Romiešiem 16:1—27

  • Pāvils lūdz sirsnīgi uzņemt Foibi (1, 2)

  • Sveicieni kristiešiem Romā (3—​16)

  • Brīdinājums sargāties no šķelšanās (17—​20)

  • Sveicieni no Pāvila biedriem (21—​24)

  • Dievišķais noslēpums ir darīts zināms (25—​27)

16  Es jūs lūdzu sirsnīgi uzņemt mūsu māsu Foibi, kas ir kalpotāja Kenhreju+ draudzē.  Uzņemiet viņu Kunga vārdā, kā pienākas uzņemt svētos*, un palīdziet viņai visā, kas vajadzīgs,+ jo viņa pati ir palīdzējusi daudziem, arī man*.  Sveiciniet Prisku un Akilu,+ manus darbabiedrus Kristū Jēzū,  kuri manis dēļ ir riskējuši ar savu dzīvību+ un kuriem esmu pateicīgs ne vien es, bet arī visas cittautiešu draudzes.  Sveiciniet arī draudzi, kas pulcējas viņu namā.+ Sveiciniet manu mīļo Epainetu, kas ir viens no pirmajiem Kristus mācekļiem Āzijā*.  Sveiciniet Mariju, kas daudz pūlējusies jūsu labā.  Sveiciniet Andronīku un Jūniju, manus radiniekus+ un ieslodzījuma biedrus, kas ir labi pazīstami apustuļiem un ir bijuši Kristus mācekļi ilgāk par mani.  Sveiciniet Ampliatu, manu mīļo brāli Kungā.  Sveiciniet Urbānu, mūsu darbabiedru Kristus darbā, un manu mīļo Stahiju. 10  Sveiciniet Apellu, kas ir iemantojis Kristus atzinību. Sveiciniet Aristobūla mājiniekus. 11  Sveiciniet manu radinieku Herodionu. Sveiciniet Narkisa mājiniekus, kas ir Kunga mācekļi. 12  Sveiciniet Trifainu un Trifosu, kuras neatlaidīgi dara Kunga darbu. Sveiciniet mūsu dārgo Persīdu, kas daudz pūlējusies Kunga darbā. 13  Sveiciniet Rūfu, kas ir Kunga izraudzīts kalps, un viņa māti, ko es uzskatu arī par savējo. 14  Sveiciniet Asinkritu, Flegontu, Hermeju, Patrobu, Hermu un brāļus, kas ir pie viņiem. 15  Sveiciniet Filologu un Jūliju, Nēreju un viņa māsu, Olimpu un visus svētos, kas ir pie viņiem. 16  Sveiciniet cits citu ar svētu skūpstu. Jūs sveicina visas Kristus draudzes. 17  Es jūs, brāļi, mudinu: uzmanieties no tiem, kas, rīkodamies pretēji mācībai, ko esat apguvuši, rada šķelšanos un var kādam iedragāt ticību*, un izvairieties no viņiem.+ 18  Tādi kalpo nevis mūsu Kungam Kristum, bet paši savām iegribām* un ar saldiem vārdiem un pieglaimīgām runām pieviļ nevainīgus* cilvēkus. 19  Visi ir ievērojuši jūsu paklausību, un tāpēc es priecājos par jums. Taču es gribu, lai jūs būtu gudri tajā, kas labs, un neiedziļinātos tajā, kas ļauns.+ 20  Bet Dievs, kas dod mieru, drīz sadragās Sātanu+ zem jūsu kājām. Lai mūsu Kunga Jēzus labvēlība ir ar jums! 21  Jūs sveicina mans darbabiedrs Timotejs, kā arī Lūkijs, Jāsons un Sosipatrs, mani radinieki.+ 22  Es, Tercijs, šīs vēstules rakstītājs, sveicinu jūs Kungā. 23  Jūs sveicina mans namatēvs Gajs,+ kura namā pulcējas visa draudze. Jūs sveicina pilsētas mantzinis* Erasts, tāpat viņa brālis Kvarts. 24  ——* 25  Lai gods Dievam, kas jūs var darīt stiprus ar manis stāstīto labo vēsti, ar sludināšanu par Jēzu Kristu. Šī vēsts ir saskaņā ar dievišķā noslēpuma atklāsmi,+ kurš ilgu laiku netika izpausts, 26  bet tagad ir atklāts un pēc mūžīgā Dieva pavēles ar pravietisko rakstu starpniecību ir darīts zināms visās tautās, lai tās ticētu un būtu viņam paklausīgas. 27  Jā, Dievam, kas vienīgais ir gudrs,+ lai ir gods caur Jēzu Kristu mūžīgi! Āmen.

Zemsvītras piezīmes

Vai, iesp., ”kā pienākas svētajiem”.
Vai ”ir bijusi daudzu aizstāve, arī manējā”.
Romas province Mazāzijā.
Vai ”kļūt par iemeslu klupšanai”.
Burt. ”vēderam”.
Vai ”lētticīgus”.
Vai ”pārvaldnieks”.