Jesajas 24:1—23

  • Jehova padarīs zemi tukšu (1—​23)

    • Jehova — Ķēniņš Cionā (23)

24  Jehova padara zemi tukšu un neapdzīvotu.+ Viņš visu izposta+ un izklīdina zemes iedzīvotājus.+   Tautai klāsies tāpat kā priesteriem,kalpam — tāpat kā viņa saimniekam,kalponei — tāpat kā viņas saimniecei,pircējam — tāpat kā pārdevējam,aizdevējam — tāpat kā aizņēmējam,parāda atprasītājam — tāpat kā parādniekam.+   Zeme būs pilnīgi tukša,viss būs izlaupīts,+jo tā ir teicis Jehova.   Zeme sēro*,+ tā iet bojā. Zeme izkalst un iznīkst. Ievērojamākie vīri panīkst.   Zemes iedzīvotāji to ir apgānījuši+ —viņi ir pārkāpuši likumus,+sagrozījuši norādījumus+un lauzuši mūžīgo* līgumu.+   Tāpēc zemi aprij lāsts+un tās iedzīvotāji tiek saukti pie atbildības. Tāpēc ļaužu skaits zemē ir sarucis,ir palikuši pavisam nedaudzi.+   Jaunais vīns sēro*, vīnogulāji nokalst,+un tie, kam bijusi priecīga sirds, tagad nopūšas.+   Vairs nešķind jautrie tamburīni,apklusušas dzīrotāju balsis,un nedzird arfas līksmo melodiju.+   Vīnu gan dzer, bet bez dziesmām,un reibinošo dzērienu malks ir rūgts. 10  Ļaužu pamestā pilsēta ir gruvešos.+ Visas mājas ir noslēgtas — iekļūt tajās nevar. 11  Ielās skan ļaužu balsis, tie alkst pēc vīna. Viss prieks ir zudis,līksmība zemē beigusies.+ 12  Pilsēta pārvērsta drupās,vārti ir sagrauti.+ 13  Citu tautu vidū mana tauta šajā zemēbūs kā nedaudzās olīvas, kas pēc nopurināšanas vēl palikušas olīvkokā,+kā vīnogas, kas pēc ražas novākšanas vēl atlikušas vīnadārzā.+ 14  Ļaudis skaļā balsīpaudīs savu prieku. Jehovas diženumu cildinās jūras pusē*,+ 15  Jehovu daudzinās rītausmas pusē,+Jehovas, Izraēla Dieva, vārdu slavēs jūras salās.+ 16  Mēs dzirdēsim, kā visās zemes malās dzied:”Slava Taisnajam!”+ Bet es saucu: ”Man nav spēka! Man vairs nav spēka! Bēdas man! Nelieši rīkojas nelietīgi —nelietīgāk par nelietīgu.”+ 17  Zemes iedzīvotāji, jūs gaida briesmas, jūs gaida bedre un lamatas!+ 18  Kas bēgs, izdzirdējis draudīgu troksni, tas iekritīs bedrē,un, kas izrāpsies no bedres, tiks notverts lamatās.+ Debesīs atvērsies slūžas,un zemes pamati trīcēs. 19  Zeme ir saplaisājusi,zeme ir satricināta,zeme nevaldāmi dreb.+ 20  Zeme streipuļo kā dzērājs,ļogās kā būdiņa vējā. Tā ir sagumusi zem savu pārkāpumu smaguma,+tā kritīs un vairs necelsies. 21  Tajā dienā Jehova vērsīsies pret karapulku debesīsun pret ķēniņiem uz zemes. 22  Tie tiks sapulcināti,kā cietumnieki savākti kopā un iemesti bedrē,tie tiks ieslodzīti cietumā,un, kad būs aizritējis ilgs laiks, tos sauks pie atbildības. 23  Mēness nosarksun saule nokaunēsies,+kad karapulku Pavēlnieks Jehova būs kļuvis par Ķēniņu+ Cionas kalnā+ un Jeruzālemē. Viņa tautas vecākie skatīs viņa diženumu.+

Zemsvītras piezīmes

Vai, iesp., ”izžūst”.
Ebr. vārds, kas tulkots ”mūžīgs”, ne vienmēr izsaka domu par mūžību burtiskā nozīmē. Tas var norādīt arī uz ilgu, nenoteiktu laikposmu.
Vai, iesp., ”izžūst”.
Vai ”rietumos”.