Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jesajas grāmata

Nodaļas

Satura pārskats

 • 1

 • 2

  • Jehovas kalns — augstāks par citiem kalniem (1—​5)

   • Zobenus pārkals par lemešiem (4)

  • Jehovas dienā augstprātīgie tiks noliekti pie zemes (6—​22)

 • 3

  • Jūdas vadītāji rāda tautai nepareizu ceļu (1—​15)

  • Flirtējošās Cionas meitas tiks sodītas (16—​26)

 • 4

  • Septiņas sievietes tversies pie viena vīra (1)

  • Viss, kam Jehova liks dīgt, būs krāšņs un varens (2—​6)

 • 5

  • Dziesma par Jehovas vīnadārzu (1—​7)

  • Bēdas Jehovas vīnadārzam! (8—​24)

  • Dievs iededzies dusmās pret savu tautu (25—​30)

 • 6

  • Parādība, kurā redzams Jehova savā templī (1—​4)

   • Svēts, svēts, svēts ir Jehova! (3)

  • Tiek attīrītas Jesajas lūpas (5—​7)

  • Jesaja saņem uzdevumu (8—​10)

   • ”Lūk, es! Sūti mani!” (8)

  • ”Cik ilgi, Jehova?” (11—​13)

 • 7

 • 8

  • Draud Asīrijas iebrukums (1—​8)

   • ”Mahēr šālāl hāš baz” (1—​4)

  • Nav jābaidās, jo ”ar mums ir Dievs” (9—​17)

  • Jesaja un viņa bērni ir zīmes (18)

  • Jāiedziļinās likumos, nevis jāiztaujā dēmoni (19—​22)

 • 9

  • Spoža gaisma pār Galileju (1—​7)

   • Piedzimst ”Miera valdnieks” (6, 7)

  • Dievs vēršas pret Izraēlu (8—​21)

 • 10

 • 11

  • Isaja celma dzinums valdīs taisnīgi (1—​10)

   • ”Vilks sadzīvos ar jēru” (6)

   • Zināšanas par Jehovu piepildīs zemi (9)

  • Atlikušie izraēlieši atgriezīsies (11—​16)

 • 12

  • Pateicības dziesma (1—​6)

   • ”Jah, Jehova, ir mans spēks” (2)

 • 13

  • Vēsts par Babilonu (1—​22)

   • Jehovas diena ir tuvu (6)

   • Babilonu iekaros mēdieši (17)

   • Babilonā neviens vairs nedzīvos (20)

 • 14

  • Izraēlieši dzīvos savā zemē (1, 2)

  • Babilonas valdnieka kaunpilnais gals (3—​23)

   • Mirdzošais rītausmas dēls nogāzts no debesīm (12)

  • Jehova sadragās asīriešus (24—​27)

  • Vēsts par Filistiju (28—​32)

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

  • Vēsts par Ēģipti (1—​15)

  • Ēģiptieši iepazīs Jehovu (16—​25)

   • Ēģiptē būs altāris Jehovam (19)

 • 20

  • Zīme un brīdinājums Ēģiptei un Etiopijai (1—​6)

 • 21

  • Vēsts par ūdens klajumu zemi (1—​10)

   • Sargs sargtornī (8)

   • ”Babilona ir kritusi!” (9)

  • Vēsts par Dūmu un tuksnesīgo klajumu (11—​17)

   • ”Sargs, cik ilgi vēl būs nakts?” (11)

 • 22

 • 23

 • 24

  • Jehova padarīs zemi tukšu (1—​23)

   • Jehova — Ķēniņš Cionā (23)

 • 25

  • Svētības, ko saņems Dieva tauta (1—​12)

   • Jehova sarīkos mielastu ar lielisku vīnu (6)

   • Nāve būs iznīcināta (8)

 • 26

  • Dziesma par paļāvību un glābšanu (1—​21)

   • ”Jah, Jehova, ir mūžīga Klints” (4)

   • Zemes iedzīvotāji mācās, kas ir taisnība (9)

   • ”Jūsu mirušie dzīvos” (19)

   • Norādījums ieiet iekštelpās un paslēpties (20)

 • 27

  • Jehova nogalinās leviatānu (1)

  • Dziesma par vīnadārzu — izraēliešu tautu (2—​13)

 • 28

  • Bēdas Efraima dzērājiem! (1—​6)

  • Jūdas priesteri un pravieši streipuļo (7—​13)

