Jozuas 12:1—24

  • Austrumos no Jordānas sakautie ķēniņi (1—​6)

  • Rietumos no Jordānas sakautie ķēniņi (7—​24)

12  Šie ir tie ķēniņi, kurus izraēlieši sakāva un kuru zemes viņi iekaroja austrumos no Jordānas (tās sniedzās no Arnonas ielejas*+ līdz Hermona kalnam+ un aptvēra visu Aravas austrumdaļu).+  Viens no tiem bija amoriešu ķēniņš Sīhons,+ kurš dzīvoja Hešbonā un valdīja pār Aroēru,+ kas atradās Arnonas ielejas+ malā. Viņš valdīja pār pusi Gileādas no Arnonas ielejas vidus līdz Jabokas ielejai*, kas ir amoniešu robeža,  kā arī pār Aravas austrumdaļu no Kinneretas jūras*+ līdz Aravas jūrai jeb Sāls jūrai* Bēt-Ješīmotas virzienā, un dienvidos viņa zeme sniedzās līdz Pisgas nogāzēm.+  Otrs bija Basanas ķēniņš Ogs,+ viens no pēdējiem refajiešiem,+ kas dzīvoja Aštārotā un Edrejā  un valdīja pār Hermonu un Salhu un pār visu Basanu+ līdz gešūriešu un maahātiešu+ robežām, kā arī pār pusi Gileādas līdz Hešbonas ķēniņa Sīhona zemes robežai.+  Jehovas kalps Mozus un izraēlieši viņus sakāva,+ un viņu zemes Jehovas kalps Mozus atdeva īpašumā rūbeniešiem, gadiešiem un pusei Manases cilts.+  Šie ir tie ķēniņi, kurus Jozua un izraēlieši sakāva rietumos no Jordānas, no Baal-Gādas+ Libāna+ ielejā līdz Hālāka kalnam,+ kas paceļas pretī Seīram+ (viņu zemes Jozua pēc tam piešķīra Izraēla ciltīm, sadalīdams starp tām+  hetiešu, amoriešu,+ kanaāniešu, periziešu, hiviešu un jebūsiešu+ zemes kalnu apgabalā, Šefelā, Aravā, kalnu nogāzēs, tuksnesī un Negevā):+   Jērikas ķēniņš;+ Bēteles kaimiņpilsētas Ajas ķēniņš;+ 10  Jeruzālemes ķēniņš; Hebronas ķēniņš;+ 11  Jarmūtas ķēniņš; Lahišas ķēniņš; 12  Eglonas ķēniņš; Gezeras ķēniņš;+ 13  Debīras ķēniņš;+ Gederas ķēniņš; 14  Hormas ķēniņš; Arādas ķēniņš; 15  Libnas ķēniņš;+ Adullāmas ķēniņš; 16  Makēdas ķēniņš;+ Bēteles ķēniņš;+ 17  Tapuahas ķēniņš; Hēferas ķēniņš; 18  Afēkas ķēniņš; Lašāronas ķēniņš; 19  Mādonas ķēniņš; Hācoras ķēniņš;+ 20  Šimron-Meronas ķēniņš; Ahšafas ķēniņš; 21  Taanahas ķēniņš; Megidas ķēniņš; 22  Kedešas ķēniņš; Jokneāmas ķēniņš+ Karmelā; 23  Doras ķēniņš Doras pakalnos;+ Gojīmas ķēniņš Gilgālā; 24  Tircas ķēniņš; pavisam trīsdesmit viens ķēniņš.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”vādī”. Sk. ”vādī” skaidrojošajā vārdnīcā.
Vai ”vādī”.
T.i., Ģenecaretes ezera jeb Galilejas jūras.
T.i., Nāves jūrai.