Mateja 2:1—23

2  Ķēniņa Hēroda* laikā,+ kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē,+ kas ir Jūdejā, no austrumiem Jeruzālemē ieradās astrologi.  ”Kur ir nesen dzimušais jūdu ķēniņš?”+ viņi jautāja. ”Mēs austrumu zemē redzējām viņa zvaigzni un esam atnākuši viņu godināt*.”  To dzirdēdams, ķēniņš Hērods satraucās, un satraukums pārņēma arī visu Jeruzālemi.  Sapulcējis visus virspriesterus un rakstu mācītājus*, viņš tiem vaicāja, kur bija jāpiedzimst Kristum*,  un tie viņam atbildēja: ”Betlēmē,+ kas ir Jūdejā, jo tā ir rakstījis pravietis:  ”Bet tu, Betlēme Jūdas zemē, nebūt neesi pati necilākā no Jūdas vadītāju pilsētām, jo no tevis nāks vadonis, kas ganīs manu tautu, Izraēlu.””+  Tad Hērods slepus ataicināja astrologus, izdibināja no tiem, kad zvaigzne bija parādījusies,  un sūtīja tos uz Betlēmi, sacīdams: ”Ejiet un sameklējiet to bērnu. Kad būsiet viņu atraduši, paziņojiet man, lai arī es varu aiziet un viņu godināt.”  Uzklausījuši ķēniņu, astrologi devās ceļā. Bet zvaigzne, ko viņi bija redzējuši jau austrumu zemē,+ gāja viņiem pa priekšu, līdz apstājās virs vietas, kur bija bērns. 10  Redzot zvaigzni, astrologi ļoti priecājās. 11  Kad viņi bija iegājuši namā, viņi ieraudzīja bērnu un tā māti Mariju un, nometušies zemē, to godināja. Viņi atvēra savas dārgumu lādes un uzdāvināja bērnam zeltu, vīraku un mirres. 12  Bet, sapnī saņēmuši Dieva brīdinājumu+ neatgriezties pie Hēroda, viņi devās atpakaļ uz savu zemi pa citu ceļu. 13  Kad astrologi bija aizgājuši, Jāzepam sapnī parādījās Jehovas* eņģelis+ un teica: ”Celies un kopā ar bērnu un tā māti bēdz uz Ēģipti! Paliec tur, līdz es tev došu ziņu, jo Hērods grib atrast bērnu, lai to nogalinātu.” 14  Tad Jāzeps piecēlās un tajā pašā naktī kopā ar bērnu un tā māti devās uz Ēģipti, 15  kur viņš palika līdz Hēroda nāvei. Tā piepildījās vārdi, ko Jehova ir teicis ar pravieša starpniecību: ”Es aicināju savu dēlu no Ēģiptes.”+ 16  Redzēdams, ka astrologi viņu ir piemānījuši, Hērods aizsvilās lielās dusmās un pavēlēja Betlēmē un tās apkārtnē nonāvēt visus zēnus līdz divu gadu vecumam (šādu vecumu viņš noteica, pamatojoties uz ziņām, ko bija izdibinājis no astrologiem).+ 17  Tā piepildījās pravieša Jeremijas teiktie vārdi: 18  ”Rāmā ir dzirdamas raudas un gaužas vaimanas — Rāhele+ apraud savus bērnus un nerod mierinājumu, jo viņas bērnu vairs nav.”+ 19  Kad Hērods bija miris, Ēģiptē Jāzepam sapnī parādījās Jehovas eņģelis+ 20  un teica: ”Celies un kopā ar bērnu un tā māti dodies atpakaļ uz Izraēla zemi, jo tie, kas tīkoja pēc bērna dzīvības, ir miruši.” 21  Tad Jāzeps kopā ar bērnu un tā māti atgriezās Izraēla zemē. 22  Bet, kad viņš uzzināja, ka Jūdejā valda Hēroda dēls Arhelavs*, viņam bija bail turp doties. Turklāt Jāzeps sapnī saņēma Dieva brīdinājumu,+ tāpēc viņš aizgāja uz Galileju.+ 23  Tur viņš apmetās pilsētā, ko sauc par Nācareti,+ lai piepildītos praviešu vārdi: ”Viņu sauks par nācarieti*.”+

Zemsvītras piezīmes

T.i., Hēroda Lielā.
Vai ”mesties zemē viņa priekšā”.
Bauslības skaidrotāji un skolotāji Jēzus laikā. Sk. ”rakstu mācītāji” skaidrojošajā vārdnīcā.
Vai ”Mesijam; Svaidītajam”.
Šis valdnieks bija pazīstams ar savu nežēlību.
Acīmredzot no ebr. vārda, kas nozīmē ”asns; atvase”.