Mateja 6:1—34

6  Raugieties, ka jūs nedižojaties ar saviem labajiem darbiem, lai cilvēki jūs ievērotu,+ citādi jums nebūs nekādas atlīdzības no jūsu Tēva, kas ir debesīs.  Tāpēc, kad jūs palīdzat trūcīgajiem*, nevajag to izbazūnēt, kā sinagogās un ielās dara liekuļi, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi, es jums saku: tie jau pilnībā ir saņēmuši savu atlīdzību.  Bet, kad tu palīdzi trūcīgajiem, lai tava kreisā roka nezina, ko dara labā,  un tavs labais darbs lai paliek citiem nezināms. Tad tavs Tēvs, kas visu redz, pats būdams neredzams, tev atlīdzinās.+  Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi,+ kam patīk lūgt, stāvot sinagogās un galveno ielu stūros, kur ļaudis tos var redzēt.+ Patiesi, es jums saku: tie jau pilnībā ir saņēmuši savu atlīdzību.  Bet, kad tu lūdz, ieej savā istabā un, aizvēris durvis, lūdz savu Tēvu, kas ir neredzams.+ Tad tavs Tēvs, kas visu redz, pats būdams neredzams, tev atlīdzinās.  Lūdzot nesakiet visu laiku vienu un to pašu, kā dara cittautieši, kas iedomājas, ka tiks uzklausīti savas daudzvārdības dēļ.  Nekļūstiet tiem līdzīgi, jo Dievs, jūsu Tēvs, zina, kas jums ir vajadzīgs,+ pirms jūs viņu lūdzat.  Tāpēc lūdziet tā:+ ”Mūsu Tēvs debesīs! Lai tiek svētīts+ tavs vārds*.*+ 10  Lai nāk tava valstība*.+ Lai tava griba+ notiek uz zemes,+ tāpat kā debesīs.* 11  Dod mums šodien dienišķo maizi+ 12  un piedod mūsu grēkus*, tāpat kā mēs esam piedevuši tiem, kas ir grēkojuši pret mums*.+ 13  Un palīdzi mums nepadoties kārdinājumam*,+ bet paglāb mūs no ļaunā*.”+ 14  Ja jūs piedosiet cilvēkiem viņu pārkāpumus, arī jūsu debesu Tēvs jums piedos,+ 15  bet, ja jūs cilvēkiem viņu pārkāpumus nepiedosiet, jūsu Tēvs nepiedos arī jūsējos.+ 16  Kad jūs gavējat,+ nerādiet drūmu seju kā liekuļi, kas padara savu ārieni nepievilcīgu, lai cilvēki redzētu viņus gavējam.+ Patiesi, es jums saku: tie jau pilnībā ir saņēmuši savu atlīdzību. 17  Bet, kad tu gavē, iezied galvu ar smaržīgu eļļu un mazgā seju, 18  lai tevi redzētu gavējam nevis cilvēki, bet vienīgi Tēvs, kas ir neredzams. Tad tavs Tēvs, kas visu redz, pats būdams neredzams, tev atlīdzinās. 19  Nekrājiet* mantu uz zemes,+ kur kodes un rūsa to saēd un kur zagļi laužas iekšā un zog. 20  Bet krājiet mantu debesīs,+ kur ne kodes, ne rūsa to nesaēd+ un kur zagļi nelaužas iekšā un nezog. 21  Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. 22  Miesas gaismeklis ir acs.+ Ja tava acs redz skaidri*, visā tavā miesā būs gaisma, 23  bet, ja tava acs ir skaudīga*,+ visā tavā miesā būs tumsa. Ja nu gaisma, kas ir tevī, ir tumsa, cik gan liela ir šī tumsa! 24  Neviens nevar kalpot diviem kungiem — viņš vienu nīdīs, bet otru mīlēs,+ vienam pieķersies, bet otru nicinās. Jūs nevarat kalpot gan Dievam, gan mantai.+ 25  Tāpēc es jums saku: pārstājiet raizēties+ par savu dzīvību* — ko ēdīsiet un ko dzersiet — un par savu miesu — ko vilksiet mugurā.+ Vai dzīvība nav vērtīgāka par ēdienu un miesa — par apģērbu?+ 26  Pavērojiet putnus:+ tie nedz sēj, nedz pļauj, nedz savāc klētīs ražu, tomēr jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat vērtīgāki par putniem? 27  Kurš no jums raizēdamies var pagarināt savu mūžu kaut par sprīdi*?+ 28  Un kāpēc jūs raizējaties par apģērbu? Mācieties no lilijām laukā, kā tās aug. Tās nedz nopūlas, nedz vērpj, 29  bet es jums saku, ka pat Sālamans+ visā savā spožumā nebija tērpts tā kā ikviena no tām. 30  Ja jau Dievs tā tērpj lauka augus, kas šodien zeļ, bet rīt tiks iesviesti krāsnī, vai tiešām viņš neapģērbs arī jūs, mazticīgie? 31  Tāpēc nekad neraizējieties+ un nesakiet: ”Ko mēs ēdīsim?” vai: ”Ko dzersim?”, vai: ”Ko vilksim mugurā?”+ 32  Ar to visu ir pārņemtas citas tautas. Bet jūsu debesu Tēvs zina, ka jums tas viss ir vajadzīgs. 33  Tāpēc tiecieties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības,* un tas viss jums tiks dots.+ 34  Neraizējieties par rītdienu,+ jo rītdien būs citas raizes. Katrai dienai jau ir diezgan pašai savu bēdu.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”dodat žēlastības dāvanas”. Sk. ”žēlastības dāvana” skaidrojošajā vārdnīcā.
Vai ”personvārds”. Gr. onoma.
Vai ”Lai tavs vārds visiem ir svēts”.
Vai ”Lai tava griba notiek kā debesīs, tā arī uz zemes”.
Sk. ”Dieva valstība” skaidrojošajā vārdnīcā.
Burt. ”parādus”.
Burt. ”saviem parādniekiem”.
Burt. ”neieved mūs kārdinājumā”.
Vai ”Sātana”.
Vai ”Pārstājiet krāt”.
Vai ”ir vērsta uz kaut ko vienu”.
Vai ”vērsta uz ļaunu”.
Gr. psychē. Sk. ”dvēsele” skaidrojošajā vārdnīcā.
Burt. ”par vienu olekti”.
Vai ”Tāpēc lai jums galvenais dzīvē ir Dieva valstība un viņa taisnība”.