Mateja 10:1—42

10  Tad viņš sasauca savus divpadsmit mācekļus un deva viņiem varu izdzīt ļaunus garus+ un dziedināt visādas slimības un kaites.  Šie ir divpadsmit apustuļu vārdi:+ vispirms Sīmanis, saukts par Pēteri*,+ un viņa brālis Andrejs,+ tad Jēkabs, Cebedeja dēls, un viņa brālis Jānis,+  Filips un Bartolomejs*,+ Toms+ un nodokļu ievācējs Matejs*,+ Jēkabs, Alfeja dēls, un Tadejs*,  Sīmanis Kananejs* un Jūda Iskariots, kas viņu vēlāk nodeva.+  Šos divpadsmit Jēzus izsūtīja, dodams tiem norādījumus:+ ”Nedodieties pie citām tautām un neejiet samariešu pilsētās,+  bet dodieties pie Izraēla tautas pazudušajām avīm.+  Ejot sludiniet: ”Debesu valstība jau ir tuvu!”+  Dziediniet slimos,+ celiet augšā mirušos, dariet veselus spitālīgos, izdzeniet dēmonus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet.  Nelieciet jostās ne zeltu, ne sudrabu, ne varu+ 10  un negādājiet ceļam ne pārtikas somu, ne otru kreklu*, ne sandales, ne spieķi,+ jo strādnieks ir pelnījis, ka to paēdina.+ 11  Lai kurā pilsētā vai ciemā jūs ieietu, uzmeklējiet, kas tur ir jūsu vēsts cienīgs, un palieciet pie viņa, kamēr jūs no turienes dosieties tālāk.+ 12  Kad jūs ieejat namā, sveiciniet* tā iemītniekus. 13  Ja nams ir tā cienīgs, lai miers, ko jūs tam novēlat, ienāk tajā,+ bet, ja ne, lai jūsu miers atgriežas pie jums. 14  Ja kaut kur jūs neuzņem vai neuzklausa jūsu vārdus, tad, izejot no tāda nama vai tādas pilsētas, nokratiet putekļus no kājām*.+ 15  Patiesi, es jums saku: Sodomai un Gomorai+ tiesas dienā būs vieglāk nekā tādai pilsētai. 16  Lūk, es jūs sūtu kā avis starp vilkiem, tāpēc esiet uzmanīgi kā čūskas, tomēr bez viltus* kā baloži.+ 17  Sargieties, jo cilvēki jūs nodos tiesās+ un ar pletnēm pērs+ sinagogās.+ 18  Manis dēļ jūs vedīs pārvaldnieku un ķēniņu priekšā,+ lai jūs viņiem un tautām liecinātu par mani.+ 19  Bet, kad tie jūs nodos varas pārstāvjiem, neraizējieties, ko un kā teiksiet. Tajā brīdī jūs zināsiet, kas jārunā,+ 20  jo runāsiet ne tikai jūs — ar jūsu muti runās jūsu Tēva gars.+ 21  Brālis nodos nāvē brāli, un tēvs bērnu, bērni nostāsies pret vecākiem un kļūs vainīgi to nāvē.+ 22  Mana vārda dēļ visi jūs ienīdīs,+ bet tas, kas izturēs līdz galam, tiks izglābts.+ 23  Kad jūs vajās vienā pilsētā, bēdziet uz citu.+ Patiesi, es jums saku: jūs vēl nebūsiet paspējuši apstaigāt visas Izraēla pilsētas, kad ieradīsies Cilvēka dēls. 24  Māceklis nav pārāks par savu skolotāju, nedz kalps par savu kungu.+ 25  Māceklim pietiek, ja pret viņu izturas tāpat kā pret viņa skolotāju, un kalpam — ja viņš saņem tādu pašu izturēšanos kā viņa kungs.*+ Ja saimnieku nosauc par Belcebulu*,+ vēl jo vairāk tā sauks tos, kas pieder pie viņa saimes! 26  Tāpēc nebaidieties no viņiem! Nav nekā aizsegta, kas netiks atsegts, un nekā slepena, kas nekļūs zināms.+ 27  Ko es jums saku tumsā, to sakiet gaismā, un, ko jums iečukst ausī, to sludiniet no jumtiem.+ 28  Un nebaidieties no tiem, kas nonāvē miesu, bet nespēj nonāvēt dvēseli*.+ Bīstieties no tā, kas gan dvēseli, gan miesu var iznīcināt Gehennā*.+ 29  Vai divus zvirbuļus nepārdod par nieka monētu*? Tomēr neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva ziņas.+ 30  Pat visi mati uz jūsu galvas ir saskaitīti. 31  Tāpēc nebaidieties! Jūs esat vērtīgāki nekā daudzi zvirbuļi.+ 32  Visus, kas mani atzīst cilvēku priekšā,+ arī es atzīšu sava debesu Tēva priekšā,+ 33  bet, ja kāds cilvēku priekšā no manis atsakās, arī es no viņa atteikšos sava debesu Tēva priekšā.+ 34  Nedomājiet, ka es esmu nācis nest zemei mieru; es esmu nācis nest nevis mieru, bet zobenu.+ 35  Es esmu nācis radīt šķelšanos — starp dēlu un tēvu, starp meitu un māti, starp vedeklu un viņas vīramāti.+ 36  Tiešām, cilvēka mājinieki būs viņa ienaidnieki. 37  Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs, un, kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs.+ 38  Tāpat tas, kas neņem savu moku stabu* un man neseko, nav manis cienīgs.+ 39  Ja kāds glābj savu dzīvību*, viņš to zaudēs, bet, ja kāds zaudē dzīvību manis dēļ, viņš to atgūs.+ 40  Tas, kas uzņem jūs, uzņem arī mani, un tas, kas uzņem mani, uzņem arī to, kas mani sūtījis.+ 41  Tas, kas pravieti uzņem tāpēc, ka tas ir pravietis, dabūs balvu*, kādu saņem pravietis,+ savukārt tas, kas uzņem taisno tāpēc, ka tas ir taisns, dabūs balvu, kādu saņem taisnais. 42  Ja kāds vienam no šiem mazajiem dod padzerties kaut tikai kausu auksta ūdens tāpēc, ka tas ir māceklis, patiesi, es jums saku: viņš nekādā ziņā nepaliks bez atlīdzības.”+

Zemsvītras piezīmes

Saukts arī par Sīmani Pēteri, Simeonu un Kēfu.
Saukts arī par Nātānaēlu.
Saukts arī par Leviju.
Saukts arī par Jūdu, Jēkaba dēlu.
Acīmredzot nozīmē ”dedzīgais”.
Burt. ”divus kreklus”.
Ebreju sabiedrībā tradicionāls sveiciens bija: ”Miers jums!”
Šāds žests nozīmēja, ka cilvēks neuzņemas atbildību par sekām.
Vai ”nevainīgi”.
Burt. ”Pietiek, ja māceklis kļūst kā viņa skolotājs un kalps — kā viņa kungs”.
Vārds, kas attiecināts uz Sātanu, dēmonu valdnieku.
Vai ”iznīcināt dzīvību”, t.i., izredzes atkal dzīvot. Sk. ”dvēsele” skaidrojošajā vārdnīcā.
Burt. ”par asu”. Sk. pielikumu B14.
Sk. ”moku stabs” skaidrojošajā vārdnīcā.
Gr. psychē. Sk. ”dvēsele” skaidrojošajā vārdnīcā.
Vai ”atlīdzību”. Burt. ”algu”.