Jozuas 4:1—24

4  Kad visa tauta bija pārgājusi pāri Jordānai, Jehova teica Jozuam:  ”Ataiciniet tos divpadsmit vīrus, pa vienam no katras cilts,+  un pavēliet tiem paņemt divpadsmit akmeņus no Jordānas vidus, kur stāv priesteri,+ aiznest tos līdzi un sakraut tur, kur jūs nakšņosiet.”+  Tad Jozua pasauca divpadsmit vīrus, kurus viņš bija izraudzījies, pa vienam no katras izraēliešu cilts,  un teica: ”Ejiet uz Jordānas vidu, un tur jūsu Dieva Jehovas šķirsta priekšā lai katrs no jums uzceļ uz pleca pa akmenim — kopā tikpat akmeņu, cik izraēliešu cilšu.  Šie akmeņi jums būs piemiņas zīme. Kad jūsu bērni vēlāk jautās: ”Kas tie jums par akmeņiem?”,+  atbildiet tiem: ”Kad Jehovas līguma šķirstu nesa pāri Jordānai, Jordānas ūdeņi apstājās tā priekšā,+ un šie akmeņi ir piemiņas zīme, lai Izraēla tauta to nemūžam neaizmirstu.””+  Izraēlieši darīja, kā Jozua bija pavēlējis. Viņi paņēma no Jordānas vidus divpadsmit akmeņus atbilstoši izraēliešu cilšu skaitam, kā Jehova Jozuam bija licis, aiznesa tos līdzi un sakrāva nakšņošanas vietā.  Jozua sakrāva divpadsmit akmeņus arī Jordānas vidū, kur priesteri bija stāvējuši ar līguma šķirstu,+ un akmeņi tur atrodas līdz šai dienai. 10  Priesteri, šķirsta nesēji, stāvēja Jordānas vidū, kamēr bija izpildīts viss, ko Jozua pēc Jehovas pavēles tautai bija licis, — tā, kā Mozus bija pavēlējis Jozuam, — bet ļaudis tikmēr steigšus gāja pāri. 11  Kad visa tauta bija tikusi otrā krastā, tad arī priesteri ar Jehovas šķirstu tautas acu priekšā šķērsoja upi.+ 12  Rūbenieši, gadieši un puse Manases cilts kaujas kārtībā devās pāri upei+ pa priekšu pārējiem izraēliešiem, kā Mozus viņiem bija licis.+ 13  Aptuveni četrdesmit tūkstoši bruņotu karavīru Jehovas priekšā devās pāri Jordānai karot Jērikas klajumos. 14  Tajā dienā Jehova pagodināja Jozuu visas izraēliešu tautas acīs,+ un tie viņu dziļi cienīja* līdz viņa mūža galam, tāpat kā bija cienījuši Mozu.+ 15  Tad Jehova Jozuam norādīja: 16  ”Pavēli priesteriem, kas nes liecības šķirstu,+ iznākt no Jordānas.” 17  Un Jozua lika priesteriem: ”Nāciet ārā no Jordānas!” 18  Kad priesteri ar Jehovas līguma šķirstu+ iznāca no upes un spēra kāju uz sauszemes, ūdens atgriezās gultnē, un upe kā iepriekš pārplūdināja krastus.+ 19  Tauta šķērsoja Jordānu pirmā mēneša desmitajā dienā un apmetās Gilgālā+ pie Jērikas austrumu robežas. 20  Jozua sakrāva Gilgālā tos divpadsmit akmeņus, ko viņi bija paņēmuši no Jordānas,+ 21  un teica izraēliešiem: ”Kad jūsu bērni vēlāk jautās: ”Kas tie par akmeņiem?”,+ 22  paskaidrojiet viņiem: ”Izraēlieši šķērsoja Jordānu pa sausumu,+ 23  jo jūsu Dievs Jehova lika Jordānai izžūt, lai viņi varētu pāriet tai pāri. To pašu jūsu Dievs Jehova izdarīja ar Sarkano jūru — viņš to padarīja sausu mūsu priekšā, lai mēs varētu to šķērsot.+ 24  Viņš to darīja, lai visas tautas uz zemes zinātu, cik stipra ir Jehovas roka,+ un lai jūs vienmēr bītos Jehovu, savu Dievu.””

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”bijās”.