  Jehova, tu esi darījis labu savam kalpam,kā biji solījis. 66  Dod man skaidru saprašanu un zināšanas,+jo es paļaujos uz taviem baušļiem! 67  Pirms man nācās ciest, es mēdzu nomaldīties no ceļa,bet nu es klausu taviem vārdiem.+ 68  Tu esi labs,+ un tu dari labu. Māci man savus norādījumus!+ 69  Kaut lepnie mani nošķiež ar meliem,es no visas sirds pildu tavas pavēles. 70  Viņu sirds ir notrulinājusies,+bet man ir dārgi tavi likumi.+ 71  Ir labi, ka esmu cietis,+jo tā es esmu mācījies labāk izprast tavus norādījumus. 72  Tavi likumi man nāk par labu+ —tie ir vērtīgāki par tūkstošiem zelta un sudraba gabalu.+ י [jod] 73  Tavas rokas mani ir radījušas un veidojušas. Piešķir man sapratni,lai mācos tavus baušļus!+ 74  Kas tevi bīstas, tie priecājas, mani redzot,jo es paļaujos uz taviem vārdiem.+ 75  Es zinu, Jehova, ka tavi spriedumi ir taisnīgi,+ka tu mani pārmācīji savā uzticībā.+ 76  Lai tava uzticīgā mīlestība+ mani mierina,kā esi solījis savam kalpam! 77  Esi žēlsirdīgs pret mani, lai varu dzīvot,+jo man ir dārgi tavi likumi.+ 78  Lepnie lai top apkaunoti,jo bez iemesla* tie man kaitē,bet es pārdomāšu tavas pavēles!+ 79  Lai pie manis pulcējas tie, kas tevi bīstas,kas zina tavus atgādinājumus! 80  Kaut es ar visu sirdi klausītu taviem norādījumiem+ —tad man nebūs jākaunas!+ כ [kaf] 81  Es ilgojos pieredzēt, kā tu mani izglābsi,+jo es paļaujos uz taviem vārdiem. 82  Manas acis ilgojas redzēt, kā tu pildīsi solīto,+es vaicāju: ”Kad tu mani mierināsi?”+ 83  Esmu kļuvis kā dūmos sakaltis ādas maiss,bet tavus norādījumus es neaizmirstu.+ 84  Cik ilgi tavam kalpam vēl jāgaida? Kad tu sodīsi manus vajātājus?+ 85  Lepnie rok man bedres,tiem tavi likumi nerūp. 86  Visi tavi baušļi ir uzticami. Mani vajā bez iemesla — palīdzi man!+ 87  Tie mani gandrīz iznīcināja,bet tavas pavēles es neatmetu. 88  Savas uzticīgās mīlestības dēļ pasargā manu dzīvību,lai es varu ievērot tavus atgādinājumus. ל [lāmed] 89  Jehova, mūžam tavi vārdipaliks debesīs!+ 90  Tava uzticība nezudīs paaudžu paaudzēs,+tu esi nostiprinājis zemi, un tā stāv!+ 91  Līdz šai dienai viss pastāv, kā esi nospriedis,jo tas viss tev kalpo! 92  Ja tavi likumi man nebūtu dārgi,es būtu gājis bojā savās ciešanās.+ 93  Tavas pavēles es neaizmirsīšu nemūžam,jo ar tām tu sargā manu dzīvību.+ 94  Tavs es esmu — izglāb mani,+jo es cenšos pildīt tavas pavēles!+ 95  Ļaundari to vien gaida, lai mani iznīcinātu,bet es pārdomāju tavus atgādinājumus. 96  Katrai pilnībai es esmu redzējis robežu,turpretī taviem baušļiem robežu nav. מ [mēm] 97  Kā es mīlu tavus likumus!+ Visu dienu es tos pārdomāju.+ 98  Gudrāku par ienaidniekiem mani padara tavi baušļi,+jo tie mani vienmēr vada. 99  Izpratnē es pārspēju visus savus skolotājus,+jo es pārdomāju tavus atgādinājumus. 100  Par vecākiem vīriem es esmu prātīgāks,jo es pildu tavas pavēles. 101  Es vairos staigāt ļaunus ceļus,+jo gribu paklausīt taviem vārdiem. 102  No taviem spriedumiem es nenovēršos,jo tu mani māci. 103  Cik patīkami man ir tavi vārdi,man tie ir saldāki par medu!+ 104  No tavām pavēlēm es smeļos saprašanu,+tāpēc es ienīstu it visus maldu ceļus.