Jozuas 15:1—63

15  Jūdas cilts dzimtām lozējot+ tika iedalīta zeme līdz Edomas+ robežai, līdz Cīna tuksnesim un līdz Negeva dienvidu galam.  Viņu dienvidu robeža sniedzas no Sāls jūras* gala,+ no dienvidu līča,  iet dienvidos no Skorpionu* pārejas,+ tālāk ved pāri uz Cīnu, tad iet dienvidos no Kadeš-Barneas,+ tālāk ved uz Hecronu, tad līdz Adārai un pēc tam liecas uz Karku.  Tālāk robeža iet uz Acmonu,+ turpinās līdz Ēģiptes sausgultnei*+ un beidzas pie jūras*. Tā ir viņu dienvidu robeža.  Austrumu robeža ir Sāls jūra līdz Jordānas ietekai, bet ziemeļu robeža sākas no jūras līča pie Jordānas ietekas.+  Tā iet augšup uz Bēt-Hoglu,+ stiepjas ziemeļos no Bēt-Aravas+ un turpinās līdz Rūbena dēla Bohana akmenim.+  Tālāk robeža sniedzas līdz Debīrai Āhoras ielejā,+ pagriežas uz ziemeļiem, uz Gilgālu,+ kas ir pretī Adumīmas pārejai ielejas dienvidos, un pēc tam iet uz Ēn-Šemešas+ ūdeņiem un aiziet līdz Ēn-Rogēlai.+  Tad tā sniedzas līdz Ben-Hinnomas ielejai,+ līdz jebūsiešu+ pilsētas (tas ir, Jeruzālemes)+ dienvidu nogāzei, un iet augšup uz kalna virsotni, kurš paceļas pār Hinnomas ieleju rietumos un atrodas Refajiešu ielejas ziemeļu galā.  No kalna virsotnes robeža iet līdz Neftoahas avotam+ un tālāk uz Efrona kalnu pilsētām un sasniedz Baalu (tas ir, Kirjat-Jeārīmu).+ 10  No Baalas robeža pagriežas uz rietumiem, uz Seīra kalnu, iet līdz Jeārīma ziemeļu nogāzei (tas ir, līdz Kesalonai) un ved lejup uz Bēt-Šemešu+ un pēc tam pāri uz Timnu.+ 11  Tālāk robeža stiepjas līdz Ekronas+ ziemeļu nogāzei, sasniedz Šikronu, iet līdz Baalas kalnam, pēc tam līdz Jabneēlai un beidzas pie jūras. 12  Rietumu robeža ir Lielās jūras*+ piekraste. Tās ir Jūdas pēcnācēju dzimtām piešķirtās zemes robežas. 13  Kā Jehova bija pavēlējis, Jozua Kālebam,+ Jefunnes dēlam, iedalīja īpašumu starp pārējiem Jūdas pēcnācējiem un piešķīra viņam Kirjat-Arbu jeb Hebronu (Arba bija Anāka tēvs).+ 14  Kālebs izdzina no turienes trīs Anāka dēlus:+ Šēšaju, Ahimanu un Talmaju*,+ Anāka pēcnācējus. 15  No Hebronas viņš devās karot ar Debīras iedzīvotājiem,+ bet Debīru agrāk sauca par Kirjat-Sēferu. 16  Kālebs teica: ”Tam, kurš uzveiks un ieņems Kirjat-Sēferu, es došu savu meitu Ahsu par sievu.” 17  Pilsētu ieņēma Kāleba brāļa Kenaza dēls+ Otniēls,+ un Kālebs viņam atdeva par sievu savu meitu Ahsu.+ 18  Dodamās uz vīra mājām, Ahsa mudināja Otniēlu lūgt viņas tēvam lauku. Kad viņa nokāpa no ēzeļa, Kālebs viņai vaicāja: ”Ko tu gribi?”+ 19  ”Es vēlos lūgt tev dāvanu*,” atbildēja Ahsa. ”Tā kā tu man esi piešķīris zemi dienvidos*, lūdzu, dod man arī Gullot-Maimu*.” Tad Kālebs atdeva meitai gan Augšējo Gullotu, gan Lejas Gullotu. 