Jesajas 56:1—12

  • Svētības svešzemniekiem un einuhiem (1—​8)

    • ”Lūgšanu nams visām tautām” (7)

  • Aklie sargi ir ”mēmi suņi” (9—​12)

56  Jehova saka tā: ”Nodrošiniet taisnību,+ rīkojieties taisnīgi,jo drīz es dāvāšu glābšanuun atklāsies mans taisnīgums.+   Laimīgs ir cilvēks, kas tā dara,cilvēka dēls, kas to ņem vērā,kas ievēro sabatu un to neapgāna+un kas nedara neko ļaunu!   Svešzemnieki, kas sākuši kalpot Jehovam,+ lai nesaka:”Jehova mani noteikti nošķirs no savas tautas.” Einuhi lai nesaka: ”Es esmu nokaltis koks!””  Lūk, ko pasludina Jehova: ”Einuhiem, kuri ievēro manus sabatus, kuri ir izlēmuši darīt to, kas man patīk, un kuri pilda manu līgumu,   es došu savā namā un savos mūros paliekošu vietu un vārdu —tas būs kaut kas labāks par dēliem un meitām. Es viņiem došu mūžīgu vārdu,kas nekad neizzudīs.   Arī svešzemniekus, kas nākuši pie Jehovas, lai viņam kalpotu,lai mīlētu Jehovas vārdu+un būtu viņa kalpi,visus, kas ievēro sabatu un to neapgānaun kas pilda manu līgumu,   es atvedīšu uz savu svēto kalnu+un iepriecināšu savā lūgšanu namā. Es pieņemšu dedzināmos un kaujamos upurus, ko viņi ziedos uz mana altāra. Mans nams būs lūgšanu nams visām tautām.”+  Visaugstais Kungs Jehova, kas sapulcina izklīdinātos izraēliešus,+ saka: ”Pie tiem, kas jau ir sapulcināti, es piepulcēšu vēl citus.”+   Visi lauka kustoņi un meža zvēri,nāciet un ēdiet!+ 10  Sargi ir akli+ — neviens neko nav pamanījis.+ Tie visi ir mēmi suņi, kas nespēj riet.+ Tie nogūlušies elso, tiem patīk snaust. 11  Tie ir rijīgi suņi,kam nekad nav diezgan. Tie ir gani bez sapratnes.+ Tie ir aizgājuši paši savu ceļu,visi kā viens tie tīko pēc negodīgas peļņas un saka: 12  ”Nāciet! Sadabūsim vīnuun dzersim, kamēr piedzersimies!+ Un rītdiena būs tāda pati kā šodiena — nē, vēl labāka!”

Zemsvītras piezīmes