Mateja 28:1—20

28  Pēc sabata, kad ausa nedēļas pirmā diena, Marija Magdalēna un otra Marija nāca apskatīt kapu.+  Tur bija notikusi liela zemestrīce, jo no debesīm bija nolaidies Jehovas* eņģelis. Viņš bija pienācis, novēlis akmeni un sēdēja uz tā.+  Eņģelis spoži mirdzēja kā zibens, un viņa drēbes bija baltas kā sniegs.+  Viņu redzēdami, sargi sāka drebēt un aiz bailēm sastinga kā pamiruši.  Bet eņģelis teica sievietēm: ”Nebaidieties! Es zinu, ka jūs meklējat Jēzu, kas bija piesists pie staba.+  Viņa te nav, jo viņš ir cēlies augšā, kā jau bija teicis.+ Nāciet, apskatiet vietu, kur viņš gulēja,  un tad ātri ejiet un pastāstiet viņa mācekļiem, ka viņš ir piecēlies no mirušajiem, un sakiet: ”Viņš aizies uz Galileju, kur gaidīs jūs.+ Tur jūs viņu redzēsiet.” Lūk, kāda ziņa man bija jums jānodod.”+  Sievietes steigšus izgāja no kapa un izbijušās, tomēr bezgala priecīgas skrēja to pavēstīt mācekļiem.+  Pēkšņi tām pretī nāca Jēzus un teica: ”Esiet sveicinātas!” Tās piegāja pie viņa, nometās zemē un apkampa viņa kājas. 10  Tad Jēzus tām sacīja: ”Nebaidieties! Ejiet un sakiet maniem brāļiem, lai viņi dodas uz Galileju. Tur viņi mani redzēs.” 11  Kad sievietes bija prom, daži sargi+ aizgāja uz pilsētu un izstāstīja virspriesteriem, kas bija noticis. 12  Tie, satikušies ar vecākajiem un apspriedušies, iedeva kareivjiem daudz naudas 13  un teica: ”Sakiet tā: ”Naktī atnāca viņa mācekļi un, kamēr mēs gulējām, viņu izzaga.”+ 14  Un, ja šīs runas nonāks vietvalža ausīs, mēs viņam visu paskaidrosim* un pasargāsim jūs no nepatikšanām.” 15  Tad sargi paņēma naudu un darīja, kā tiem bija teikts. Un tādas runas jūdu starpā ir izplatītas līdz pat šai dienai. 16  Bet vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju,+ uz kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis.+ 17  Kad tie viņu ieraudzīja, tie nometās zemē viņa priekšā, bet daži šaubījās. 18  Pienācis klāt, Jēzus tos uzrunāja: ”Man ir dota visa vara debesīs un uz zemes.+ 19  Tāpēc ejiet un gatavojiet par mācekļiem visu tautu cilvēkus+ — kristījiet tos+ Tēva, Dēla un svētā gara vārdā 20  un māciet tiem pildīt visu, ko es jums esmu licis.+ Un es būšu ar jums ik dienas līdz pat šī laikmeta* nobeigumam.”+

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”pārliecināsim”.
Vai ”šīs pasaules kārtības”. Sk. ”laikmets” skaidrojošajā vārdnīcā.