Mateja 24:1—51

24  Kad Jēzus izgāja no tempļa un devās prom, mācekļi piegāja pie viņa, lai pievērstu viņa uzmanību tempļa ēkām.  Viņš tiem teica: ”Vai jūs to visu redzat? Patiesi, es jums saku: pat akmens uz akmens te nepaliks, viss tiks sagrauts.”+  Viņam sēžot Olīvkalnā, mācekļi vieni paši piegāja pie viņa un jautāja: ”Saki mums: kad tas notiks, un kāda zīme liecinās par tavu klātbūtni*+ un šī laikmeta* nobeigumu?”+  Jēzus tiem atbildēja: ”Uzmanieties, lai neviens jūs nemaldina,+  jo daudzi nāks, izmantodami manu vārdu, un sacīs: ”Es esmu Kristus,” — un viņi daudzus maldinās.+  Jūs dzirdēsiet karu troksni un vēstis par kariem. Neizbīstieties! Tam visam jānotiek, bet tas vēl nebūs gals.+  Tauta uzbruks tautai, un valsts — valstij,+ vietu vietām būs bads+ un zemestrīces.+  Tas viss būs moku* sākums.  Tad cilvēki jūs vajās+ un nogalinās,+ un visas tautas jūs ienīdīs mana vārda dēļ.+ 10  Daudzi tad atkritīs no ticības, cits citu nodos un ienīdīs. 11  Parādīsies daudz viltus praviešu, kas daudzus maldinās,+ 12  un, tā kā izplatīsies ļaunums*, lielākajā daļā cilvēku mīlestība atdzisīs. 13  Bet tas, kas izturēs līdz galam, tiks izglābts.+ 14  Un labā vēsts par Dieva valstību tiks sludināta pa visu zemi, lai to dzirdētu visas tautas,*+ un tad nāks gals. 15  Tāpēc, kad jūs ieraudzīsiet riebeklību, kas nes iznīcību, — par to ir runājis pravietis Daniēls — stāvam svētā vietā+ (lai lasītājs* liek lietā spriestspēju!), 16  tad lai tie, kas ir Jūdejā, bēg kalnos.+ 17  Lai tas, kas ir uz mājas jumta, nekāpj lejā paņemt mantas no mājām, 18  un tas, kas ir tīrumā, lai neatgriežas mājās pēc savām drēbēm. 19  Cik grūti tajā laikā būs grūtniecēm un mātēm ar zīdaiņiem! 20  Lūdziet, lai jums nav jābēg ziemā vai sabatā, 21  jo tad būs tik liels posts,+ kāda nav bijis no pasaules sākuma līdz pat šim laikam un kāda arī vairs nebūs.+ 22  Ja tas laiks netiktu saīsināts, tad neviens cilvēks neizglābtos, bet izredzēto dēļ tas tiks saīsināts.+ 23  Ja kāds jums tad sacīs: ”Redziet, te ir Kristus!”+ vai: ”Tur viņš ir!”, tad neticiet.+ 24  Jo parādīsies viltus kristi un viltus pravieši+ un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai maldinātu,+ ja iespējams, pat izredzētos. 25  Atcerieties — es jūs esmu brīdinājis. 26  Tāpēc, ja cilvēki jums teiks: ”Viņš ir tuksnesī!”, tad neejiet uz turieni. Ja tie teiks: ”Viņš ir iekšistabās!”, tad neticiet.+ 27  Jo, tāpat kā zibens uzplaiksnī austrumos un atspīd līdz pat rietumu pamalei, tāda būs arī Cilvēka dēla klātbūtne.+ 28  Kur būs līķis, tur salaidīsies ērgļi.+ 29  Tūlīt pēc tā laika posta saule aptumsīs,+ mēness pārstās spīdēt, zvaigznes kritīs no debesīm un debesu spēki tiks satricināti.+ 30  Tad debesīs parādīsies Cilvēka dēla zīme, visas tautas* vaimanājot dauzīs sev pa krūtīm+ un redzēs Cilvēka dēlu+ nākam debesu mākoņos ar spēku un lielu godu.+ 31  Skanot stiprai taures skaņai, viņš izsūtīs savus eņģeļus, un tie sapulcēs viņa izredzētos no visām četrām debespusēm* — no vienas debesmalas līdz otrai.+ 32  Mācieties, piemēram, no vīģes koka: tiklīdz tā zari pildās sulām un salapo, jūs zināt, ka vasara ir tuvu.+ 33  Tāpat, kad jūs to visu redzat, ziniet, ka viņš ir tuvu, pie durvīm.+ 34  Patiesi, es jums saku: šī paaudze nezudīs, līdz tas viss būs noticis. 35  Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs.+ 36  To dienu un stundu nezina neviens,+ ne debesu eņģeļi, ne Dēls, bet tikai Tēvs.+ 37  Kādas bija Noasa dienas,+ tāda būs arī Cilvēka dēla klātbūtne.+ 38  Kā tajā laikā pirms plūdiem ļaudis ēda, dzēra un precējās līdz dienai, kad Noass iegāja šķirstā,+ 39  un tie nesāka domāt, līdz plūdi nāca un aizrāva tos visus,+ tāda pati būs arī Cilvēka dēla klātbūtne. 40  Tad divi vīri būs tīrumā — vienu paņems līdzi, bet otru atstās; 41  divas sievietes mals graudus rokas dzirnavās — vienu paņems līdzi, bet otru atstās.+ 42  Tāpēc esiet modri, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu Kungs nāks.+ 43  Bet to gan ņemiet vērā: ja saimnieks zinātu, kurā nakts stundā* ieradīsies zaglis,+ viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielauzties savā namā.+ 44  Tāpēc esiet gatavi arī jūs,+ jo Cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs negaidāt. 45  Kurš īsti ir uzticamais un gudrais* kalps, ko kungs ir iecēlis rūpēties par saviem saimes ļaudīm un sagādāt tiem uzturu īstajā laikā?+ 46  Laimīgs šis kalps, ja viņa kungs pārradies ieraudzīs viņu tā darām!+ 47  Patiesi, es jums saku: viņš to iecels rūpēties par visu savu īpašumu. 48  Bet, ja izrādīsies, ka šis kalps ir ļauns, un viņš nospriedīs: ”Mans kungs kavējas,”+ 49  un sāks sist citus kalpus, un ēdīs un dzers ar žūpām, 50  tad šī kalpa kungs atnāks dienā, kad kalps negaida, un stundā, ko tas nezina.+ 51  Viņš to bargi sodīs un ierādīs tam vietu pie liekuļiem. Tur tas raudās un griezīs zobus.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”šīs pasaules kārtības”. Sk. ”laikmets” skaidrojošajā vārdnīcā.
Burt. ”dzemdību sāpju”.
Vai ”pieaugs nelikumība”. Attiecīgais gr. vārds bieži norāda uz Dieva likumu pārkāpšanu.
Vai ”par liecību visām tautām”.
T.i., tas, kurš lasa Daniēla pravietojumu.
Burt. ”zemes ciltis”.
Burt. ”no četriem vējiem”.
Burt. ”kurā sardzē”.
Vai ”apdomīgais; prātīgais”.