Jēkaba 2:1—26

  • Nedrīkst šķirot cilvēkus pēc stāvokļa (1—​13)

    • Mīlestība — ķēnišķīgais likums (8)

  • Ticība bez darbiem ir nedzīva (14—​26)

    • Dēmoni tic un dreb (19)

    • Ābrahāms ir nosaukts par Jehovas draugu (23)

2  Mani brāļi, vai tiešām jūs, kas ticat mūsu diženajam Kungam Jēzum Kristum, vieniem izrādāt lielāku labvēlību nekā citiem?+  Ja jūsu sapulcē ienāk grezni tērpies vīrs ar zelta gredzeniem pirkstos un ienāk arī nabags netīrās drēbēs,  vai jūs ar labvēlību raugāties uz to, kas grezni tērpies, un aicināt: ”Sēdies, te ir laba vieta,” — bet nabagam sakāt: ”Pastāvi kājās!” vai: ”Sēdies tur, pie mana kājsoliņa”?+  Ja tā ir, vai tad jūs neesat sākuši šķirot cits citu+ un kļuvuši par tiesnešiem, kuru spriedumi ir nekrietni?+  Klausieties, mani mīļie brāļi! Vai tad tieši tos, ko pasaulē uzskata par nabagiem, Dievs nav izraudzījis par bagātniekiem ticībā+ un tās valstības mantiniekiem, kuru viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl?+  Bet jūs nicināt trūcīgos. Vai tad bagātie jūs neapspiež+ un nevelk uz tiesām?  Vai tad viņi nezaimo cildeno vārdu, kādā esat nosaukti?  Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu, kas dots Rakstos: ”Mīli tuvāko kā sevi pašu!”,+ jūs darāt labi.  Bet, ja jūs pret vieniem izturaties ar lielāku labvēlību nekā pret citiem,+ jūs grēkojat un likums jūs atzīst par pārkāpējiem.+ 10  Ja kāds ievēro visu bauslību, bet pārkāpj kaut vienu tās prasību, viņš ir pārkāpis visu bauslību.+ 11  Jo tas, kurš ir teicis: ”Nepārkāp laulību!”,+ ir teicis arī: ”Nenogalini!”+ Tāpēc, ja tu nepārkāp laulību, bet nogalini, tu esi kļuvis par bauslības pārkāpēju. 12  Runājiet un rīkojieties kā tie, ko tiesās pēc brīvības* likuma.+ 13  Tam, kas nav žēlsirdīgs, spriedīs tiesu bez žēlastības.+ Žēlsirdība gūst virsroku pār sodu. 14  Kāds labums, mani brāļi, ja kāds saka — viņam esot ticība, bet viņam nav darbu?+ Vai gan tāda ticība viņu var izglābt?+ 15  Ja brālim vai māsai nav, ko vilkt mugurā, un viņiem trūkst dienišķās maizes, 16  bet kāds no jums viņiem teiktu: ”Ejiet ar mieru, sildieties un labi paēdiet!”, taču nedotu to, kas viņiem nepieciešams, — ko tas palīdz?+ 17  Tā arī ticība, ja tai nav darbu, pati par sevi ir nedzīva.+ 18  Bet kāds sacīs: ”Tev ir ticība, un man ir darbi.” Parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu savu ticību savos darbos! 19  Tu tici, ka ir viens Dievs? Tas ir labi. Taču arī dēmoni tic un dreb bailēs.+ 20  Kā tu nesaproti, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem nekam neder! 21  Vai tad Ābrahāms, mūsu tēvs, netika atzīts par taisnu savu darbu dēļ, kad bija guldījis uz altāra savu dēlu Īzaku?+ 22  Kā redzi, viņa ticībai līdzi nāca darbi un darbos viņa ticība pilnveidojās,+ 23  un piepildījās Rakstos teiktie vārdi: ”Ābrahāms ticēja Jehovam*, tāpēc viņu atzina par taisnu,*+ — un viņu nosauca par Jehovas draugu.+ 24  Tātad cilvēks top atzīts par taisnu savu darbu dēļ, nevis tikai ticības dēļ. 25  Vai gan arī prostitūta Rahāba netika atzīta par taisnu savu darbu dēļ, jo viņa bija uzņēmusi pie sevis izlūkus un aizsūtījusi tos projām pa citu ceļu?+ 26  Tik tiešām, kā miesa bez gara* ir nedzīva,+ tā arī ticība bez darbiem ir nedzīva.+

Zemsvītras piezīmes

Vai ”brīvu cilvēku”.
Vai ”un to viņam ieskaitīja par taisnību”.
Vai ”elpas”.