Lūkas 17:1—37

  • Klupšanas akmeņi, piedošana un ticība (1—​6)

  • ”Mēs esam tikai kalpi” (7—​10)

  • Tiek izdziedināti desmit spitālīgie (11—​19)

  • Kā nāks Dieva valstība (20—​37)

    • ”Dieva valstība ir jūsu vidū” (21)

    • ”Atcerieties Lata sievu!” (32)

17  Tad Jēzus teica saviem mācekļiem: ”Klupšanas akmeņi neizbēgami būs. Bet bēdas tam, kas citus paklupina!  Tam būtu labāk, ja viņam kaklā pakārtu dzirnakmeni un viņu iesviestu jūrā, nekā ja viņš kļūtu par klupšanas akmeni vienam no šiem mazajiem.+  Esiet uzmanīgi! Ja tavs brālis sagrēko, norāj viņu+ un, ja viņš nožēlo, piedod viņam.+  Pat ja viņš grēkotu pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes nāktu pie tevis un sacītu: ”Es nožēloju,” — piedod viņam.”+  Pēc tam apustuļi lūdza Kungam: ”Vairo mums ticību!”+  Kungs atbildēja: ”Ja jums būtu tāda ticība kā sinepju sēkliņa, jūs varētu teikt šim zīdkokam: ”Izraujies ar visām saknēm un iestādies jūrā!” — un tas jums paklausītu.+  Kurš no jums savam kalpam, kas pārnācis no lauka, kur tas ir aris vai ganījis, teiktu: ”Nāc tūlīt šurp un sēdies pie galda”?  Vai drīzāk viņš tam neteiks: ”Pagatavo man kaut ko vakariņām, apsien priekšautu un apkalpo mani, kamēr es paēdīšu un padzeršu, bet pēc tam tu pats varēsi ēst un dzert”?  Vai gan kungs būs pateicīgs kalpam par to, ka tas ir izpildījis rīkojumus? 10  Tā arī jūs, kad būsiet paveikuši visu, kas jums uzdots, sakiet: ”Mēs esam tikai kalpi, kas nekādu īpašu uzslavu nav pelnījuši. Mēs esam izdarījuši to, kas bija mūsu pienākums.””+ 11  Dodamies uz Jeruzālemi, Jēzus gāja caur Samarijas un Galilejas robežapvidu. 12  Kad viņš gāja iekšā kādā ciemā, viņu ieraudzīja desmit spitālīgie. Nostājušies pa gabalu,+ 13  tie skaļi sauca: ”Jēzu, Skolotāj, apžēlojies par mums!” 14  Tos pamanījis, Jēzus teica: ”Ejiet un parādieties priesteriem!”+ Tad spitālīgie devās prom un ceļā kļuva veseli.+ 15  Viens no tiem, redzēdams, ka ir izdziedināts, atgriezās un skaļā balsī slavēja Dievu. 16  Šis cilvēks, kas bija samarietis,+ nokrita ceļos pie Jēzus kājām, noliecās ar seju pie zemes un viņam pateicās. 17  Jēzus jautāja: ”Vai visi desmit nekļuva veseli? Kur tad ir pārējie deviņi? 18  Vai neviens cits nav atgriezies, lai slavētu Dievu, kā vien šis sveštautietis?” 19  Un viņš piebilda: ”Celies un ej! Tava ticība tevi ir izdziedinājusi.”+ 20  Uz farizeju jautājumu, kad atnāks Dieva valstība,+ Jēzus atbildēja: ”Dieva valstība nenāks tādā veidā, ka tas būs acīmredzams visiem, 21  un neviens arī neteiks: ”Lūk, te tā ir!” vai: ”Tur!”, jo — redziet! — Dieva valstība ir jūsu vidū.”+ 22  Pēc tam viņš sacīja mācekļiem: ”Nāks laiks, kad jūs ļoti vēlēsieties redzēt kaut vienu Cilvēka dēla dienu, bet neredzēsiet. 23  Ļaudis jums teiks: ”Lūk, tur viņš ir!” vai: ”Lūk, te!”, bet neejiet un neskrieniet tiem pakaļ.+ 24  Jo, kā zibens uzzibsnī un atspīd no vienas debesmalas līdz otrai, tāpat būs, kad Cilvēka dēls+ atklāsies savā dienā.+ 25  Taču vispirms viņam būs daudz jācieš un šī paaudze viņu atraidīs.+ 26  Cilvēka dēla dienās būs tāpat, kā notika Noasa dienās:+ 27  ļaudis ēda, dzēra un precējās līdz tai dienai, kad Noass iegāja šķirstā,+ un plūdi nāca un visus iznīcināja.+ 28  Tāpat notika arī Lata dienās:+ tie ēda, dzēra, pirka, pārdeva, stādīja un būvēja, 29  bet dienā, kad Lats izgāja no Sodomas, uguns un sērs nolija no debesīm un visus iznīcināja.+ 30  Tāpat būs tajā dienā, kad atklāsies Cilvēka dēls.+ 31  Ja kāds tajā dienā būs uz mājas jumta, lai viņš nekāpj lejā paņemt mantas no mājām, un tāpat, ja kāds būs tīrumā, lai viņš negriežas atpakaļ. 32  Atcerieties Lata sievu!+ 33  Kas cenšas pasargāt savu dzīvību*, tas to zaudēs, bet, kas to zaudē, tas to pasargās.+ 34  Es jums saku: tajā naktī divi būs vienā gultā — vienu paņems līdzi, bet otru atstās.+ 35  Divas sievietes kopā mals — vienu paņems līdzi, bet otru atstās.” 36  ——* 37  ”Kur, Kungs?” tie viņam vaicāja. Viņš atbildēja: ”Kur būs miesa, tur salaidīsies ērgļi.”+

Zemsvītras piezīmes

Gr. psychē. Sk. ”dvēsele” skaidrojošajā vārdnīcā.