Jozuas 10:1—43

10  Kad Jeruzālemes ķēniņš Adonī-Cedeks dzirdēja, ka Jozua ir iekarojis un pilnībā iznīcinājis Aju, izdarīdams ar šo pilsētu un tās ķēniņu+ to pašu, ko ar Jēriku un tās ķēniņu,+ un ka Gibeonas iedzīvotāji ir noslēguši ar izraēliešiem mieru+ un palikuši dzīvot to vidū,  viņš ļoti izbijās,+ jo Gibeona bija liela pilsēta, līdzīga ķēniņu pilsētām. Tā bija lielāka nekā Aja,+ un visi tās vīri bija vareni karotāji.  Tāpēc Jeruzālemes ķēniņš Adonī-Cedeks sūtīja ziņu Hebronas+ ķēniņam Hohāmam, Jarmūtas ķēniņam Pirāmam, Lahišas ķēniņam Jāfijam un Eglonas ķēniņam Debīram:+  ”Nāciet man palīgā! Uzbruksim Gibeonai, jo tā ir noslēgusi mieru ar Jozuu un izraēliešiem.”+  Tā nu pieci amoriešu+ ķēniņi — Jeruzālemes ķēniņš, Hebronas ķēniņš, Jarmūtas ķēniņš, Lahišas ķēniņš un Eglonas ķēniņš — sapulcēja savus karaspēkus, devās karagājienā pret Gibeonu un aplenca pilsētu.  Tad gibeonieši sūtīja uz Gilgālas nometni+ ziņu Jozuam: ”Neliedz palīdzību saviem kalpiem!+ Ātrāk steidzies šurp! Palīdzi un glāb mūs! Visi amoriešu ķēniņi, kas dzīvo kalnu apgabalā, kopīgiem spēkiem mums uzbrūk.”  Saņēmis ziņu, Jozua ar visiem saviem varonīgajiem karavīriem+ atstāja Gilgālu un devās ceļā.  Jehova Jozuam sacīja: ”Nebaidies no pretiniekiem,+ jo es tos esmu nodevis tavās rokās.+ Neviens nespēs stāties tev pretī.”+  Jozua ar saviem vīriem soļoja no Gilgālas visu nakti un tad negaidot uzbruka amoriešiem. 10  Jehova radīja amoriešos apjukumu,+ un izraēlieši tos pamatīgi sakāva pie Gibeonas un vajāja pa ceļu, kas veda augšup uz Bēt-Horonu, līdz Azēkai un Makēdai, nonāvēdami citu pēc cita. 11  Kad amorieši bēga lejup pa Bēt-Horonas nogāzi, Jehova līdz pat Azēkai no debesīm meta uz tiem lielus krusas graudus, kas tos nosita. Toreiz no krusas gāja bojā vairāk vīru nekā no izraēliešu zobeniem. 12  Dienā, kad Jehova izraēliešu acu priekšā sagrāva amoriešus, Jozua, izraēliešiem dzirdot, runāja ar Jehovu un izsaucās: ”Saule, apstājies+ pār Gibeonu,+un tu, mēness, — pār Ajalonas ieleju!” 13  Tad saule apstājās un mēness nekustējās no vietas, kamēr tauta sakāva savus ienaidniekus. Vai tas nav rakstīts Jāšāra grāmatā*?+ Saule apstājās debesu vidū un nesteidzās norietēt visu dienu. 14  Ne pirms, ne pēc tam nav bijis tādas dienas kā šī, kad Jehova tā uzklausīja cilvēka lūgumu.+ Jehova patiesi karoja Izraēla labā.+ 15  Pēc tam Jozua ar izraēliešu karaspēku atgriezās Gilgālas nometnē.+ 16  Bet tie pieci ķēniņi bija aizbēguši un paslēpušies alā pie Makēdas.+ 17  Jozuam tika paziņots: ”Pieci ķēniņi ir atrasti slēpjamies alā pie Makēdas.”+ 18  ”Aizveliet alai priekšā lielus akmeņus,” pavēlēja Jozua, ”un nolieciet pie tās sardzi. 19  Bet jūs pārējie neapstājieties, dzenieties pakaļ ienaidniekiem un nogaliniet tos.+ Neļaujiet tiem patverties viņu pilsētās, jo Jehova, jūsu Dievs, tos ir nodevis jūsu rokās.” 20  Kad Jozua un izraēlieši bija tik smagi sakāvuši ienaidniekus, ka tie bija iznīcināti, izņemot dažus, kam bija izdevies paglābties nocietinātajās pilsētās, 21  visi izraēliešu karavīri sveiki un veseli atgriezās pie Jozuas nometnē, kas atradās pie Makēdas, un neviens vairs neiedrošinājās ne vārda bilst* pret izraēliešiem. 22  Pēc tam Jozua pavēlēja: ”Atbrīvojiet alas ieeju un atvediet pie manis tos piecus ķēniņus.” 23  Tad pie viņa atveda piecus ķēniņus, kas bija slēpušies alā: Jeruzālemes ķēniņu, Hebronas ķēniņu, Jarmūtas ķēniņu, Lahišas ķēniņu un Eglonas ķēniņu.