Lūkas 3:1—38

  • Jānis sāk savu kalpošanu (1, 2)

  • Jānis sludina kristību (3—​20)

  • Jēzus kristīšana (21, 22)

  • Jēzus Kristus raduraksti (23—​38)

3  Imperatora Tiberija piecpadsmitajā valdīšanas gadā, kad Poncijs Pilāts bija Jūdejas vietvaldis, Hērods*+ — zemes valdnieks* Galilejā, bet viņa brālis Filips — zemes valdnieks Iturejā un Trahonitīdā un kad Lisanijs bija zemes valdnieks Abilēnē,  virspriestera Annas un augstā priestera Kajafas+ laikā, Jānim,+ Zaharjas dēlam, tuksnesī+ atskanēja Dieva vēsts.  Tad viņš apstaigāja visu Jordānas apvidu un sludināja kristību par apliecinājumu grēku nožēlai, kas ļauj saņemt grēku piedošanu,+  gluži kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā: ”Tuksnesī kāds sauc: ”Sagatavojiet ceļu Jehovam*! Dariet taisnas viņa takas!+  Visām ielejām jātiek aizbērtām, visiem kalniem un pakalniem — nolīdzinātiem, līkumiem jātiek iztaisnotiem, un nelīdzenām vietām jātop par gludiem ceļiem,  un visi ļaudis redzēs, kā Dievs sagādās glābšanu.””+  Kad daudz ļaužu nāca pie Jāņa kristīties, viņš teica: ”Odžu dzimums, kas jums ir teicis, ka varēsiet izbēgt no gaidāmajām dusmām?+  Tad nu dariet darbus*, kas liecina par grēku nožēlu*,* un nesakiet: ”Mūsu tēvs ir Ābrahāms.” Es jums saku, ka Dievs no šiem akmeņiem spēj radīt Ābrahāmam bērnus.  Cirvis jau ir pielikts kokiem pie saknēm, un ikvienu koku, kas nenes labus augļus, nocirtīs un iemetīs ugunī.”+ 10  ”Kas tad mums jādara?” ļaudis jautāja. 11  Jānis tiem teica: ”Lai tas, kam ir divi krekli, dalās ar to, kam nav neviena, un tas, kam ir, ko ēst, lai dalās ar to, kam nav.”+ 12  Arī nodokļu ievācēji nāca kristīties+ un viņam prasīja: ”Skolotāj, kas mums jādara?” 13  ”Neprasiet no cilvēkiem vairāk, kā ir noteikts,”+ Jānis tiem atbildēja. 14  Arī kareivji viņam vaicāja: ”Bet kas mums jādara?” ”Nenodarbojieties ar izspiešanu, nevienu nepatiesi neapsūdziet+ un esiet apmierināti ar savu algu*,” viņš tiem paskaidroja. 15  Cilvēki bija gaidās, un visi sprieda par Jāni, ka varbūt viņš ir Kristus,+ 16  bet Jānis viņiem atbildēja: ”Es jūs kristīju ūdenī, bet nāk kāds par mani stiprāks, kam es neesmu cienīgs pat sandaļu siksnas atraisīt.+ Viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni.+ 17  Viņam rokā ir vētījamā liekšķere, ar ko viņš iztīrīs savu klonu un savāks kviešus savā klētī, bet pelavas viņš sadedzinās nenodzēšamā ugunī.” 18  Jānis deva cilvēkiem vēl daudz citu pamācību un stāstīja tiem labo vēsti. 19  Bet zemes valdnieks Hērods, kam Jānis bija izteicis nosodījumu viņa brāļa sievas Hērodijas un visu Hēroda ļauno darbu dēļ, 20  pievienoja savām ļaundarībām vēl arī to, ka ieslodzīja Jāni cietumā.+ 21  Kad visi ļaudis tika kristīti, kristījās arī Jēzus.+ Viņam Dievu lūdzot, atvērās debesis+ 22  un svētais gars baloža izskatā nolaidās uz viņu, bet no debesīm atskanēja balss: ”Tu esi mans mīļais Dēls, es esmu labvēlīgs pret tevi*.”+ 23  Kad Jēzus+ sāka savu kalpošanu, viņam bija apmēram trīsdesmit gadu,+ un viņš bija, kā mēdza uzskatīt,Jāzepa dēls,+tas savukārt Ēļa dēls, 24  tas Matata,tas Levija,tas Melhija,tas Jannaja,tas Jāzepa, 25  tas Matatija,tas Amosa,tas Nahuma,tas Eslija,tas Nangaja, 26  tas Maāta,tas Matatija,tas Semeīna,tas Josēha,tas Jodas, 27  tas Joanāna,tas Rēsas,tas Zerubābela,+tas Šealtiēla,+tas Nērija, 28  tas Melhija,tas Adija,tas Kosama,tas Elmadama,tas Ēra, 29  tas Jēzus,tas Eliezera,tas Jorīma,tas Matata,tas Levija, 30  tas Simeona,tas Jūdas,tas Jāzepa,tas Jonāma,tas Eljākīma, 31  tas Melejas,tas Mennas,tas Matatas,tas Nātāna,+tas Dāvida,+ 32  tas Isaja,+tas Obeda,+tas Boāsa,+tas Salmona,+tas Nahšona,+ 33  tas Aminadaba,tas Arnija,tas Hecrona,tas Pereca,+tas Jūdas,+ 34  tas Jēkaba,+tas Īzaka,+tas Ābrahāma,+tas Teraha,+tas Nāhora,+ 35  tas Serūga,+tas Reū,+tas Pelega,+tas Ēbera,+tas Šelaha,+ 36  tas Kainana,tas Arpahšada,+tas Šema,+tas Noasa,+tas Lameha,+ 37  tas Metuzāla,+tas Ēnoha,tas Jāreda,+tas Mahalalēla,+tas Kainana,+ 38  tas Ēnoša,+tas Seta,+tas Ādama,+tas Dieva dēls.

Zemsvītras piezīmes

Vai ”tetrarhs”, t.i., Romas imperatora iecelts kādas teritorijas valdnieks.
T.i., Hērods Antipa, Hēroda Lielā dēls.
Burt. ”nesiet augļus”.
Burt. ”prāta izmaiņu”.
Vai ”kas atbilst grēku nožēlai”.
Vai ”ar to, ko saņemat iztikai”.
Vai ”tev pieder mana atzinība”.