  • ”Līgums ar nāvi” (14—​22)

   • Dārgs stūrakmens Cionas pamatos (16)

   • Neparasts darbs, ko izdarīs Jehova (21)

  • Jehova pamāca gudri (23—​29)

 • 29

  • Bēdas Ariēlai! (1—​16)

   • Nosodīta liekulīga kalpošana (13)

  • Kurlie dzirdēs, un aklie redzēs (17—​24)

 • 30

  • Ēģiptes palīdzība ir tukša skaņa (1—​7)

  • Ļaudis negrib dzirdēt pravietojumus (8—​14)

  • Lai gūtu spēku, jāpaļaujas uz Dievu (15—​17)

  • Jehova savai tautai parādīs labvēlību (18—​26)

   • Jehova — diženais Skolotājs (20)

   • ”Lūk, kur ceļš!” (21)

  • Jehova izpildīs savu spriedumu Asīrijai (27—​33)

 • 31

  • Palīdzēt var tikai Dievs, nevis cilvēki (1—​9)

   • Ēģiptes zirgi ir tikai miesa (3)

 • 32

  • Ķēniņš un vadītāji nodrošinās taisnību (1—​8)

  • Tiek brīdinātas pašapmierinātās sievietes (9—​14)

  • Svētības, ko nes gars (15—​20)

 • 33

  • Spriedums, kas dod cerību taisnajiem (1—​24)

   • Jehova ir tiesnesis, likumdevējs un ķēniņš (22)

   • Neviens neteiks: ”Esmu slims” (24)

 • 34

  • Jehova atmaksās tautām (1—​4)

  • Edoma zemei jākļūst par postažu (5—​17)

 • 35

  • Atjaunotā paradīze (1—​7)

   • Aklie redzēs, un kurlie dzirdēs (5)

  • Svēts ceļš, pa kuru ies izglābtie (8—​10)

 • 36

  • Jūdas zemē iebrūk Sanheribs (1—​3)

  • Valdnieka galvenais dzērienu devējs izsmej Jehovu (4—​22)

 • 37

  • Meklējot Dieva palīdzību, Hiskija sūta kalpus pie Jesajas (1—​7)

  • Sanheribs draud Jeruzālemei (8—​13)

  • Hiskijas lūgšana (14—​20)

  • Jesaja paziņo Dieva atbildi (21—​35)

  • Eņģelis nogalina 185 000 asīriešu (36—​38)

 • 38

 • 39

 • 40

  • Mierinājums Dieva tautai (1—​11)

  • Dieva diženums (12—​31)

   • Tautas — kā piliens pie spaiņa (15)

   • ”Viņš mājo virs zemes apļa” (22)

   • Visas zvaigznes viņš ”sauc vārdā” (26)

   • Dievs nepiekūst (28)

   • ”Kas cer uz Jehovu, gūst jaunus spēkus” (29—​31)

 • 41

  • Iekarotājs no austrumiem (1—​7)

  • Izraēls — Dieva izraudzītais kalps (8—​20)

   • ”Mans draugs Ābrahāms” (8)

  • Dievi uzaicināti uz tiesu (21—​29)

 • 42

  • Dieva kalps un viņa uzdevums (1—​9)

   • ”Es esmu Jehova — tas ir mans vārds” (8)

  • Jauna slavas dziesma Jehovam (10—​17)

  • Izraēls ir akls un kurls (18—​25)

 • 43

 • 44

  • Svētības Dieva izredzētajai tautai (1—​5)

  • Tikai Jehova ir Dievs (6—​8)

  • Darināt un pielūgt elkus ir muļķīgi (9—​20)

  • Jehova ir izpircis Izraēlu (21—​23)

  • Kīrs un Jeruzālemes atjaunošana (24—​28)

 • 45

  • Kīrs ieņems Babilonu (1—​8)

  • Māls nevar strīdēties ar podnieku (9—​13)

  • Citas tautas godās izraēliešus (14—​17)

  • Dievs ir Radītājs, viņa vārdi — patiesi (18—​25)

   • Zeme radīta, lai būtu apdzīvota (18)

 • 46

  • Babilonas elki pretstatīti Izraēla Dievam (1—​13)

   • Jehova paziņo, kas notiks nākotnē (10)

   • Plēsīgs putns no austrumiem (11)

 • 47

 • 48

  • Izraēlieši tiek nosodīti un attīrīti (1—​11)

  • Jehova vērsīsies pret Babilonu (12—​16)

