Jesajas 45:1—25

  • Kīrs ieņems Babilonu (1—​8)

  • Māls nevar strīdēties ar podnieku (9—​13)

  • Citas tautas godās izraēliešus (14—​17)

  • Dievs ir Radītājs, viņa vārdi — patiesi (18—​25)

    • Zeme radīta, lai būtu apdzīvota (18)

45  Tā es, Jehova, saku Kīram, savam svaidītajam,+ko esmu satvēris aiz labās rokas,+lai pakļautu viņam tautas+un atbruņotu ķēniņus*,lai atvērtu viņa priekšā vārtu vērtnesun vārti būtu vaļā:   ”Es iešu tev pa priekšu+un nolīdzināšu paugurus,sadragāšu vara vārtusun salauzīšu dzelzs aizšaujamos.+   Es tev nodošu dārgumus, kas glabājas tumšās vietās,slēptuvēs turētos dārgumus,+lai tu zinātu, ka es esmu Jehova —Izraēla Dievs, kas tevi sauc vārdā.+   Es tevi saucu vārdāsava kalpa Jēkaba dēļ un Izraēla, mana izredzētā, dēļ. Es tevi pagodinu, kaut arī tu mani vēl nepazīsti.   Es esmu Jehova, un neviena cita nav —nav neviena cita Dieva.+ Es tevi apjožu ar spēku, kaut arī tu mani vēl nepazīsti,   lai no austrumiem līdz rietumiem*ļaudis zinātu,ka nav neviena tāda kā es.+ Es esmu Jehova, un neviena cita nav.+   Es radu gaismu+ un radu arī tumsu,+nesu mieru+ un izraisu postu.+ To visu daru es — Jehova.   Debesis, sūtiet lejup lietu+ —lai no mākoņiem līst taisnīgums! Lai mostas zeme! Lai uzdīgst glābšana un sadīgst taisnīgums!+ Es, Jehova, lieku tam notikt.”   Bēdas cilvēkam, kas runā pretī savam Radītājam! Viņš taču ir tikai māla lauskastarp citām māla lauskām, kas mētājas zemē. Vai māls podniekam var teikt: ”Ko tu taisi?!”+ Vai darinājums var sacīt: ”Tev nemaz nav roku!”* 10  Bēdas tam, kas saka tēvam: ”Kam tu esi devis dzīvību?”un mātei: ”Ko tu esi laidusi pasaulē?” 11  Jehova, Izraēla Svētais,+ tas, kurš viņu veidojis, saka tā:”Vai jūs gribat apšaubīt manus vārdus par to, kas gaidāms,un norādīt, kā man jāizturas pret saviem dēliem+ un savu roku darbu? 12  Es esmu radījis zemi+ un cilvēkus uz tās,+ar savām rokām izpletis debesis,+un es izrīkoju visu debesu pulku*.”+ 13  ”Es savā taisnīgumā esmu izraudzījies kādu vīru,+un es nolīdzināšu visus viņa ceļus. Viņš uzcels manu pilsētu+un bez maksas, bez kukuļa+ atbrīvos manu gūstā aizvesto tautu,”+ saka Jehova, karapulku Pavēlnieks. 14  Jehova saka tā:”Ēģiptiešu peļņa*, etiopiešu preces* un sebieši, staltie ļaudis,nonāks pie tevis un piederēs tev. Tie važās sekos tev,tie atnāks un klanīsies tavā priekšā.+ Tie godbijīgi teiks: ”Dievs patiešām ir ar jums.+ Cita Dieva nav, nav neviena cita.”” 15  Izraēla Dievs, Glābējs!+ Tu patiesi esi Dievs, kura ceļi ir apslēpti! 16  Tie, kas darina elkus, tiks apkaunoti un pazemoti,tie visi kritīs negodā.+ 17  Bet Izraēlam Jehova sagādās glābšanu uz mūžiem.+ Jūs nekad nekritīsiet kaunā un negodā.+ 18  Tā saka Jehova,Dievs, kas radījis debesis,+kas radījis un veidojis zemi un to nostiprinājis,+radījis to nevis tāpat vien*, bet tādēļ, lai tā būtu apdzīvota:+”Es esmu Jehova, un neviena cita nav. 19  Es neesmu runājis slepenībā,+ neesmu runājis tumsas zemē,es neteicu Jēkaba pēcnācējiem:”Varat mani meklēt, taču jūsu pūles būs veltas!” Es esmu Jehova, kas runā taisnību un vēstī to, kas patiess.+ 20  Sapulcējieties un nāciet šurp! Pienāciet tuvāk, jūs visi, kas esat izglābušies no citām tautām!+ Tie, kas nēsā apkārt no koka izcirstus tēlus, nesajēdz nenieka,tie pielūdz dievus, kas tos nespēj izglābt.+ 21  Runājiet, izklāstiet savu lietu,apspriedieties visi kopā! Kurš jau sen ir paredzējis, kam jānotiek,un pasludinājis to jau senlaikos? Vai ne es — Jehova? Nav neviena cita, nav cita Dieva,es esmu taisnīgs Dievs, kas glābj,+ neviena cita nav.+ 22  Visi ļaudis uz zemes, vērsieties pie manis, un jūs tiksiet izglābti,+jo es esmu Dievs — cita nav.+ 23  Es esmu zvērējis pie sevis,vārdi, ko esmu teicis, ir patiesi,un tie katrā ziņā piepildīsies+ —ikviens metīsies ceļos manā priekšā,visi man zvērēs uzticību+ 24  un sacīs: ”Tik tiešām, Jehova ir taisnīgs un spēcīgs! Kas vien pret viņu bija iekaisis dusmās, nu nokaunējies nāk pie viņa. 25  Izraēla pēcnācēji dara pareizi, kalpodami Jehovam.+ Tie var lepoties ar viņu.””

Zemsvītras piezīmes

Vai ”atraisītu ķēniņiem jostas”.
Burt. ”no saules lēkta līdz rietam”.
Vai, iesp., ”Vai māls var sacīt: ”Tavam darinājumam trūkst osu!””.
T.i., debesu spīdekļus.
Vai, iesp., ”tirgoņi”.
Vai, iesp., ”strādnieki”.
Vai, iesp., ”nevis tādēļ, lai tā paliktu tukša”.