+ נ [nūn] 105  Tavi vārdi ir gaismeklis, kas man rāda, kur spert soli,un gaisma, kas apgaismo man ceļu.+ 106  Ko esmu zvērējis, to pildīšu —tavus taisnīgos spriedumus es ievērošu. 107  Cik smagi es ciešu!+ Jehova, pasargā manu dzīvību, kā esi solījis!+ 108  Jehova, lūdzu, pieņem manus labprātīgos slavas upurus+un māci man savus spriedumus!+ 109  Mana dzīvība arvien ir briesmās*,bet es neesmu aizmirsis tavus likumus.+ 110  Ļaundari man izliek slazdus,bet es neatkāpjos no tavām pavēlēm.+ 111  Tavi atgādinājumi — mans mūžīgs īpašums,tie ielīksmo man sirdi.+ 112  Taviem norādījumiem esmu apņēmies klausītvienmēr, līdz pašam galam. ס [sāmek] 113  Es nīstu tos, kam dalīta sirds,*+bet tavus likumus es mīlu.+ 114  Tu esi mans patvērums un vairogs,+jo es paļaujos uz taviem vārdiem.+ 115  Nost no manis, ļaundari!+ Es ievērošu sava Dieva baušļus! 116  Atbalsti mani, kā esi solījis,+lai es varu dzīvot,lai man nenākas vilties* savas cerības dēļ!+ 117  Atbalsti mani, tad es būšu glābts+un vienmēr turēšu prātā tavus norādījumus!+ 118  Tu atraidi visus, kas novēršas no taviem norādījumiem,+jo viņi ir meļi un krāpnieki. 119  Visus ļaundarus tu izsvied kā sārņus,+tāpēc es mīlu tavus atgādinājumus. 120  Es godbijībā drebu tavā priekšā,tavi spriedumi manī vieš bijību. ע [ajin] 121  Es esmu rīkojies pareizi un taisnīgi —nepamet mani apspiedēju varā! 122  Parūpējies par sava kalpa labklājību,lai lepnie mani neapspiež! 123  Manas acis ir pagurušas ilgās, es gaidu, kad tu mani izglābsi,+kad izpildīsi savu uzticamo solījumu.+ 124  Apliecini uzticīgu mīlestību savam kalpam,+māci man savus norādījumus!+ 125  Es esmu tavs kalps — pamāci mani,+lai es saprastu tavus atgādinājumus! 126  Tev, Jehova, ir laiks rīkoties,+jo tavi likumi ir pārkāpti! 127  Bet es mīlu tavus baušļusvairāk nekā zeltu, nekā tīru zeltu!+ 128  Tāpēc ikvienu tavu pavēli es atzīstu par pareizu+un nīstu visus maldu ceļus.+ פ [] 129  Brīnišķīgi ir tavi atgādinājumi,tāpēc es tiem paklausu. 130  Kad tavu vārdu jēga kļūst skaidra, tie apgaismo,+tie piešķir sapratni nepieredzējušajiem.+ 131  Man elpa aizslāpusi ilgās —tik ļoti es alkstu pēc taviem baušļiem!+ 132  Pievērsies man un esi pret mani labvēlīgs,+jo tā tu vienmēr izturies pret tiem, kas mīl tavu vārdu.+ 133  Ar saviem vārdiem droši vadi* manus soļus,lai nekas ļauns pār mani negūst virsroku.+ 134  Atbrīvo mani no apspiedējiem,un es pildīšu tavas pavēles. 135  Lai tavs vaigs atmirdz laipnībā* pār tavu kalpu,+māci man savus norādījumus! 136  Asaras straumēm plūst man no acīm,jo ļaudis neievēro tavus likumus.+ צ [cādē] 137  Jehova, tu esi taisns,+un taisni ir tavi spriedumi,+ 138  tavi atgādinājumi ir taisnīgi,tie ir pilnīgi uzticami. 139  Dedzība kā uguns manī kvēlo,+jo mani ienaidnieki ir aizmirsuši tavus vārdus. 140  Tik tīri* ir tavi vārdi,+un tavs kalps tos mīl!+ 141  Kaut esmu niecīgs un nicināts,+es neaizmirstu tavas pavēles. 142  Mūžīga ir tava taisnība,+un tavi likumi ir patiesi.+ 143  Man uzbrūk ciešanas un bēdas,bet tavi baušļi man arvien ir dārgi. 144  Tavi atgādinājumi ir taisnīgi mūžam. Piešķir man sapratni,+ lai es varu dzīvot! ק [kof] 145  No visas sirds es saucu — atbildi man, ak, Jehova! Es ievērošu tavus norādījumus. 