Ebrejiem 11:1—40

  • Kas ir ticība (1, 2)

  • Ticības piemēri (3—​40)

    • ”Bez ticības nav iespējams patikt Dievam” (6)

11  Ticība ir pamatota paļaušanās, ka cerētais īstenosies,+ pārliecība par to, kas nav redzams*.  Ticības dēļ tie, kas dzīvoja senatnē, ir saņēmuši apliecinājumu, ka Dievs pret viņiem ir labvēlīgs.  Ticībā mēs saprotam, ka viss pasaulē ir iedibināts* ar Dieva sacīto vārdu, tā ka redzamais ir radies no neredzamā.  Ticībā Ābels nesa Dievam vērtīgāku upuri nekā Kains,+ un tās dēļ viņš saņēma apliecinājumu, ka ir taisns, jo Dievs pieņēma viņa dāvanas,+ un ticības dēļ Ābels vēl joprojām runā*, kaut arī ir miris.+  Ticības dēļ Ēnohs+ tika paņemts*, lai neredzētu nāvi, un viņu vairs nevarēja atrast, jo Dievs viņu bija paņēmis,+ bet pirms tam viņam tika apliecināts, ka viņš ir paticis Dievam.  Bez ticības nav iespējams patikt Dievam, jo tam, kas viņam tuvojas, ir jātic, ka viņš ir un ka viņš atalgo tos, kas viņu cītīgi meklē.+  Ticības dēļ Noass,+ saņēmis Dieva brīdinājumu par vēl neredzamo,+ apliecināja bijību pret Dievu un uzbūvēja šķirstu+ savas ģimenes glābšanai. Ar savu ticību viņš nosodīja pasauli+ un ticības dēļ tika atzīts par taisnu.  Ticības dēļ Ābrahāms,+ kad Dievs viņu aicināja, paklausīja un devās uz vietu, kas viņam bija jāsaņem mantojumā, un viņš gāja, kaut arī nezināja, uz kurieni.+  Ticības dēļ viņš dzīvoja apsolītajā zemē kā svešatnē, būdams tur ienācējs,+ un dzīvoja teltīs+ kopā ar Īzaku un Jēkabu, tā paša solījuma mantiniekiem,+ 10  jo viņš gaidīja pilsētu ar īstiem pamatiem, kuras veidotājs un cēlējs ir Dievs.+ 11  Ticības dēļ arī Sāra spēja* ieņemt pēcnācēju, lai gan bija jau veca,+ jo viņa uzskatīja par uzticamu to, kurš bija devis solījumu. 12  Tāpēc no viena cilvēka*, kurš, kā likās, vairs nespēja radīt pēcnācējus,*+ ir piedzimis tik daudz bērnu+ kā zvaigžņu debesīs, tik neskaitāmi daudz kā smilšu jūrmalā.+ 13  Visi minētie līdz pat nāvei saglabāja stipru ticību, kaut gan viņi nesaņēma apsolīto.+ Bet viņi no tālienes to redzēja+ un sveica un atklāti vēstīja, ka ir svešinieki un pagaidu iedzīvotāji tajā zemē. 14  Tie, kas tā runā, apliecina, ka dedzīgi tiecas pēc vietas, kas kļūs par viņu mājām. 15  Ja viņi būtu domās kavējušies pie vietas, no kuras bija aizgājuši,+ viņi būtu varējuši atgriezties. 16  Bet nu viņi tiecas pēc labākas vietas, tas ir, debesīm piederīgas. Tāpēc Dievs nekaunas, ka tie viņu piesauc kā savu Dievu,+ un pat ir sagatavojis tiem pilsētu.+ 17  Ticības dēļ Ābrahāms, kad tika pārbaudīts,+ gandrīz upurēja Īzaku. Jā, tas, kurš bija priecājies, kad bija saņēmis solījumus, grasījās upurēt savu vienīgo dēlu,+ 18  lai gan viņam bija teikts: ”Tev apsolītie pēcnācēji* celsies no Īzaka.”+ 19  Bet viņš sprieda, ka Dievs viņa dēlu spēj celt augšā pat no mirušajiem, un, tēlaini runājot, no turienes viņš to arī saņēma atpakaļ*.+ 20  Ticībā arī Īzaks svētīja Jēkabu+ un Ēsavu,+ runādams par to, kam bija jānotiek nākotnē. 21  Ticībā Jēkabs pirms nāves+ svētīja abus Jāzepa dēlus+ un pielūdza Dievu, atbalstīdamies uz sava spieķa.