Jozuas 7:1—26

7  Bet izraēlieši lauza uzticību Dievam, pārkāpdami pavēli par to, kas nododams iznīcībai. Ahans,+ Zeraha dēla Zabdija dēla Karmija dēls no Jūdas cilts, paņēma kaut ko no tā, kas bija jāiznīcina,+ tāpēc Jehova iedegās dusmās pret izraēliešiem.+  No Jērikas Jozua sūtīja vīrus uz Aju,+ kas atrodas pie Bēt-Āvenas uz austrumiem no Bēteles,+ un tiem lika: ”Ejiet izlūkot zemi.” Vīri aizgāja, izlūkoja Aju  un atgriezušies stāstīja Jozuam: ”Visiem nemaz nav jādodas turp. Lai sakautu Aju, pietiks ar diviem vai trim tūkstošiem vīru. Nenogurdini visus karavīrus, sūtīdams viņus uz turieni, jo tur nav daudz iedzīvotāju.”  Tad kādi trīs tūkstoši vīru devās turp, bet tiem nācās bēgt no Ajas iedzīvotājiem.+  Ajieši nonāvēja trīsdesmit sešus izraēliešu karavīrus. Viņi vajāja izraēliešus no pilsētas vārtiem līdz Šebarīmai* un citu pēc cita nogalināja nogāzē. Tad ļaudis nobijās un tiem zuda visa drosme*.  Jozua un izraēliešu vecākie saplēsa savas drēbes, krita ar seju pie zemes Jehovas šķirsta priekšā un palika tā līdz vakaram, un viņi bēra sev uz galvas zemi.  Jozua izsaucās: ”Ak, Visaugstais Kungs Jehova, kādēļ tu esi pārvedis šo tautu pār Jordānu? Vai tiešām tādēļ, lai mūs nodotu amoriešu rokās un tie mūs iznīcinātu? Kaut mēs labāk būtu palikuši viņpus* Jordānas!  Piedod man, Jehova, bet ko gan es varu teikt pēc tam, kad izraēlieši ir bēguši no saviem ienaidniekiem?  Kad kanaānieši un pārējie šīs zemes iedzīvotāji to dzirdēs, viņi mūs ielenks un izdzēsīs mūsu vārdu zemes virsū. Ko tu tad darīsi sava dižā vārda labā?”+ 10  Jehova Jozuam atbildēja: ”Celies! Kāpēc tu guli ar seju pie zemes? 11  Izraēlieši ir grēkojuši. Viņi ir pārkāpuši līgumu,+ ko es tiem pavēlēju pildīt, un paņēmuši to, kas bija jāiznīcina,+ nozaguši+ to un paslēpuši starp savām mantām.+ 12  Tāpēc izraēlieši nespēs turēties pretī saviem ienaidniekiem. Viņi bēgs no tiem, jo viņi paši ir nolēmuši sevi iznīcībai. Ja jūs neiznīcināsiet savā vidū to, kas ir jāiznīcina, es vairs nebūšu ar jums.+ 13  Celies un liec tautai sagatavoties,+ sacīdams: ”Sagatavojieties, lai jūs rīt būtu svēti, jo Jehova, Izraēla Dievs, saka tā: ”Izraēl, tavā vidū ir tas, kas jānodod iznīcībai! Jūs nespēsiet turēties pretī saviem ienaidniekiem, kamēr nebūsiet no tā atbrīvojušies. 14  Rīt no rīta ierodieties cilti pa ciltij, un tā cilts, uz kuru Jehova norādīs,+ lai nāk pa dzimtām, un tā dzimta, uz kuru Jehova norādīs, lai nāk pa saimēm, un tā saime, uz kuru Jehova norādīs, lai nāk pa vienam vīram. 15  Kad atklāsies, pie kura ir tas, kas ir nododams iznīcībai, šis cilvēks ir jāsadedzina+ kopā ar visu, kas viņam ir, jo viņš ir pārkāpis līgumu+ ar Jehovu un bezgodīgi rīkojies Izraēla tautā.””” 16  Otrā dienā, piecēlies agri no rīta, Jozua lika izraēliešiem ierasties cilti pa ciltij, un tika norādīts uz Jūdas cilti. 17  Tad viņš lika nākt Jūdas cilts dzimtām, un tika norādīts uz zerahiešu dzimtu.+ Pēc tam viņš lika, lai nāk zerahiešu dzimta, vīru pa vīram, un tika norādīts uz Zabdiju. 18  Visbeidzot viņš lika, lai vīru pa vīram nāk Zabdija saime, un tika norādīts uz Ahanu, Zeraha dēla Zabdija dēla Karmija dēlu no Jūdas cilts.+ 19  Jozua viņam teica: ”Mans dēls, dod jel godu Jehovam, Izraēla Dievam, un atzīsties viņam! Lūdzu, izstāsti man, ko tu esi izdarījis. Neslēp neko no manis!” 20  Ahans atbildēja: ”Es tiešām esmu grēkojis pret Jehovu, Izraēla Dievu. Lūk, ko es esmu izdarījis: 21  kad es laupījuma vidū ieraudzīju dārgu Šināras*+ tērpu un divsimt sudraba šekeļus*, un zelta stieni, kas svēra piecdesmit šekeļus*, man sakārojās paņemt šīs mantas, un es tās paņēmu. Tās ir ieraktas zemē manā teltī — drēbes virsū, bet nauda apakšā.” 22  Jozua tūlīt sūtīja vīrus, un tie, aizskrējuši uz Ahana telti, atrada tur gan tērpu, gan zem tā paslēpto naudu. 23  Viņi to visu atnesa pie Jozuas un pārējiem izraēliešiem un nolika Jehovas priekšā. 24  Jozua kopā ar visiem izraēliešiem aizveda Ahanu,+ Zeraha dēlu, uz Āhoras ieleju.+ Viņi turp aizveda arī sudrabu, dārgo tērpu un zelta stieni,+ viņa dēlus un meitas, viņa vēršus, ēzeļus un aitas, viņa telti un visu citu, kas viņam bija. 25  Jozua sacīja: ”Kādēļ tu mūs esi iegrūdis postā?+ Šodien Jehova iegrūdīs postā tevi!” Un izraēlieši nomētāja Ahanu ar akmeņiem.+ Viņi tos visus nomētāja ar akmeņiem un sadedzināja.+ 26  Pēc tam tie sakrāva pār Ahanu lielu akmeņu kaudzi, kas stāv vēl šodien. Tad Jehovas karstās dusmas norima.+ Tāpēc to vietu līdz pat šai dienai sauc par Āhoras* ieleju.

Zemsvītras piezīmes

Noz. ”akmeņlauztuves”.
Burt. ”ļaužu sirds izkusa un kļuva kā ūdens”.
T.i., austrumu pusē.
Vēlāk saukta par Babiloniju.
2,3 kg. Sk. pielikumu B14.
570 g.
Noz. ”posts”.