146  Es tevi saucu — izglāb mani! Es klausīšu taviem atgādinājumiem. 147  Pirms ausmas es ceļos un saucu pēc palīdzības,+jo es paļaujos uz taviem vārdiem. 148  Nakts vidū es mostosun pārdomāju tavus vārdus.+ 149  Savā uzticīgajā mīlestībā+ uzklausi mani! Jehova, būdams taisnīgs, pasargā manu dzīvību! 150  Ļaudis, kas nododas kaunpilniem darbiem, ir jau tepat,viņi ir tālu atkāpušies no taviem likumiem. 151  Bet tu, Jehova, esi man tuvu,+un visi tavi baušļi ir patiesi.+ 152  Jau sen es zinu par taviem atgādinājumiem,ka tu tos esi devis, lai tie paliktu mūžam!+ ר [rēš] 153  Ievēro, kā es ciešu, un izglāb mani,+jo es neesmu aizmirsis tavus likumus! 154  Aizstāvi mani* un glāb,+pasargā manu dzīvību, kā esi solījis! 155  Ļaundariem glābšanu neredzēt,jo tavi norādījumi tiem nerūp.+ 156  Liela ir tava žēlsirdība, ak, Jehova,+pasargā manu dzīvību, jo tu esi taisnīgs! 157  Daudzi mani vajā un nīst,+bet es nenovēršos no taviem atgādinājumiem. 158  Uz tiem, kas lauž uzticību, es skatos ar riebumu,jo viņi neklausa taviem vārdiem.+ 159  Redzi, kā es mīlu tavas pavēles! Jehova, savas uzticīgās mīlestības dēļ pasargā manu dzīvību!+ 160  Tavu vārdu būtība ir patiesība,+visi tavi taisnīgie spriedumi ir mūžīgi. ש [sīn vai šīn] 161  Augstmaņi mani vajā+ bez iemesla,bet manā sirdī ir bijība pret taviem vārdiem.+ 162  Es priecājos par to, ko tu saki,+kā līksmo tas, kurš guvis varenu laupījumu. 163  Es ienīstu melus, tie man derdz,+turpretī tavus likumus es mīlu.+ 164  Septiņreiz dienā es tevi slavējutavu taisnīgo spriedumu dēļ. 165  Liels miers ir tiem, kas mīl tavus likumus,+tiem nekad nenāksies klupt*. 166  Jehova, es ceru uz glābšanu, kas nāk no tevis,un pildu tavus baušļus. 167  Es klausu taviem atgādinājumiemun tos ļoti mīlu.+ 168  Tavas pavēles un atgādinājumus es ievēroju. Tu taču labi zini visu, ko es daru.+ ת [tāv] 169  Jehova, lai tevi sasniedz mans palīgā sauciens,+lai tavi vārdi man palīdz gūt sapratni!+ 170  Lai tevi sasniedz mana lūgšanās,glāb mani, kā esi solījis! 171  Lai slavas vārdi plūst no manām lūpām,+jo tu man māci savus norādījumus. 172  Es dziedāšu par to, ko esi teicis,+jo visi tavi baušļi ir taisnīgi. 173  Lai tava roka man palīdz,+jo esmu apņēmies klausīt tavām pavēlēm.+ 174  Jehova, es ilgojos pieredzēt, kā tu mani izglābsi! Man ir dārgi tavi likumi.+ 175  Ļauj man dzīvot, lai varu tevi slavēt!+ Lai man palīdz tavi spriedumi! 176  Es klīstu kā pazudusi avs+ — meklē savu kalpu,jo tavus baušļus es neesmu aizmirsis!+

Zemsvītras piezīmes

Sk. 9:1, zemsv. piez.
Vai ”kuru ceļš ir bez vainas; kas staigā uzticības ceļu”.
Ebr. vārds, kas tulkots ”atgādinājumi”, attiecas uz likumiem, pavēlēm un brīdinājumiem, ko Dievs savai tautai piekodina ievērot.
Vai ”pētīšu”.
Vai ”ceļu, ko nosaka tavas pavēles”.
Vai ”kaunu”.
Burt. ”Es skriešu pa tavu baušļu ceļu”.
Vai, iesp., ”vairo manu paļāvību”.
Vai, iesp., ”ko esi solījis tiem, kuri tevi bīstas”.
Vai, iesp., ”ar saviem meliem”.
Burt. ”uz manas delnas”.
Vai ”vienaldzīgos; negribīgos”.
Vai ”nav jāpiedzīvo kauns”.
Vai ”dari stingrus”.
Vai ”smaidā”.
Vai ”Ugunī pārbaudīti”.
Vai ”Iztiesā manu lietu”.
Vai ”nav nekā, kas tiem būtu par klupšanas akmeni”.