Mateja 7:1—29

7  Netiesājiet*,+ lai jūs netiktu tiesāti,  jo, kā jūs tiesājat, tā tiesās jūs+ un, ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu mērīs jums.+  Kāpēc tu skaties uz skabargu sava brāļa acī, bet nepamani baļķi pats savējā?+  Un kā tu vari teikt brālim: ”Ļauj izņemt tev no acs skabargu!”, ja tev pašam acī ir baļķis?  Liekuli! Vispirms izņem baļķi no savas acs, tad tu skaidri redzēsi, kā izņemt skabargu no brāļa acs.  Nedodiet suņiem to, kas ir svēts, un nebārstiet pērles cūkām priekšā,+ lai tās nesamīda pērles, nepagriežas un neuzbrūk jums.  Lūdziet — un jums dos,+ meklējiet — un jūs atradīsiet, klauvējiet — un jums atvērs,+  jo ikviens, kas lūdz, saņem,+ ikviens, kas meklē, atrod, un ikvienam, kas klauvē, atvērs.  Kurš no jums dotu savam dēlam akmeni, ja tas lūgtu maizi? 10  Vai, ja dēls lūgtu zivi — jūs taču tam nedotu čūsku? 11  Ja pat jūs, būdami grēcīgi, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vēl jo vairāk jūsu Tēvs, kas ir debesīs, dos labu+ tiem, kas viņu lūdz!+ 12  Tāpēc visu, ko jūs gribat, lai cilvēki dara jums, to dariet viņiem,+ jo tāda ir bauslības un praviešu rakstu* būtība.+ 13  Ieejiet pa šaurajiem vārtiem,+ jo plati ir vārti un ērts ir ceļš, kas ved uz bojāeju, un pa šiem vārtiem ieiet daudzi, 14  bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību, un to atrod tikai nedaudzi.+ 15  Sargieties no viltus praviešiem,+ kas nāk pie jums avju drānās,+ bet patiesībā ir plēsīgi vilki.+ 16  Jūs viņus pazīsiet pēc augļiem*. Vai tad ir iespējams lasīt vīnogas no ērkšķu krūmiem un vīģes no dadžiem?+ 17  Ikviens labs koks nes labus augļus, bet slikts* koks — sliktus augļus.+ 18  Labs koks nevar nest sliktus augļus, bet slikts koks nevar nest labus augļus.+ 19  Katru koku, kas nenes labus augļus, nocērt un iemet ugunī.+ 20  Tik tiešām, jūs pazīsiet tādus cilvēkus pēc augļiem.+ 21  Debesu valstībā netiks jebkurš, kas man saka: ”Kungs, Kungs!”, bet tikai tas, kas pilda mana debesu Tēva gribu.+ 22  Tajā dienā daudzi man teiks: ”Kungs, Kungs!+ Vai mēs tavā vārdā neesam pravietojuši? Vai mēs tavā vārdā neesam izdzinuši dēmonus? Vai mēs tavā vārdā neesam darījuši daudz brīnumu*?”+ 23  Un tad es viņiem paziņošu: ”Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet prom no manis, ļaundari*!”+ 24  Tāpēc ikviens, kas šos manus vārdus dzird un tiem paklausa, būs kā saprātīgs vīrs, kas bija uzbūvējis savu māju uz klints.+ 25  Kad lija lietus, cēlās ūdens, pūta vēji un triecās pret māju, tā nesabruka, jo tās pamati bija likti uz klints. 26  Bet ikviens, kas šos manus vārdus dzird un tiem neklausa, būs kā nejēga, kas bija uzbūvējis savu māju uz smiltīm.+ 27  Kad lija lietus, cēlās ūdens, pūta vēji un sitās pret māju,+ tā sabruka, un posts bija liels.” 28  Kad Jēzus bija beidzis runāt, visi bija ļoti pārsteigti par to, kā viņš mācīja,+ 29  jo viņš tos mācīja kā cilvēks, kam ir vara,+ nevis kā rakstu mācītāji.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”Pārstājiet tiesāt”.
Ar vārdiem ”bauslība un praviešu raksti” ir apzīmēti visi Ebreju raksti — no 1. Mozus līdz Maleahija grāmatai.
Vai ”darbiem”.
Burt. ”izpuvis”.
Vai ”varenu darbu”.
Vai ”likuma pārkāpēji”.