Jesajas 48:1—22

  • Izraēlieši tiek nosodīti un attīrīti (1—​11)

  • Jehova vērsīsies pret Babilonu (12—​16)

  • Dievs māca to, kas nāk par labu (16—​19)

  • ”Dodieties prom no Babilonas!” (20—​22)

48  Klausieties, Jēkaba pēcnācēji, —jūs visi, kas saucat sevi Izraēla vārdā,+kas esat cēlušies no Jūdas*! Jūs zvērat Jehovas vārdā+un piesaucat Izraēla Dievu,bet nedarāt to patiesībā un taisnīgumā,+   lai gan saucat sevi par svētās pilsētas iedzīvotājiem+un cerat uz Izraēla Dievu,+ko sauc Jehova, karapulku Pavēlnieks.   ”Pagātnē notikušo es jums biju atklājis jau iepriekš. Es pats to biju pavēstījisun darījis zināmu.+ Tad es piepeši rīkojos, un pavēstītais piepildījās.+   Tā kā es zināju, ka jūs esat stūrgalvīgi,ka jūsu kakla cīpslas ir no dzelzs un piere no vara,+   es jums to visu pateicu jau krietni iepriekš. Pirms tas īstenojās, es jums darīju to zināmu,lai jūs neteiktu: ”To paveica mūsu elki,tas notika pēc mūsu cirsto un lieto tēlu pavēles.”   Jūs to visu esat redzējuši un dzirdējuši. Vai gan to nesludināsiet?+ Tagad es jums paziņoju ko jaunu,+ko tādu, kas ir bijis rūpīgi glabāts noslēpumā un ko jūs nezinājāt.   Tas atklājas tikai tagad, tas nav atklājies senatnē. Līdz pat šai dienai jūs par to nebijāt dzirdējuši,un jūs nevarat teikt: ”Es to jau zināju!”   Nudien, jūs to neesat dzirdējuši,+ jums tas nav bijis zināms,un jūsu ausis nav bijušas vaļā. Es zinu, ka jūs esat caurcaurēm nekrietni+un esat grēkojuši jau kopš dzimšanas.+   Bet sava vārda dēļ es apvaldīšu dusmas.+ Lai sagādātu sev slavu,es savaldīšos un jūs neiznīcināšu.+ 10  Es jūs esmu attīrījis, bet ne kā sudrabu,+esmu jūs pārbaudījis*, kausēdams ciešanu krāsnī.+ 11  Sevis paša dēļ, jā, sevis paša dēļ es rīkošos.+ Jo kā gan es varētu pieļaut, ka tiek zaimots mans vārds?+ Savu godu es nedošu nevienam.* 12  Uzklausi mani, Jēkab! Klausies, Izraēl, mans izredzētais! Es vienmēr palieku tas pats.+ Es esmu pirmais, es esmu arī pēdējais.+ 13  Pats savām rokām es liku pamatus zemei,+un mana labā roka izpleta debesis,+un, kad es saucu, tās* nostājas manā priekšā. 14  Sanāciet visi un klausieties! Kurš no dieviem* to ir pavēstījis jau iepriekš? Tas, ko es, Jehova, esmu mīlējis,+izpildīs manu gribu, uzbrukdams Babilonai,+ar savu roku vērsdamies pret haldiešiem.+ 15  Es pats to esmu pavēstījis un esmu viņu aicinājis.+ Es viņu esmu atvedis, un viņa gaitas sekmēsies.+ 16  Panāciet tuvāk un klausieties! Jau kopš pirmsākumiem es esmu runājis atklāti.+ Kad tas sāka piepildīties, es biju tur klāt.” Tagad Visaugstais Kungs Jehova ir sūtījis mani un* savu garu. 17  Jehova, tavs Izpircējs, Izraēla Svētais,+ saka tā:”Es, Jehova, esmu tavs Dievs. Es tev mācu to, kas tev nāk par labu,+un vadu tevi pa ceļu, pa kuru tev jāiet.+ 18  Kaut jel tu ievērotu manus likumus!+ Tad tavs miers plūdīs kā upe+un tavs taisnīgums būs kā jūras viļņi.+ 19  Tad tev būs tik daudz pēcnācēju kā smilšuun pēcteču — kā smilšu graudu.+ Tavs vārds neizzudīs, tas netiks izdzēsts.” 20  Dodieties prom no Babilonas,+bēdziet no haldiešiem! Vēstiet par to ar gavilēm! Izziņojiet visiem!+ Līdz pašām zemes malām dariet zināmu:+”Jehova ir izpircis savu kalpu Jēkabu.+ 21  Kad viņš tos veda cauri tuksnešiem, tie necieta slāpes.+ Viņš tiem deva ūdeni, lika tam izplūst no klints. Viņš pāršķēla klinti, un no tās izšļācās ūdens.”+ 22  ”Bet ļaundariem nav miera,” saka Jehova.+

Zemsvītras piezīmes

Burt. ”no Jūdas ūdeņiem”.
Vai, iesp., ”izraudzījies”.
Vai ”Savā godā es nedalīšos ne ar vienu”.
T.i., zeme un debesis.
Burt. ”no tiem”.
Vai ”ar”.