Jesajas 1:1—31

1  Redzējums par Jūdu un Jeruzālemi. Jesaja*, Āmoca dēls, to parādībā saņēma Jūdas ķēniņu Usijas,+ Jotāma,+ Ahasa+ un Hiskijas+ laikā.+   Klausieties, debesis, ņem vērā, zeme!+ Jehova saka:”Es esmu izauklējis un izaudzinājis dēlus,+bet tie ir sacēlušies pret mani.+   Vērsis pazīst savu saimnieku,un ēzelis — saimnieka sili,bet Izraēls mani nepazīst,+manai tautai trūkst sajēgas.”   Bēdas grēcīgajai tautai,+ļaudīm, kuru grēku nasta ir smaga,ļaundaru ciltij, samaitātajiem bērniem! Tie ir novērsušies no Jehovas,+nicinājuši Izraēla Svētoun pagriezuši viņam muguru.   Kur vēl lai jūs sit? Vai nav gana dumpoties?+ Galva ir vienās brūcēs,sirds ir slima.+   No galvas līdz pat kāju pēdām nav nevienas veselas vietas —ir tikai ievainojumi, zilumi un pušumi,kas nav ne iztīrīti, ne pārsieti, ne ieziesti ar eļļu.+   Jūsu zeme ir pamesta,pilsētas — nodedzinātas. Jūsu zemi jūsu acu priekšā aprij svešinieki.+ Valda postaža kā pēc ienaidnieku iebrukuma.+   Cionas meita ir kā nojume vīnadārzā,kā būdiņa gurķu laukā,kā pilsēta aplenkuma laikā.+   Ja karapulku Pavēlnieks* Jehova vismaz dažus no mums nebūtu paglābis,mēs būtu kļuvuši kā Sodomaun līdzinātos Gomorai.+ 10  Uzklausiet Jehovas vārdus, Sodomas bargie valdnieki!+ Ņemiet vērā mūsu Dieva likumus, Gomoras ļaudis!+ 11  ”Kāds man labums no jūsu daudzajiem upuriem?”+ saka Jehova. ”Man ir apriebušies dedzināmajam upurim nestie auni+ un nobaroto lopu tauki,+un man nav prieka par jaunu buļļu,+ jēru un āžu+ asinīm.+ 12  Jūs gan nākat manā priekšā,+bet kas no jums to prasa? Jūs tikai izmīdāt manus pagalmus!+ 13  Nenesiet vairs savus bezvērtīgos labības upurus! Man riebj jūsu kvēpināmais!+ Jūs ievērojat jaunu mēnesi+ un sabatu+ un sasaucat svinīgas sapulces,+tomēr es tās nevaru ciest, jo jūs nodarbojaties ar buršanu.+ 14  Es ienīstu jūsu jaunā mēness svētkus un arī pārējos svētkus. Tie man ir kļuvuši par nastu,ko esmu paguris nest. 15  Kad jūs paceļat rokas lūgšanā,es novēršos no jums.+ Lai cik bieži jūs lūgtos,+es jūs neuzklausu,+jo jūsu rokas mirkst asinīs.+ 16  Mazgājieties, attīrieties,+ atmetiet ļaunos darbus! Lai es tos vairs neredzētu! Pārstājiet darīt ļaunu!+ 17  Mācieties darīt labu, tiecieties pēc taisnības,+aizrādiet apspiedējiem,aizstāviet bāreņu tiesībasun iestājieties par atraitnēm!”+ 18  ”Nāciet un izlīgstiet ar mani,” aicina Jehova.+ ”Kaut arī jūsu grēki ir koši sarkani,tie kļūs balti kā sniegs;+kaut arī tie ir karmīnsarkani,tie kļūs balti kā vilna. 19  Ja jūs no sirds man klausīsiet,jūs ēdīsiet zemes labumus.+ 20  Bet, ja jūs man neklausīsiet un būsiet dumpīgi,jūs aprīs zobens.+ Tā ir teicis Jehova.” 21  Ak vai, uzticīgā pilsēta+ ir kļuvusi par netikli!+ Tu biji pilna taisnīguma,+tevī mājoja taisnība,+bet nu — slepkavas.+ 22  Tavs sudrabs ir kļuvis par sārņiem,+tavs alus ir atšķaidīts ar ūdeni. 23  Tavi vadoņi ir stūrgalvji un zagļu sabiedrotie,+tie visi kāro pēc kukuļiem un dzenas pēc dāvanām,+tie negādā bāreņiem taisnībuun negrib uzklausīt atraitņu sūdzības.+ 24  Tāpēc Kungs Jehova, karapulku Pavēlnieks,Izraēla Varenais, paziņo:”Nu ir diezgan! Es atbrīvošos no saviem pretiniekiemun atmaksāšu saviem ienaidniekiem.+ 25  Mana roka vērsīsies pret tevi,gluži kā ar sārmu es attīrīšu tevi no sārņiemun atdalīšu visus piemaisījumus.+ 26  Es tev atkal došu tiesnešus — tāpat kā kādreiz,došu padomdevējus — tāpat kā iesākumā.+ Tad tevi sauks par taisnības pilsētu, par uzticīgo pilsētu.+ 27  Ciona tiks izpirkta ar taisnīgumu,+un ļaudis, kas tajā atgriezīsies, — ar taisnību. 28  Dumpinieki tiks iznīcināti kopā ar grēciniekiem,+un tie, kas pamet Jehovu, ies bojā.+ 29  Jūs kaunēsieties par dižkokiem, kas jums tā patika,+un tiksiet apkaunoti to dārzu* dēļ, kurus bijāt izraudzījušies.+ 30  Jūs būsiet kā dižkoks ar nokaltušām lapām+un kā dārzs bez ūdens. 31  Stiprais būs kā pakulas,un tā darbi — kā dzirkstele. Kopā tie uzliesmos,un nebūs, kas nodzēš.”

Zemsvītras piezīmes

Noz. ”glābšana, ko sagādā Jehova”.
Sk. ”karapulku Pavēlnieks” skaidrojošajā vārdnīcā.
Acīmredzot runa ir par dižkokiem un dārziem, kas bija saistīti ar elku pielūgsmi.