Kolosiešiem 3:1—25

  • Vecā un jaunā personība (1—​17)

    • ”Nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei” (5)

    • Mīlestība visus vieno pilnīgā saskaņā (14)

  • Padomi kristiešu ģimenēm (18—​25)

3  Bet, ja jūs esat piecelti līdz ar Kristu,+ tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas.+  Jūsu domas lai vienmēr ir vērstas uz to, kas augšā,+ nevis uz to, kas ir uz zemes,+  jo jūs esat miruši un jūsu dzīvība ir uzticēta Kristum, kas ir vienots ar Dievu.  Kad parādīsies Kristus, mūsu dzīvība,+ tad arī jūs līdz ar viņu parādīsieties godā.+  Tāpēc nonāvējiet sevī+ to, kas pieder zemei: netiklību*, netīrību, baudkāri,+ ļaunas tieksmes un alkatību, kas ir elkdievība.  Visa tā dēļ nāk Dieva dusmas.  Tāds reiz bija arī jūsu dzīvesveids.+  Bet tagad atmetiet to visu: dusmas, niknumu, ļaunprātību,+ nievas+ un nepiedienīgas* runas.+  Nemelojiet cits citam.+ Novelciet veco personību*+ ar tās darbiem 10  un apvelciet jauno personību,+ kas ar precīzu zināšanu palīdzību tiek atjaunota, lai atspoguļotu savu Radītāju.+ 11  Tad vairs nav nozīmes, vai kāds ir grieķis vai jūds, apgraizīts vai neapgraizīts, svešzemnieks vai skits*, vergs vai brīvais. Svarīgs ir tikai Kristus — viņš ir viss un visā.+ 12  Tāpēc kā Dieva izredzētie,+ svētie un mīļotie tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā,+ laipnībā, pazemībā,+ lēnprātībā+ un pacietībā.+ 13  Vienmēr esiet iecietīgi cits pret citu un augstsirdīgi piedodiet,+ ja arī kādam ir iemesls sūdzēties par otru.+ Tāpat kā Jehova* jums augstsirdīgi ir piedevis, piedodiet arī jūs.+ 14  Bez visa tā tērpieties mīlestībā,+ jo tā visus vieno pilnīgā saskaņā.+ 15  Lai jūsu sirdīs valda Kristus miers,+ jo uz mieru jūs esat aicināti, lai jūs būtu viena miesa. Esiet pateicīgi! 16  Lai jūsos mājo Kristus mācība*, piepildot jūs ar gudrību. Māciet un paskubiniet cits citu psalmos,+ slavas dziesmās Dievam un garīgās dziesmās ar pateicību, no sirds* dziedot Jehovam.+ 17  Lai ko jūs teiktu vai darītu, visu dariet Kunga Jēzus vārdā, ar viņa starpniecību pateikdamies Dievam, Tēvam.+ 18  Sievas, pakļaujieties vīriem,+ jo tas ir pareizi Kunga acīs. 19  Vīri, mīliet sievas+ un neesiet skarbi pret viņām.+ 20  Bērni, klausiet vecākiem it visā,+ jo tas patīk Kungam. 21  Tēvi, nekaitiniet savus bērnus,+ lai tie nekļūtu nomākti*. 22  Kalpi, it visā paklausiet saviem kungiem uz zemes,+ un ne tikai acu priekšā kā tādi, kas grib izpatikt cilvēkiem, bet no tīras sirds, ar bijību pret Jehovu. 23  Lai ko jūs darītu, dariet to ar visu sirdi un dvēseli*, nevis kā cilvēkiem, bet kā Jehovam,+ 24  jo jūs zināt, ka par atalgojumu jūs saņemsiet mantojumu no Jehovas.+ Kalpojiet savam Kungam — Kristum! 25  Tas, kurš dara ļaunu, saņems pelnīto sodu,+ un cilvēka stāvoklim nav nekādas nozīmes.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”piedauzīgas; neķītras”.
Burt. ”veco cilvēku”.
Norāde uz necivilizētām tautām.
Vai ”savā sirdī”.
Burt. ”vārds”.
Vai ”tramīgi”.