Mateja 1:1—25

1  Grāmata par Jēzus Kristus*, Dāvida dēla,+ Ābrahāma dēla,+ dzīvi.*   Ābrahāmam piedzima Īzaks;+Īzakam piedzima Jēkabs;+Jēkabam piedzima Jūda+ un viņa brāļi;   Jūdam no Tamāras piedzima Perecs un Zerahs;+Perecam piedzima Hecrons;+Hecronam piedzima Rāms;+   Rāmam piedzima Aminadabs;Aminadabam piedzima Nahšons;+Nahšonam piedzima Salmons;   Salmonam no Rahābas+ piedzima Boāss;Boāsam no Rutes piedzima Obeds;+Obedam piedzima Isajs;+   Isajam piedzima ķēniņš Dāvids.+ Dāvidam no Ūrijas sievas piedzima Sālamans;+   Sālamanam piedzima Rehabeāms;+Rehabeāmam piedzima Abija;Abijam piedzima Asa;+   Asam piedzima Jošafats;+Jošafatam piedzima Jorāms;+Jorāmam piedzima Usija;   Usijam piedzima Jotāms;+Jotāmam piedzima Ahass;+Ahasam piedzima Hiskija;+ 10  Hiskijam piedzima Manase;+Manasem piedzima Amons;+Amonam piedzima Josija.+ 11  Ap to laiku, kad notika izvešana uz Babiloniju,+ Josijam+ piedzima Jehonja+ un viņa brāļi. 12  Pēc izvešanas uz Babiloniju Jehonjam piedzima Šealtiēls;Šealtiēlam piedzima Zerubābels;+ 13  Zerubābelam piedzima Abihūds;Abihūdam piedzima Eljākīms;Eljākīmam piedzima Azurs; 14  Azuram piedzima Cadoks;Cadokam piedzima Ahims;Ahimam piedzima Elihūds; 15  Elihūdam piedzima Eleāzars;Eleāzaram piedzima Matans;Matanam piedzima Jēkabs; 16  Jēkabam piedzima Jāzeps; tas bija Marijas vīrs, un Marija dzemdēja Jēzu,+ ko sauc par Kristu.+ 17  Tātad no Ābrahāma līdz Dāvidam bija četrpadsmit paaudzes, no Dāvida līdz izvešanai uz Babiloniju — četrpadsmit paaudzes un no izvešanas uz Babiloniju līdz Kristum — četrpadsmit paaudzes. 18  Lūk, kā piedzima Jēzus Kristus: viņa māte Marija bija saderināta ar Jāzepu, bet, pirms viņi bija apprecējušies, izrādījās, ka Marija gaida bērnu, ko ir ieņēmusi svētā gara* spēkā.+ 19  Marijas vīrs* Jāzeps, būdams taisns un negribēdams, ka viņai būtu jāpiedzīvo kauns, grasījās slepus no viņas šķirties.+ 20  Bet, kad viņš visu bija pārdomājis, sapnī viņam parādījās Jehovas* eņģelis un teica: ”Jāzep, Dāvida dēls, nebaidies vest savu sievu Mariju pie sevis, jo viņas grūtniecība ir iestājusies svētā gara spēkā.+ 21  Viņa dzemdēs dēlu, un tu viņu nosauksi par Jēzu*,+ jo viņš izglābs savu tautu no grēkiem.”+ 22  Tas viss notika, lai piepildītos vārdi, ko Jehova ir teicis ar pravieša starpniecību: 23  ”Jaunavai iestāsies grūtniecība, viņa dzemdēs dēlu, un to nosauks par Imanuēlu,”+ tulkojumā — ”Dievs ir ar mums”.+ 24  Pamodies Jāzeps darīja tā, kā Jehovas eņģelis bija licis, un atveda Mariju pie sevis. 25  Bet viņam ar to nebija tuvības, līdz viņai piedzima dēls,+ un viņš to nosauca par Jēzu.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”Jēzus Kristus, Dāvida dēla, Ābrahāma dēla, raduraksti”.
Vai ”Mesijas; Svaidītā”.
Sk. ”svētais gars” skaidrojošajā vārdnīcā.
Ebreju sabiedrībā saderinātie tika uzskatīti par vīru un sievu.
Pirmā no 237 vietām, kur šajā tulkojumā Grieķu rakstu pamattekstā parādās Dieva vārds — Jehova. Sk. pielikumu A5.
Atbilst ebr. vārdam Ješua (Jozua). Noz. ”Jehova ir glābšana”.