+ 22  Ticībā Jāzeps, tuvojoties nāvei, runāja par izraēliešu izceļošanu no Ēģiptes un lika aiznest no turienes viņa kaulus.+ 23  Ticības dēļ vecāki pēc Mozus piedzimšanas trīs mēnešus viņu slēpa,+ jo viņi redzēja, ka bērns ir skaists,+ un nenobijās no valdnieka pavēles.+ 24  Ticības dēļ Mozus, kad bija pieaudzis,+ atteicās saukties par faraona meitas dēlu.+ 25  Viņš labāk izvēlējās ciest nežēlīgu izturēšanos kopā ar Dieva tautu, nevis nodoties īslaicīgām grēcīgām baudām, 26  tāpēc ka negodu, ko viņš cieta kā svaidītais*, Mozus uzskatīja par lielāku bagātību nekā Ēģiptes dārgumus, jo viņš cieši raudzījās uz atalgojumu. 27  Ticībā viņš aizgāja no Ēģiptes,+ nebaidoties no valdnieka dusmām,+ jo viņš palika nelokāms, it kā redzētu to, kurš ir neredzams.+ 28  Ticībā viņš svinēja Pashu un apslacīja durvju stenderes ar asinīm, lai nonāvētājs neaiztiktu izraēliešu pirmdzimtos.+ 29  Ticības dēļ viņi izgāja cauri Sarkanajai jūrai kā pa sauszemi,+ bet, kad ēģiptieši mēģināja izdarīt to pašu, jūra tos aprija.+ 30  Ticības spēkā sabruka Jērikas mūri, kad ļaudis septiņas dienas bija soļojuši tiem apkārt.+ 31  Ticības dēļ prostitūta Rahāba negāja bojā kopā ar tiem, kas bija nepaklausīgi Dievam, jo viņa bija draudzīgi uzņēmusi izlūkus.+ 32  Ko vēl lai saku? Man nepietiks laika pastāstīt arī par Gideonu,+ Baraku,+ Samsonu,+ Jeftu,+ Dāvidu,+ kā arī Samuēlu+ un citiem praviešiem. 33  Ar ticību viņi ir uzvarējuši valstis,+ darījuši to, kas taisnīgs,* saņēmuši solījumus,+ aizvēruši lauvām rīkli,+ 34  apslāpējuši uguns spēku,+ izglābušies no zobena asmens,+ vājumā darīti spēcīgi,+ kļuvuši par vareniem karotājiem,+ sakāvuši iebrucēju karapulkus.+ 35  Dažas sievietes ir atguvušas mirušos tuviniekus, pateicoties augšāmcelšanai,+ bet citi tika nomocīti, atteikdamies no iespējas tikt atbrīvotiem*, jo gribēja iegūt labāku augšāmcelšanu. 36  Citiem ir nācies pārciest izsmieklu un pēršanu ar pletnēm, pat važas+ un cietumu.+ 37  Viņi tika nomētāti ar akmeņiem,+ pakļauti pārbaudījumiem, sazāģēti, nogalināti ar zobenu,+ viņi staigāja apkārt aitu un kazu ādās,+ pieredzēja trūkumu, bēdas+ un nežēlīgu izturēšanos.+ 38  Tie, kuru pasaule nebija cienīga, klejoja pa tuksnešiem un kalniem, mitinājās alās+ un klinšu spraugās. 39  Taču, lai gan savas ticības dēļ viņi saņēma apliecinājumu, ka Dievs pret viņiem ir labvēlīgs, neviens no viņiem nepieredzēja apsolīto, 40  jo Dievs bija paredzējis vispirms piešķirt mums kaut ko labāku,+ lai viņi nekļūtu pilnīgi bez mums.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”skaidrs neredzamā pierādījums”.
Vai ”laikmeti ir iedibināti”. Sk. ”laikmets” skaidrojošajā vārdnīcā.
Vai ”ar savu ticību Ābels vēl joprojām mūs māca”.
Burt. ”pārcelts”.
Vai ”saņēma spēku”.
T.i., Ābrahāma.
Burt. ”bija miris”.
Vai ”apsolītais pēcnācējs”. Burt. ”sēkla”.
Vai ”un no turienes viņš to arī saņēma atpakaļ kā piemēru”.
Gr. christos.
Vai ”nodibinājuši taisnību”.
Vai ”tikt atbrīvotiem pret izpirkumu”.