  • Dievs māca to, kas nāk par labu (16—​19)

  • ”Dodieties prom no Babilonas!” (20—​22)

 • 49

  • Jehovas kalps un tā uzdevums (1—​12)

   • Gaisma tautām (6)

  • Mierinājums izraēliešiem (13—​26)

 • 50

  • Izraēliešiem jācieš savu grēku dēļ (1—​3)

  • Jehovas paklausīgais kalps (4—​11)

   • Mācīts, kā runāt, rosināts klausīties (4)

 • 51

  • Ciona būs kā Ēdenes dārzs (1—​8)

  • Cionas varenais Radītājs sniedz mierinājumu (9—​16)

  • Jehovas dusmu kauss (17—​23)

 • 52

  • Mosties, Ciona! (1—​12)

   • Soļo labas vēsts nesējs (7)

   • Cionas sargi visi vienā balsī gavilē (8)

   • Tiem, kas nes Jehovas nama piederumus, jābūt tīriem (11)

  • Jehovas kalps būs pagodināts (13—​15)

   • Āriene pārvērsta (14)

 • 53

  • Jehovas kalpa ciešanas un nāve; viņa kapavieta (1—​12)

   • Nicināts, ļaudis no viņa vairās (3)

   • Nes mūsu slimības un sāpes (4)

   • Kā avs, ko ved uz nokaušanu (7)

   • ”Viņš nesa daudzu grēkus” (12)

 • 54

  • Neauglīgajai Cionai būs daudz bērnu (1—​17)

   • Jehova — Cionas vīrs (5)

   • Jehova mācīs Cionas dēlus (13)

   • Neviens ierocis nepieveiks Cionu (17)

 • 55

  • Aicinājums ēst un dzert bez maksas (1—​5)

  • Aicinājums meklēt Jehovu un uzticēties viņa vārdiem (6—​13)

   • Dieva gaitas augstākas par cilvēku gaitām (8, 9)

   • Dieva vārdi neatgriežas pie viņa neīstenojušies (10, 11)

 • 56

  • Svētības svešzemniekiem un einuhiem (1—​8)

   • ”Lūgšanu nams visām tautām” (7)

  • Aklie sargi ir ”mēmi suņi” (9—​12)

 • 57

  • Taisnie un uzticīgie iet bojā (1, 2)

  • Izraēliešu garīgā netiklība (3—​13)

  • Mierinājums nomāktajiem (14—​21)

   • ”Ļaundari ir kā sabangota jūra” (20)

   • ”Ļaundariem nav miera” (21)

 • 58

  • Kāda gavēšana Dievam ir pieņemama (1—​12)

  • Prieks par sabatu (13, 14)

 • 59

  • Izraēliešu grēki viņus atsvešina no Dieva (1—​8)

  • Atzīšanās grēkos (9—​15)

  • Jehova sāk rīkoties to labā, kuri beidz grēkot (15—​21)

 • 60

  • Jehovas spožums apgaismo Cionu (1—​22)

   • ”Kā baloži, kas laižas uz savām mītnēm” (8)

   • Varš tiek aizstāts ar zeltu (17)

   • ”Kas mazs, kļūs par tūkstoti” (22)

 • 61

  • Uzdots paziņot labu vēsti (1—​11)

   • ”Jehovas labvēlības gads” (2)

   • ”Taisnības dižkoki” (3)

   • Palīdzēs svešinieki (5)

   • ”Jehovas priesteri” (6)

 • 62

 • 63

  • Tautas piedzīvos Jehovas atriebes dienu (1—​6)

  • Jehovas uzticīgā mīlestība senatnē (7—​14)

  • Grēku nožēlas lūgšana (15—​19)

 • 64

  • Turpinās grēku nožēlas lūgšana (1—​12)

   • ”Mēs esam māls, bet tu — podnieks” (8)

 • 65

  • Jehovas spriedums elku kalpiem (1—​16)

   • Laimes dievs un likteņa dievs (11)

   • ”Mani kalpi ēdīs” (13)

  • Jaunas debesis un jauna zeme (17—​25)

   • Cels namus, dēstīs vīnadārzus (21)

   • Pūles nebūs veltas (23)

 • 66

  • Pareiza un nepareiza kalpošana Dievam (1—​6)

  • Ciona un tās dēli (7—​17)

  • Ļaudis tiek pulcēti Jeruzālemē, lai pielūgtu Jehovu (18—​24)