20  Tāds ir Jūdas cilts dzimtu īpašums. 21  Jūdas cilts pilsētas dienvidu galā pie Edomas+ robežas bija Kabceēla, Ēdera, Jāgūra, 22  Kīna, Dīmona, Adāda, 23  Kedeša, Hācora, Jitnāna, 24  Zīfa, Telema, Beālota, 25  Hācor-Hadata, Kerījot-Hecrona (tas ir, Hācora), 26  Amāma, Šema, Molāda,+ 27  Hacar-Gada, Hešmona, Bēt-Peleta,+ 28  Hacar-Šuāla, Bēršeba,+ Bizjotja, 29  Baala, Ijīma, Ecema, 30  Eltolada, Kesīla, Horma,+ 31  Ciklaga,+ Madmanna, Sansanna, 32  Lebaota, Šīlhīma, Ajina un Rimmona+ — pavisam 29 pilsētas un to ciemi. 33  Savukārt Šefelā:+ Eštaola, Cora,+ Ašna, 34  Zānoaha, Ēn-Gannīma, Tapuaha, Ēnāma, 35  Jarmūta, Adullāma,+ Soho, Azēka,+ 36  Šaaraima,+ Adītaima, Gedēra un Gedērotaima* — 14 pilsētas un to ciemi; 37  Cenāna, Hadāša, Migdal-Gāda, 38  Dilāna, Micpa, Jokteēla, 39  Lahiša,+ Bockata, Eglona, 40  Kabona, Lahmāsa*, Kitlīša, 41  Gedērota, Bēt-Dagona, Naama un Makēda+ — 16 pilsētas un to ciemi; 42  Libna,+ Etera, Āšāna,+ 43  Jiftāha, Ašna, Necība, 44  Keīla, Ahzība un Mārēša — 9 pilsētas un to ciemi; 45  Ekrona ar apkārtējām mazpilsētām un ciemiem; 46  arī no Ekronas uz rietumiem viss apgabals blakus Ašdodai ar saviem ciemiem; 47  Ašdoda+ ar apkārtējām mazpilsētām un ciemiem; Gaza+ ar apkārtējām mazpilsētām un ciemiem līdz Ēģiptes sausgultnei un līdz Lielās jūras piekrastei.+ 48  Kalnu apgabalā: Šāmīra, Jatīra,+ Soho, 49  Danna, Kirjat-Sanna (tas ir, Debīra), 50  Anāba, Eštemo,+ Anīma, 51  Gošene,+ Holona un Gilo+ — 11 pilsētas un to ciemi; 52  Araba, Dūma, Ešāna, 53  Jānūma, Bēt-Tapuaha, Afēka, 54  Humta, Kirjat-Arba (tas ir, Hebrona)+ un Ciora — 9 pilsētas un to ciemi; 55  Maona,+ Karmela, Zīfa,+ Juta, 56  Jezreēla, Jokdeāma, Zānoaha, 57  Kaina, Gibea un Timna+ — 10 pilsētas un to ciemi; 58  Halhūla, Bēt-Cūra, Gedora, 59  Maarāta, Bēt-Anota un Eltekona — 6 pilsētas un to ciemi; 60  Kirjat-Baala (tas ir, Kirjat-Jeārīma)+ un Raba — 2 pilsētas un to ciemi. 61  Tuksnesī: Bēt-Arava,+ Midīna, Sehāha, 62  Nibšāna, Sāls pilsēta un Ēn-Gedija+ — 6 pilsētas un to ciemi. 63  Bet jebūsiešus,+ kas dzīvoja Jeruzālemē,+ Jūdas vīri nespēja izdzīt,+ tāpēc jebūsieši joprojām dzīvo Jeruzālemē kopā ar Jūdas pēcnācējiem.

Zemsvītras piezīmes

T.i., Nāves jūras.
Ebr. aqrabbīm.
Vai ”vādī”. Sk. ”vādī” skaidrojošajā vārdnīcā.
T.i., Lielās jūras jeb Vidusjūras.
T.i., Vidusjūras.
Sk. 4Mz 13:22, zemsv. piez.
Vai ”Negevā”, t.i., sausajā apvidū uz dienvidiem no Jūdas kalniem.
Burt. ”svētību”.
Noz. ”ūdenstilpes”.
Vai, iesp., ”Gedēra un tās aploki”.
Vai ”Lahmāma”.