Jesajas 58:1—14

  • Kāda gavēšana Dievam ir pieņemama (1—​12)

  • Prieks par sabatu (13, 14)

58  ”Sauc pilnā balsī, nebīsties! Tava balss lai skan kā rags! Dari maniem ļaudīm zināmus viņu pārkāpumus,+Jēkaba pēcnācējiem viņu grēkus.   Dienu no dienas tie meklē maniun priecājas, ka pazīst manus ceļus,it kā tie būtu tauta, kas rīkojas taisnīgiun nav atteikusies no sava Dieva taisnīguma.+ Tie no manis prasa taisnus spriedumus,priecādamies, ka tuvojas Dievam,+   un saka: ”Kāpēc tu neievēro, ka mēs gavējam,+un kāpēc tu nepamani, ka mēs zemojamies?”+ Tāpēc, ka dienā, kad jūs gavējat, jūs esat aizņemti ar saviem darbiemun izkalpināt savus strādniekus.+   Jūsu gavēšana noved pie strīdiem un ķildāmun pie nežēlīgas dūru vicināšanas. Šādi gavējot, jūs nevarat cerēt, ka jūsu balss debesīs tiks sadzirdēta.   Vai tad es vēlos, lai gavēšana jums būtu tikai diena,kad zemoties,kad noliekt galvu kā niedrei,kad gulēt pelnos uz maisa drānām? Vai to jūs saucat par gavēšanu un Jehovam patīkamu dienu?   Es vēlos, lai tad, kad jūs gavējat,jūs noņemtu ļaunprātīgi uzliktās važas,atraisītu jūga saites,+atlaistu brīvībā apspiestos+un salauztu visus jūgus,   dalītu savu maizi ar izsalkušajiem,+uzņemtu savā namā trūcīgos un bez pajumtes palikušos,lai, pamanījuši kādu bez drēbēm, jūs to apģērbtu+un neuzgrieztu muguru saviem brāļiem.   Tad jūsu gaisma atspīdēs kā rīta ausma+un jūsu dziedināšana nekavēsies. Jūsu taisnīgums ies jums pa priekšu,un no aizmugures jūs sargās Jehovas diženums*.+   Kad jūs sauksiet, Jehova jums atbildēs,kad jūs sauksiet pēc palīdzības, viņš atsauksies: ”Te es esmu!” Ja jūs noņemsiet kalpības jūgu,beigsiet bakstīt ar pirkstu* un runāt ļaunu,+ 10  ja jūs izsalkušajiem dosiet, pēc kā paši kārojat,+un gādāsiet par cietējiem,tad jūsu gaisma spīdēs pat tumsāun jūsu krēsla būs tik gaiša kā dienas vidus.+ 11  Jehova jūs allaž vadīsun par jums gādās pat izkaltušā zemē.+ Viņš jūs* spēcinās,un jūs būsiet kā bagātīgi veldzēts dārzs+un kā neizsīkstošs avots. 12  Jūsu dēļ no jauna tiks uzceltas sen sagrautas pilsētas.+ Jūs atjaunosiet pamatus, kas paaudzēm ilgi ir bijuši drupās,+un par jums teiks: ”Viņi ir salabojuši bojātos mūrus+un atjaunojuši ielas, un tur atkal dzīvo ļaudis.” 13  Ja sabatā, manā svētajā dienā, jūs nebūsiet aizņemti ar savām darīšanām,+ja jums būs prieks par sabatu, ja tā jums būs godājama, svēta diena Jehovam+un ja jūs to godāsiet, nevis darīsiet to, kas pašiem tīk, un runāsiet niekus, 14  tad jums būs prieks Jehovas dēļ. Un tad es nodošu jūsu varā zemes augstienes+un ļaušu jums baudīt jūsu tēvutēva Jēkaba mantojuma augļus.+ Tā ir teicis Jehova.”

Zemsvītras piezīmes

Vai ”gods”.
Iesp., tas tika darīts, ņirgājoties vai kādu nepatiesi apsūdzot.
Burt. ”jūsu kaulus”.