Jozuas 19:1—51

19  Otrā loze+ krita simeoniešiem, Simeona+ cilts dzimtām. Viņu īpašums atradās Jūdas pēcnācēju apgabalā,+  un tajā ietilpa Bēršeba+ un Šeba, Molāda,+  Hacar-Šuāla,+ Bāla, Ecema,+  Eltolada,+ Betūla, Horma,  Ciklaga,+ Bēt-Markabota, Hacar-Sūsa,  Bēt-Lebaota+ un Šārūhena — 13 pilsētas un to ciemi;  Ajina, Rimmona, Etera un Āšāna+ — 4 pilsētas un to ciemi;  tāpat arī visi ciemi ap šīm pilsētām līdz pat Baalat-Beērai jeb dienvidu Rāmai. Tas ir Simeona cilts dzimtu īpašums.  Simeoniešiem piešķīra zemi Jūdas pēcnācēju daļā, jo Jūdas pēcnācējiem viņu daļa bija par lielu, un tā simeonieši ieguva zemi viņu apgabalā.+ 10  Trešā loze+ krita zebuloniešu+ dzimtām, un viņu īpašuma robeža sniedzas līdz Sarīdai. 11  Viņu robeža iet uz rietumiem Maralas virzienā, sasniedz Dabešetu un pēc tam ieleju pretī Jokneāmai. 12  Uz austrumiem no Sarīdas, pret saullēktu, tā iet līdz Kislot-Tāboras robežai, tad uz Dāberatu+ un pēc tam augšup uz Jāfiju. 13  No turienes tā turpinās tālāk uz austrumiem līdz Gat-Hēferai+ un Ēt-Kācīnai un ved uz Rimmonu, aizsniedzoties līdz Neai. 14  Ziemeļos robeža met loku uz Hannātonu un beidzas Jiftahēlas ielejā. 15  Kopā ar Katātu, Nahalālu, Šimronu,+ Jidalu un Betlēmi+ zebuloniešiem pieder 12 pilsētas un to ciemi. 16  Tas ir zebuloniešu dzimtu+ īpašums, viņu pilsētas un ciemi. 17  Ceturtā loze+ krita Isašara+ pēcnācēju dzimtām. 18  Viņu robeža sniedzas līdz Jezreēlai,+ Kesulotai, Šūnēmai,+ 19  Hafāraimai, Šionai, Anaharatai, 20  Rabītai, Kišjonai, Ebecai, 21  Remetai, Ēn-Gannīmai,+ Ēn-Hadai un Bēt-Pacēcai, 22  tā iet līdz Tāboram,+ Šahacīmai un Bēt-Šemešai un beidzas pie Jordānas — pavisam tās ir 16 pilsētas un to ciemi. 23  Tas ir Isašara cilts dzimtu+ īpašums, viņu pilsētas un ciemi. 24  Piektā loze+ krita Ašera+ cilts dzimtām. 25  Viņu robeža iet gar Helkatu,+ Haliju, Betenu, Ahšafu, 26  Alamelehu, Amādu un Mišālu. Rietumos robeža sasniedz Karmelu+ un Šīhor-Libnatu. 27  Tad tā griežas austrumu virzienā uz Bēt-Dagonu un sniedzas līdz Zebulona cilts apgabalam un Jiftahēlas ielejas ziemeļiem, līdz Bēt-Ēmekai un Neiēlai, tā iet pa kreisi no Kābūlas 28  un ved uz Ebronu, Rehobu, Hammonu un Kānu — līdz pat lielajai Sidonai.+ 29  Tad robeža griežas uz Rāmu un sasniedz nocietināto pilsētu Tiru,+ pēc tam pagriežas uz Hosu un beidzas pie jūras, kur ir Ahzība, 30  kā arī Umma, Afēka+ un Rehoba;+ kopumā ašeriešiem pieder 22 pilsētas un to ciemi. 31  Tas ir Ašera cilts dzimtu+ īpašums, viņu pilsētas un ciemi. 32  Sestā loze+ krita Naftaļa pēcnācēju dzimtām. 33  Viņu robeža iet no Hēlefas, no Caanannīmas dižkoka,+ uz Adamī-Nekebu un Jabneēlu, ved tālāk līdz Lakūmai un beidzas pie Jordānas. 34  Robeža griežas rietumu virzienā uz Aznot-Tāboru, no turienes stiepjas uz Hūkoku un ved gar Zebulona cilts apgabalu dienvidos, gar Ašera cilts apgabalu rietumos un gar Jūdu* pie Jordānas austrumos. 35  Nocietinātās pilsētas ir Cidīma, Cēra, Hammata,+ Rakata, Kinnereta, 36  Adāma, Rāma, Hācora,+ 37  Kedeša,+ Edreja, Ēn-Hācora, 38  Jirona, Migdalēla, Horēma, Bēt-Anata un Bēt-Šemeša+ — 19 pilsētas un to ciemi. 39  Tas ir Naftaļa cilts dzimtu+ īpašums, viņu pilsētas un ciemi. 40  Septītā loze+ krita Dana+ cilts dzimtām. 41  Viņu īpašuma robeža iet gar Coru,+ Eštaolu, Īr-Šemešu, 42  Šaalabīnu,+ Ajalonu,+ Jitlu, 43  Ēlonu, Timnu,+ Ekronu,+ 44  Elteki, Gibetonu,+ Baalātu, 45  Jehudu, Benē-Beraku, Gat-Rimmonu,+ 46  Mē-Jarkonu, Rakonu un Jafu.+ 47  Bet daniešiem viņu zemes bija par šauru,+ tāpēc viņi devās uzbrukumā Lešemai,+ iekaroja pilsētu un tās iedzīvotājus nogalināja ar zobenu. Viņi to ieņēma un apmetās tur uz dzīvi, un nosauca Lešemu sava ciltstēva Dana vārdā, pārdēvēdami to par Danu.+ 48  Tas ir Dana cilts dzimtu īpašums, viņu pilsētas un ciemi. 49  Kad izraēlieši bija sadalījuši zemi, viņi savā zemē piešķīra īpašumu arī Jozuam, Nūna dēlam. 50  Pēc Jehovas pavēles viņi Jozuam atdeva pilsētu, ko viņš bija prasījis, — Timnat-Serahu+ Efraima kalnos. Viņš to atjaunoja un apmetās tur uz dzīvi. 51  Tie ir zemes īpašumi, kurus priesteris Eleāzars, Jozua, Nūna dēls, un izraēliešu dzimtu galvas sadalīja+ Šīlo+ nometnē, mezdami lozes Jehovas priekšā pie ieejas saiešanas teltī.+ Tā viņi pabeidza sadalīt zemi.

Zemsvītras piezīmes

Acīmredzot domāta teritorija, kas piederēja nevis Jūdas ciltij, bet kāda Jūdas pēcnācēja dzimtai.