Lūkas 13:1—35

  • Kas nenožēlo grēkus, ies bojā (1—​5)

  • Līdzība par neauglīgo vīģes koku (6—​9)

  • Sabatā tiek izdziedināta salīkusi sieviete (10—​17)

  • Līdzības par sinepju sēkliņu un raugu (18—​21)

  • Ir jāpūlas, lai ieietu par šaurajām durvīm (22—​30)

  • Jēzus nosauc Hērodu par lapsu (31—​33)

  • Jēzus skumst par Jeruzālemi (34, 35)

13  Tad daži no ļaudīm, kas tur bija, pastāstīja Jēzum par galilejiešiem, kuru asinis Pilāts bija izlējis, kad tie nesa upurus.  Jēzus atteica: ”Vai jūs domājat, ka šie galilejieši bija lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilejieši, ja reiz ar viņiem tā notika?  Nebūt ne, es jums saku, bet, ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi iesiet bojā, tāpat kā viņi.+  Un vai jūs domājat, ka tie astoņpadsmit, kuriem uzgāzās tornis pie Sīloāmas un tos nogalināja, bija lielāki grēcinieki nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji?  Nebūt ne, es jums saku, bet, ja jūs nenožēlosiet grēkus, jūs visi iesiet bojā, tāpat kā viņi.”  Pēc tam viņš pastāstīja šādu līdzību: ”Kādam cilvēkam vīna dārzā bija iestādīts vīģes koks. Viņš atnāca un meklēja tajā augļus, bet neatrada.+  Tad viņš teica dārza kopējam: ”Jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus šajā vīģes kokā, bet neko neesmu atradis. Nocērt to! Kamdēļ tas velti aizņem vietu?”  Bet kopējs atbildēja: ”Kungs, atstāj to vēl šogad! Es to aprakšu un apmēslošu.  Ja tad tas nesīs augļus, labi, bet, ja ne — cērt to nost.””+ 10  Reiz Jēzus sabatā mācīja kādā sinagogā. 11  Tur bija sieviete, ko jau astoņpadsmit gadus vārdzināja ļauns gars. Viņa bija pavisam salīkusi un nespēja atliekties taisni. 12  Sievieti ieraudzījis, Jēzus vērsās pie viņas un teica: ”Sieviete, kļūsti brīva no savas slimības!”+ 13  Viņš tai uzlika rokas, un viņa tūdaļ iztaisnojās un cildināja Dievu. 14  Tad sinagogas priekšnieks, sašutis par to, ka Jēzus bija dziedinājis sabatā, uzrunāja ļaudis: ”Ir sešas dienas, kas paredzētas darbam,+ tajās tad arī nāciet, lai jūs dziedinātu, bet ne sabata dienā!”+ 15  Taču Kungs atbildēja: ”Liekuļi,+ vai tad jebkurš no jums sabatā neatsien steliņģī savu vērsi vai ēzeli un neved to dzirdināt?+ 16  Vai gan arī šo sievieti, Ābrahāma meitu, ko Sātans veselus astoņpadsmit gadus bija turējis važās, sabata dienā nepienācās atbrīvot no gūsta?” 17  Pēc šiem vārdiem Jēzus pretiniekiem kļuva kauns, bet viss ļaužu pulks priecājās par viņa diženajiem darbiem.+ 18  Pēc tam viņš turpināja: ”Kam ir līdzīga Dieva valstība? Ar ko to var salīdzināt? 19  Tā ir līdzīga sinepju sēkliņai, ko kāds cilvēks iesēja savā dārzā. Tā izauga par īstu koku, kura zaros apmetās putni.”+ 20  Tad Jēzus atkal teica: ”Ar ko var salīdzināt Dieva valstību? 21  Tā ir līdzīga raugam*, ko kāda sieviete paņēma un iejauca trijos lielos mēros* miltu; tad visa mīkla uzrūga.”+ 22  Dodamies tālāk uz Jeruzālemi, Jēzus apstaigāja pilsētas un ciemus un mācīja ļaudis. 23  Kāds cilvēks viņam pajautāja: ”Kungs, vai tiesa, ka tikai nedaudzi tiks izglābti?” Jēzus atbildēja: 24  ”Visiem spēkiem pūlieties ieiet pa šaurajām durvīm!+ Es jums saku: daudzi mēģinās tikt iekšā, bet nevarēs. 25  Kad saimnieks būs aizslēdzis durvis, jūs stāvēsiet ārā un klauvēsiet, sacīdami: ”Kungs, atver mums!”,+ bet viņš jums atbildēs: ”Es nezinu, kas jūs tādi un no kurienes.” 26  Jūs iebildīsiet: ”Mēs ēdām un dzērām kopā ar tevi, un tu mācīji mūsu galvenajās ielās.”+ 27  Taču viņš jums atbildēs: ”Es nezinu, kas jūs tādi un no kurienes. Ejiet prom no manis, ļaundari!” 28  Jūs raudāsiet un griezīsiet zobus, kad redzēsiet Ābrahāmu, Īzaku, Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši būsiet izmesti ārā.+ 29  Ļaudis nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dieva valstībā. 30  Redziet, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.”+ 31  Tajā brīdī pie viņa pienāca daži farizeji un teica: ”Ej prom no šejienes, jo Hērods* grib tevi nogalināt!” 32  Bet viņš tiem atbildēja: ”Ejiet un sakiet šai lapsai: ”Šodien un rīt es izdzīšu dēmonus un dziedināšu cilvēkus, bet parīt* es savu darbu būšu beidzis.” 33  Tomēr vēl šodien, rīt un parīt man jābūt ceļā, jo nav pareizi*, ka pravieti nogalina ārpus Jeruzālemes.+ 34  Jeruzāleme, Jeruzāleme, praviešu slepkava! Tu nomētā ar akmeņiem pie tevis sūtītos!+ Cik bieži es esmu gribējis sapulcināt kopā tavus bērnus, kā vista sapulcina cālēnus zem saviem spārniem! Taču jūs to negribējāt.+ 35  Tāpēc jūsu nams* tiek pamests un atstāts jums.+ Es jums saku: jūs mani vairs neredzēsiet, līdz kamēr jūs teiksiet: ”Svētīts ir tas, kas nāk Jehovas* vārdā!””+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”ieraugam”.
Burt. ”trijās seās”, t.i., apm. 22 litros. Sk. pielikumu B14.
T.i., Hērods Antipa, Hēroda Lielā dēls.
Burt. ”trešajā dienā”.
Vai ”nav iedomājams”.
T.i., templis.