Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Vēstule filipiešiem

Nodaļas

1 2 3 4

Satura pārskats

 • 1

  • Sveiciens (1, 2)

  • Pateicība Dievam; Pāvila lūgšana (3—​11)

  • Labā vēsts izplatās par spīti šķēršļiem (12—​20)

  • ”Alkstu atbrīvoties un būt kopā ar Kristu” (21—​26)

  • ”Dzīvojiet tā, ka jūs darītu godu labajai vēstij” (27—​30)

 • 2

  • Kristiešiem jābūt pazemīgiem (1—​4)

  • Kristus pazemība un paaugstināšana (5—​11)

  • ”Pūlieties savas glābšanas labā!” (12—​18)

   • ”Jūs spīdat kā gaismekļi pasaulē” (15)

  • Pāvils grib sūtīt Timoteju un Epafroditu (19—​30)

 • 3

  • Nav jāpaļaujas uz to, uz ko cilvēki mēdz paļauties (1—​11)

   • Kristus dēļ Pāvils ir atteicies no visa (7—​9)

  • ”Es tiecos pretī mērķim” (12—​21)

   • Debesu pilsoņi (20)

 • 4

  • Vienotība un prieks; par ko būtu jādomā (1—​9)

   • ”Ne par ko neraizējieties” (6, 7)

  • Pateicība par filipiešu palīdzību (10—​20)

  • Atvadu sveicieni (21—​23)