Jozuas 18:1—28

18  Tad visi izraēlieši sapulcējās Šīlo+ un uzcēla tur saiešanas telti*.+ Viņi jau bija pakļāvuši zemi,+  bet septiņas izraēliešu ciltis vēl nebija dabūjušas savu īpašumu,  tāpēc Jozua viņiem teica: ”Cik ilgi jūs vilcināsieties? Kad jūs iesiet iemantot zemi, ko Jehova, jūsu tēvu Dievs, jums ir devis?+  Izraugieties trīs vīrus no katras cilts, un es viņus sūtīšu izstaigāt zemi un izveidot tās aprakstu, lai to varētu sadalīt īpašumā. Pēc tam lai viņi atgriežas pie manis.  Viņiem jāsadala zeme septiņās daļās,+ bet Jūdas cilts lai paliek savās robežās dienvidos,+ un Jāzepa pēcnācēji lai paliek savās robežās ziemeļos.+  Kad šis apraksts, kurā zeme būs sadalīta septiņās daļās, būs izveidots, atnesiet to man. Tad es metīšu par jums lozes+ mūsu Dieva Jehovas priekšā.  Bet levītiem netiks piešķirta zemes daļa jūsu vidū,+ jo Jehovas priesteru amats ir viņu mantojums;+ savukārt gadieši, rūbenieši un puse Manases cilts+ jau ir saņēmuši savu īpašumu austrumos no Jordānas, kur viņiem to piešķīra Jehovas kalps Mozus.”  Kad vīri, kam bija jāiet veidot zemes aprakstu, posās ceļā, Jozua viņiem pavēlēja: ”Izstaigājiet zemi, aprakstiet to un atgriezieties pie manis. Pēc tam es te Šīlo metīšu par jums lozes Jehovas priekšā.”+  Tad vīri devās ceļā, un viņi ierakstīja grāmatā tās zemes aprakstu — viņi to aprakstīja pilsētu pa pilsētai un sadalīja septiņās daļās. Pēc tam vīri atgriezās pie Jozuas Šīlo nometnē. 10  Tur Jozua meta par viņiem lozes Jehovas priekšā+ un sadalīja izraēliešiem zemi, katrai ciltij iedalot tās daļu.+ 11  Pirmā loze krita Benjamīna cilts dzimtām, un viņiem tika ielozēta daļa starp Jūdas un Jāzepa pēcnācēju apgabaliem.+ 12  Ziemeļu pusē viņu robeža sākas pie Jordānas, iet augšup uz Jērikas+ ziemeļu nogāzi, tālāk ved kalnos rietumu virzienā un aizsniedzas līdz Bēt-Āvenas+ tuksnesim. 13  No turienes robeža iet uz Lūzu, uz Lūzas (tas ir, Bēteles)+ dienvidu nogāzi, un tad ved uz Atārot-Adāru,+ kas atrodas kalnā uz dienvidiem no Lejas Bēt-Horonas.+ 14  No kalna, kas ir dienvidos pretī Bēt-Horonai, robeža pagriežas uz dienvidiem un iet gar rietumu pusi līdz Jūdas pilsētai Kirjat-Baalai (tas ir, Kirjat-Jeārīmai).+ Tā ir rietumu puse. 15  Dienvidu mala stiepjas no Kirjat-Jeārīmas tālākā gala, un robeža ved rietumu virzienā; tā aiziet līdz Neftoahas avotam.+ 16  Tad robeža iet lejup līdz kalna pakājei, kurš paceļas pār Ben-Hinnomas ieleju+ un atrodas Refajiešu+ ielejas ziemeļos, un ved lejā Hinnomas ielejā līdz jebūsiešu+ pilsētas dienvidu nogāzei un tālāk līdz Ēn-Rogēlai.+ 17  Pēc tam tā liecas uz ziemeļiem un iet uz Ēn-Šemešu, tad uz Gelīlotu, kas ir pretī Adumīmas pārejai,+ un tad lejup līdz Rūbena dēla Bohana akmenim.+ 18  Tā šķērso ziemeļu nogāzi iepretī Aravai un ved lejup Aravā. 19  Tad robeža ved pāri Bēt-Hoglas+ ziemeļu nogāzei un beidzas pie Sāls jūras*+ ziemeļu līča, pie Jordānas ietekas. Tā ir dienvidu robeža, 20  savukārt austrumu robeža ir Jordāna. Tās ir benjamīniešu dzimtu īpašuma robežas. 21  Pilsētas, kas pieder Benjamīna cilts dzimtām, ir Jērika, Bēt-Hogla, Ēmek-Kecīca, 22  Bēt-Arava,+ Cemāraima, Bētele,+ 23  Avīma, Pāra, Ofra, 24  Kefar-Amonija, Ofnija un Geba+ — 12 pilsētas un to ciemi; 25  Gibeona,+ Rāma, Beērota, 26  Micpa, Kefīra, Moca, 27  Rekema, Jirpeēla, Tarala, 28  Cēla,+ Elefa, jebūsiešu pilsēta (tas ir, Jeruzāleme),+ Gibea+ un Kirjata — 14 pilsētas un to ciemi. Tas ir benjamīniešu dzimtu īpašums.

Zemsvītras piezīmes

Sk. ”saiešanas telts” skaidrojošajā vārdnīcā.
T.i., Nāves jūras.