Jozuas 13:1—33

13  Jozua bija vecs, jau krietni gados,+ un Jehova viņam sacīja: ”Tu jau esi vecs, bet vēl ir jāiekaro ļoti daudz zemes.  Šī ir tā zeme, kas vēl palikusi neiekarota:+ visi filistiešu un gešūriešu apgabali+  (zemi no Nīlas atzara* Ēģiptes austrumos līdz Ekronas robežai ziemeļos mēdza uzskatīt par piederīgu kanaāniešiem),+ arī tie, ko pārvaldīja pieci filistiešu valdnieki+ — Gazas, Ašdodas,+ Aškelonas,+ Gātas+ un Ekronas —,+ un aviešu+ zemes  dienvidos, visa kanaāniešu zeme, apgabals no sidoniešu+ Meāras līdz Afēkai, līdz amoriešu robežai,  gebaliešu+ zeme un visa Libāna austrumdaļa no Baal-Gādas Hermona kalna pakājē līdz Lebo-Hamātai,+  visi kalnu iedzīvotāju apgabali no Libāna+ līdz Misrefot-Maimai,+ visas sidoniešu+ zemes. Es tos izdzīšu, izraēliešiem ienākot.+ Tev atliek tikai piešķirt šo zemi Izraēlam par mantojumu, kā es tev esmu pavēlējis.+  Tagad sadali to deviņām ciltīm un pusei Manases cilts.”+  Otra puse Manases cilts, kā arī rūbenieši un gadieši jau bija saņēmuši savu zemi austrumos no Jordānas, kur Jehovas kalps Mozus viņiem bija piešķīris+  apgabalu no Aroēras,+ kas atrodas Arnonas ielejas+ malā, pilsētu ielejas vidū un visu Mēdebas plakankalni līdz Dībonai, 10  visas pilsētas līdz pat amoniešu robežai, kuras bija piederējušas amoriešu ķēniņam Sīhonam, kas valdīja Hešbonā,+ 11  arī Gileādu, gešūriešu un maahātiešu zemes,+ visu Hermona kalnu un visu Basanu+ līdz pat Salhai,+ 12  visu Basanas ķēniņa Oga valsti (šis ķēniņš, kas valdīja Aštārotā un Edrejā, bija viens no pēdējiem refajiešiem).+ Mozus iekaroja šīs zemes un izdzina to iedzīvotājus.+ 13  Bet gešūriešus un maahātiešus izraēlieši neizdzina,+ tāpēc tie joprojām dzīvo izraēliešu vidū. 14  Vienīgi Levija ciltij Mozus nepiešķīra mantojumu,+ jo viņu mantojums ir uguns upuri Jehovam, Izraēla Dievam,+ kā Dievs viņiem ir apsolījis.+ 15  Mozus iedalīja zemi Rūbena cilts dzimtām, 16  un viņu robežās ietilpa apgabals no Aroēras, kas atrodas Arnonas ielejas malā, pilsēta ielejas vidū un visa Mēdebas plakankalne, 17  Hešbona ar visām tās pilsētām+ plakankalnē, Dībona, Bāmot-Baala, Bēt-Baal-Meona,+ 18  Jahaca,+ Kedēmota,+ Mēfaata,+ 19  Kirjataima, Sibma+ un Ceret-Šahara kalnā pie ielejas, 20  Bēt-Peora, Pisgas nogāzes,+ Bēt-Ješīmota,+ 21  visas plakankalnes pilsētas un visa amoriešu ķēniņa Sīhona valsts. Sīhons valdīja Hešbonā,+ un Mozus sakāva gan viņu,+ gan midiāniešu vadoņus Eviju, Rekemu, Cūru, Hūru un Rebu,+ kas bija pakļauti Sīhonam un dzīvoja tajā zemē. 22  Starp tiem, ko izraēlieši nonāvēja ar zobenu, bija arī pareģis*+ Bileāms,+ Beora dēls. 23  Rūbeniešu robeža bija Jordāna, un šī zeme ar tās pilsētām un ciemiem bija rūbeniešu dzimtu īpašums. 24  Mozus iedalīja zemi arī Gada ciltij, gadiešu dzimtām, 25  un viņu robežās ietilpa Jazēra+ un visas Gileādas pilsētas, puse amoniešu zemes+ līdz pat Aroērai, kas ir pretī Rabai,+ 26  apgabals no Hešbonas+ līdz Rāmat-Micpai un Betonīmai un no Mahanaimas+ līdz Debīras robežai 27  un ielejā Bēt-Hārāma, Bēt-Nimra,+ Sukota+ un Cāfona, atlikusī Hešbonas ķēniņa Sīhona valsts daļa;+ viņu robeža gāja pa Jordānas austrumu krastu līdz Kinneretas jūras*+ dienvidu galam. 28  Tas bija gadiešu dzimtu īpašums, viņu pilsētas un ciemi. 29  Mozus iedalīja zemi arī pusei Manases cilts — pusei Manases cilts dzimtu.+ 30  Viņu zeme sniedzās no Mahanaimas,+ un tās robežās ietilpa visa Basana, visa Basanas ķēniņa Oga valsts un visi Jaīra ciemi+ Basanā, sešdesmit pilsētas. 31  Puse Gileādas un Aštārota un Edreja,+ Oga valsts pilsētas Basanā, tika Manases dēla Māhīra pēcnācējiem,+ pusei māhīriešu dzimtu. 32  Tās ir zemes, ko Mozus viņiem sadalīja īpašumā, kad viņi bija Moābas klajumos viņpus Jordānas uz austrumiem no Jērikas.+ 33  Bet Levija ciltij Mozus mantojumu nepiešķīra+ — Jehova, Izraēla Dievs, ir viņu mantojums, kā Dievs pats viņiem ir apsolījis.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”no Šīhoras”.
Vai ”zīlnieks”.
T.i., Ģenecaretes ezera jeb Galilejas jūras.