Jozuas 21:1—45

21  Pēc tam levītu dzimtu galvas pienāca pie priestera Eleāzara,+ Jozuas, Nūna dēla, un pārējo izraēliešu dzimtu galvām  un sacīja tiem Šīlo,+ Kanaāna zemē: ”Jehova caur Mozu pavēlēja piešķirt mums pilsētas, kur mēs varētu mājot, un ganības mūsu lopiem.”+  Tad izraēlieši pēc Jehovas pavēles no saviem īpašumiem piešķīra levītiem pilsētas kopā ar ganībām.+  Metot lozes, pirmā loze krita kehātiešu dzimtām,+ un levītiem, kas bija priestera Ārona pēcnācēji, tika ielozētas 13 pilsētas no Jūdas cilts,+ Simeona cilts+ un Benjamīna cilts.+  Pārējiem kehātiešiem tika ielozētas 10 pilsētas no Efraima cilts,+ Dana cilts un puses Manases cilts.+  Gēršoniešiem+ tika ielozētas 13 pilsētas no Isašara cilts, Ašera cilts, Naftaļa cilts un puses Manases cilts Basanā.+  Merāriešu+ dzimtām tika 12 pilsētas no Rūbena cilts, Gada cilts un Zebulona cilts.+  Izraēlieši lozējot piešķīra levītiem šīs pilsētas kopā ar ganībām, kā Jehova caur Mozu bija pavēlējis.+  No Jūdas cilts un Simeona cilts viņi deva tālāk minētās pilsētas,+ 10  un tās saņēma Ārona pēcnācēji, levīti no kehātiešu dzimtām, jo viņiem krita pirmā loze: 11  izraēlieši viņiem piešķīra Kirjat-Arbu+ (Arba bija Anāka tēvs) jeb Hebronu+ Jūdas kalnos un apkārtējās ganības, 12  bet pilsētas laukus un ciemus tie bija atdevuši īpašumā Kālebam, Jefunnes dēlam.+ 13  Priestera Ārona pēcnācējiem piešķīra Hebronu+ (patvēruma pilsētu tiem, kas kādu nogalinājuši),+ kā arī Libnu,+ 14  Jatīru,+ Eštemou,+ 15  Holonu,+ Debīru,+ 16  Ajinu,+ Jutu+ un Bēt-Šemešu — no šīm divām ciltīm viņi saņēma 9 pilsētas ar ganībām. 17  No Benjamīna cilts viņi saņēma Gibeonu,+ Gebu,+ 18  Anātotu+ un Almonu — 4 pilsētas ar ganībām. 19  Pavisam priesteri, Ārona pēcnācēji, dabūja 13 pilsētas kopā ar ganībām.+ 20  Pārējiem levītiem no kehātiešu dzimtām tika ielozētas pilsētas no Efraima cilts. 21  Viņiem piešķīra Šehemu+ Efraima kalnos (patvēruma pilsētu tiem, kas kādu nogalinājuši),+ kā arī Gezeru,+ 22  Kibcaimu un Bēt-Horonu+ — 4 pilsētas ar ganībām. 23  No Dana cilts viņi saņēma Elteki, Gibetonu, 24  Ajalonu+ un Gat-Rimmonu — 4 pilsētas ar ganībām. 25  No puses Manases cilts viņi saņēma Taanahu+ un Gat-Rimmonu — 2 pilsētas ar ganībām. 26  Kopumā pārējās kehātiešu dzimtas dabūja 10 pilsētas kopā ar ganībām. 27  Levīti, kas piederēja pie gēršoniešu+ dzimtām, saņēma no puses Manases cilts Golānu+ Basanā (patvēruma pilsētu tiem, kas kādu nogalinājuši) un Beešteru — 2 pilsētas ar ganībām. 28  No Isašara cilts+ viņi saņēma Kišjonu, Dāberatu,+ 29  Jarmūtu un Ēn-Gannīmu — 4 pilsētas ar ganībām. 30  No Ašera cilts+ viņi saņēma Mišālu, Abdonu, 31  Helkatu+ un Rehobu+ — 4 pilsētas ar ganībām. 32  No Naftaļa cilts viņi saņēma Kedešu+ Galilejā (patvēruma pilsētu+ tiem, kas kādu nogalinājuši), kā arī Hamot-Doru un Kartānu — 3 pilsētas ar ganībām. 33  Pavisam gēršoniešu dzimtas dabūja 13 pilsētas kopā ar ganībām. 34  Merāriešu dzimtas,+ atlikušie levīti, saņēma no Zebulona cilts+ Jokneāmu,+ Kartu, 35  Dimnu un Nahalālu+ — 4 pilsētas ar ganībām. 36  No Rūbena cilts viņi saņēma Beceru,+ Jahacu,+ 37  Kedēmotu un Mēfaatu — 4 pilsētas ar ganībām. 38  No Gada cilts+ viņi saņēma Rāmotu Gileādā+ (patvēruma pilsētu tiem, kas kādu nogalinājuši), kā arī Mahanaimu,+ 39  Hešbonu+ un Jazēru+ — pavisam 4 pilsētas ar ganībām. 40  Pavisam merāriešiem, atlikušajām levītu dzimtām, tika ielozētas 12 pilsētas. 41  Kopumā levītiem izraēliešu zemēs tika piešķirtas 48 pilsētas kopā ar ganībām.+ 42  Visām šīm pilsētām apkārt bija ganības. 43  Tā Jehova atdeva izraēliešiem visu zemi, ko viņš ar zvērestu bija apsolījis viņu tēviem,+ un viņi to iemantoja un apmetās tur uz dzīvi.+ 44  Jehova viņiem visur deva mieru, kā bija zvērējis viņu tēviem,+ un it neviens no viņu ienaidniekiem nespēja stāties viņiem pretī.+ Visus ienaidniekus Jehova nodeva viņu varā.+ 45  No visa labā, ko Jehova Izraēlam bija apsolījis, neviens vārds nepalika nepiepildīts — tie visi īstenojās.+

Zemsvītras piezīmes