+ 24  Kad tie bija atvesti, Jozua sasauca visus Izraēla vīrus un sacīja karaspēka vadoņiem, kas bija karojuši kopā ar viņu: ”Nāciet, lieciet kāju šiem ķēniņiem uz skausta!” Karavadoņi pienāca un uzlika kāju tiem uz skausta,+ 25  un Jozua viņiem teica: ”Neizbīstieties un nebaidieties!+ Esiet drosmīgi un stipri, jo tā Jehova darīs ar visiem jūsu ienaidniekiem, pret kuriem jūs karosiet.”+ 26  Tad Jozua nonāvēja šos ķēniņus un pakāra pie pieciem stabiem, un tie palika tur karājamies līdz vakaram. 27  Ap saulrietu Jozua pavēlēja tos noņemt+ un iemest alā, kur tie bija slēpušies. Alas ieeju aizkrāva ar lieliem akmeņiem, kas tur stāv līdz šai dienai. 28  Tajā dienā Jozua ieņēma Makēdu+ un nogalināja tās iedzīvotājus ar zobenu. Viņš nogalināja tās ķēniņu un pilnībā iznīcināja visus*, kas tur bija, neatstādams dzīvu nevienu.+ Viņš izdarīja ar Makēdas ķēniņu+ to pašu, ko bija izdarījis ar Jērikas ķēniņu. 29  No Makēdas Jozua ar izraēliešu karaspēku devās uz Libnu+ un karoja pret to. 30  Arī Libnu un tās ķēniņu+ Jehova nodeva izraēliešu rokās, un viņi nogalināja ar zobenu visus, kas tur bija, neatstādami dzīvu nevienu. Viņi izdarīja ar tās ķēniņu to pašu, ko bija izdarījuši ar Jērikas ķēniņu.+ 31  No Libnas Jozua ar izraēliešu karaspēku devās uz Lahišu,+ uzcēla tur nometni un karoja pret to. 32  Arī Lahišu Jehova nodeva izraēliešu rokās, un otrā dienā viņi to ieņēma. Viņi nogalināja ar zobenu visus, kas tur bija,+ tieši tāpat kā bija darījuši Libnā. 33  Tad Gezeras+ ķēniņš Horāms nāca palīgā Lahišai, bet Jozua sakāva viņu un visu viņa karaspēku, neatstādams dzīvu nevienu. 34  Pēc tam Jozua ar izraēliešu karaspēku no Lahišas devās uz Eglonu,+ uzcēla tur nometni un karoja pret to. 35  Tajā pašā dienā viņi to ieņēma un nogalināja tās iedzīvotājus ar zobenu. Viņi todien pilnībā iznīcināja visus, kas tur bija, tieši tāpat kā bija darījuši Lahišā.+ 36  No Eglonas Jozua ar izraēliešu karaspēku devās uz Hebronu+ un karoja pret to. 37  Izraēlieši to ieņēma un nogalināja tās iedzīvotājus ar zobenu. Viņi nogalināja tās ķēniņu un visu apkārtējo pilsētu iedzīvotājus, neatstādami dzīvu nevienu. Tieši tāpat kā Jozua bija darījis Eglonā, viņš izpostīja pilsētu un iznīcināja visus, kas tur bija. 38  Pēc tam Jozua ar izraēliešu karaspēku griezās uz Debīru+ un karoja pret to. 39  Viņš to ieņēma un sagrāba tās ķēniņu un visas apkārtējās pilsētas, un viņi nogalināja ar zobenu visus, kas tur bija,+ neatstādami dzīvu nevienu.+ Ar Debīru un tās ķēniņu viņš izdarīja tieši to pašu, ko viņš bija izdarījis ar Hebronu un ar Libnu un tās ķēniņu. 40  Jozua iekaroja visu zemi — kalnu apgabalu, Negevu, Šefelu+ un kalnu nogāzes — un sakāva visus vietējos ķēniņus, neatstādams dzīvu nevienu. Viņš pilnībā iznīcināja visus, kam dvaša,+ kā Jehova, Izraēla Dievs, bija pavēlējis.+ 41  Jozua ieņēma zemes no Kadeš-Barneas+ līdz Gazai,+ visu Gošenes+ novadu*, kā arī zemes līdz pat Gibeonai.+ 42  Jozua uzveica visus šos ķēniņus un iekaroja viņu zemi vienā paņēmienā, jo Jehova, Izraēla Dievs, karoja izraēliešu labā.+ 43  Pēc tam Jozua ar izraēliešu karaspēku atgriezās Gilgālas nometnē.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”Taisnīgo grāmatā”.
Burt. ”neasināja mēli”.
Vai ”ikvienu dvēseli”. Sk. ”dvēsele” skaidrojošajā vārdnīcā.
Acīmredzot apvidus Jūdas kalnos.