Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Jāņa evaņģēlijs

Nodaļas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Satura pārskats

 • 1

 • 2

 • 3

  • Jēzus un Nikodēms (1—​21)

   • Piedzimšana no jauna (3—​8)

   • ”Dievs tik ļoti mīlēja pasauli” (16)

  • Jānis pēdējo reizi liecina par Jēzu (22—​30)

  • ”Tas, kas nāk no augšas” (31—​36)

 • 4

  • Jēzus un samariete (1—​38)

   • Dievs jāpielūdz ”garā un patiesībā” (23, 24)

  • Daudz samariešu sāk ticēt Jēzum (39—​42)

  • Jēzus izdziedina galminieka dēlu (43—​54)

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

  • Gans un avju aploki (1—​21)

   • Jēzus — labais gans (11—​15)

   • ”Man ir vēl citas avis” (16)

  • Jēzus runā ar jūdiem Tempļa iesvētīšanas svētkos (22—​39)

   • Daudzi jūdi negrib ticēt (24—​26)

   • ”Manas avis klausa manai balsij” (27)

   • Dēls ir vienots ar Tēvu (30, 38)

  • Daudzi otrpus Jordānai sāk ticēt (40—​42)

 • 11

 • 12

  • Marija lej eļļu Jēzum uz kājām (1—​11)

  • Ļaužu sveikts, Jēzus ierodas Jeruzālemē (12—​19)

  • Jēzus runā par savu nāvi (20—​37)

  • Jūdu neticība piepilda pravietojumu (38—​43)

  • Jēzus ir atnācis glābt pasauli (44—​50)

 • 13

  • Jēzus mazgā mācekļiem kājas (1—​20)

  • Jēzus norāda, ka Jūda ir nodevējs (21—​30)

  • Jauns likums (31—​35)

   • ”Ja jūsu starpā būs mīlestība” (35)

  • Jēzus paredz, ka Pēteris no viņa atteiksies (36—​38)

 • 14

  • Jēzus — vienīgais ceļš pie Tēva (1—​14)

   • ”Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība” (6)

  • Jēzus apsola mācekļiem svēto garu (15—​31)

   • ”Tēvs ir augstāks par mani” (28)

 • 15

  • Līdzība par patieso vīnogulāju (1—​10)

  • ”Mīliet cits citu, kā es jūs esmu mīlējis” (11—​17)

   • ”Nav lielākas mīlestības” (13)

  • Pasaule ienīst Jēzus mācekļus (18—​27)

 • 16

  • Jēzus mācekļiem var draudēt nāve (1—​4)

  • Ko paveiks svētais gars (4—​16)

  • Mācekļu bēdas pārvērtīsies priekā (17—​24)

  • Jēzus uzvara pār pasauli (25—​33)

 • 17

  • Jēzus pēdējā lūgšana kopā ar apustuļiem (1—​26)

   • Iepazīt Dievu nozīmē mūžīgu dzīvi (3)

   • Kristieši nepieder pie pasaules (14—​16)

   • ”Tavi vārdi ir patiesība” (17)

   • Es tavu vārdu esmu darījis zināmu (26)

 • 18

  • Jūda nodod Jēzu (1—​9)

  • Pēteris cērt ar zobenu (10, 11)

  • Jēzu aizved pie virspriestera Annas (12—​14)

  • Pēteris pirmo reizi noliedz, ka pazīst Jēzu (15—​18)

  • Jēzus pie Annas (19—​24)

  • Pēteris otro un trešo reizi noliedz, ka pazīst Jēzu (25—​27)

  • Jēzus Pilāta priekšā (28—​40)

   • ”Mana valstība nepieder pie šīs pasaules” (36)

 • 19

 • 20

 • 21

  • Jēzus parādās mācekļiem (1—​14)

  • Pēteris apstiprina, ka mīl Jēzu (15—​19)

   • ”Baro manas aitiņas!” (17)

  • Kas notiks ar Jēzus iemīļoto mācekli (20—​23)

  • Nobeigums (24, 25)