Mateja 11:1—30

  • Jēzus slavē Jāni Kristītāju (1—​15)

  • Neatsaucīgā paaudze tiek nosodīta (16—​24)

  • Jēzus slavē Tēvu, kas ir labvēlīgs pret pazemīgajiem (25—​27)

  • Jēzus jūgs dod jaunus spēkus (28—​30)

11  Kad Jēzus bija beidzis dot norādījumus saviem divpadsmit mācekļiem, viņš devās projām no turienes, lai mācītu un sludinātu citās pilsētās.+  Bet Jānis, cietumā+ izdzirdējis par Kristus darbiem, sūtīja savus mācekļus,+  lai tie viņam jautātu: ”Vai tu esi tas, kam jānāk, vai arī mums jāgaida kāds cits?”+  Jēzus tiem atbildēja: ”Ejiet un pastāstiet Jānim, ko jūs dzirdat un redzat:+  aklie redz,+ klibie staigā, spitālīgie+ tiek dziedināti, kurlie dzird, mirušie tiek celti augšā, un trūcīgajiem tiek stāstīta labā vēsts.+  Laimīgs ir tas, kurš par mani nešaubās*.”+  Kad tie bija aizgājuši, Jēzus, vērsdamies pie ļaužu pulkiem, sāka runāt par Jāni: ”Ko jūs gājāt skatīties tuksnesī?+ Vēja šūpotu niedri?+  Ko jūs gribējāt ieraudzīt? Cilvēku smalkās drēbēs? Tie, kas valkā smalkas drēbes, taču ir ķēniņu pilīs.  Kāpēc tad jūs gājāt? Lai redzētu pravieti? Tā gan, un es jums saku — viņš ir daudz vairāk nekā pravietis.+ 10  Tieši par viņu ir rakstīts: ”Es sūtīšu tev pa priekšu savu vēstnesi, kas tev sagatavos ceļu.”+ 11  Patiesi, es jums saku: no tiem, kas sievietēm dzimuši, neviens nav bijis lielāks par Jāni Kristītāju, bet pat tas, kas ir mazākais debesu valstībā, ir lielāks par viņu.+ 12  Kopš tā laika, kad Jānis Kristītājs sāka sludināt, cilvēki visiem spēkiem pūlas sasniegt debesu valstību, un tie, kas nežēlo pūles, to iegūst.+ 13  Visi — gan pravieši, gan bauslība — pravietoja līdz Jānim.+ 14  Vai nu jūs tam ticat vai ne, viņš ir Elija, kam bija jānāk.+ 15  Tas, kam ir ausis, lai klausās! 16  Ar ko lai es salīdzinu šo paaudzi?+ Tā līdzinās bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc saviem rotaļu biedriem: 17  ”Mēs jums stabulējām, bet jūs nedejojāt, mēs vaimanājām, bet jūs nesērojāt*.” 18  Tieši tāpat atnāca Jānis, kas nedz ēda, nedz dzēra, tomēr ļaudis saka: ”Viņā ir dēmons.” 19  Cilvēka dēls ēd un dzer,+ un nu ļaudis saka: ”Skat, kāds rīma un dzērājs, nodokļu ievācēju un grēcinieku draugs!”+ Bet par gudrību liecina* tās darbi.”+ 20  Tad viņš sāka nosodīt pilsētas, kurās viņš visvairāk bija darījis savus brīnumainos* darbus, jo tās nenožēloja grēkus: 21  ”Bēdas tev, Horazīna! Bēdas tev, Betsaida! Ja Tirā un Sidonā būtu notikuši tie brīnumi, kas ir notikuši jūsu vidū, tās jau sen būtu nožēlojušas grēkus maisa drēbēs un pelnos.+ 22  Es jums saku: Tirai un Sidonai tiesas dienā būs vieglāk nekā jums.+ 23  Un tu, Kapernauma,+ vai tu tiksi celta debesīs? Nē, tu nonāksi kapā*,+ jo tad, ja Sodomā būtu notikuši tie brīnumi, kas ir notikuši tevī, tā pastāvētu līdz pat šai dienai. 24  Es jums saku: Sodomai tiesas dienā būs vieglāk nekā tev.”+ 25  Vēl Jēzus toreiz teica: ”Es tevi slavēju visu priekšā, Tēvs, debesu un zemes Kungs, jo tu esi noslēpis šīs lietas no tiem, kas ir gudri un mācīti, un esi tās atklājis maziem bērniem.+ 26  Jā, Tēvs, tev ir labpaticis tā darīt. 27  Tēvs man ir nodevis visu,+ un neviens pilnībā nepazīst Dēlu kā vienīgi Tēvs,+ un tāpat neviens pilnībā nepazīst Tēvu kā vien Dēls, kā arī tas, kam Dēls vēlas atklāt, kāds ir viņa Tēvs.+ 28  Nāciet pie manis, jūs visi, kas esat nopūlējušies un smagu nastu mākti, un es jums došu jaunus spēkus. 29  Uzņemieties manu jūgu** un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs* un sirdī pazemīgs,+ tad jūs atgūsiet spēkus, 30  jo mans jūgs ir ērts un mana nasta ir viegla.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”kurš manī nesaskata nekā, kas tam kļūtu par klupšanas akmeni”.
Vai ”sērās nedauzījāt sev pa krūtīm”.
Burt. ”gudrību attaisno”.
Vai ”varenos”.
Vai ”hadesā”. Sk. ”hadess” skaidrojošajā vārdnīcā.
Vai ”manus nēšus”.
”Uzņemieties manu jūgu”. Vai ”Nāciet jūgā kopā ar mani”.
Vai ”miermīlīgs; labsirdīgs”.